Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Finansbarometer 2011 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske skadeforsikrings- markedet og dets bevegelser Grafikkrapport - total.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Finansbarometer 2011 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske skadeforsikrings- markedet og dets bevegelser Grafikkrapport - total."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Finansbarometer 2011 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske skadeforsikrings- markedet og dets bevegelser Grafikkrapport - total

2 2 Om Norsk Finansbarometeret 2011 Norsk Finansbarometer er en syndikert undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med FNO (Finansnæringens Fellesorganisasjon) innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Hvert år vil undersøkelsen fokusere på aktuelle problemstillinger i Finans-Norge. Finansbarometeret 2011 omfatter 3025 intervju gjennomført i uke 1 og uke 2 2011, blant befolkningen 18 år +. Denne rapporten tar for seg det norske skadeforsikringsmarkedet. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført hvert år siden 2004. Norsk Finansbarometer 2011 fokuserer på: – Kundens bruk av sitt skadeforsikringsselskap. – Skadeforsikringsselskapenes betjening av kunden. – Evaluering av kunderelasjonen. – Skadeforsikringsselskapenes profil i markedet.

3 3 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Bruke av selskap – Antall selskap i bruk

4 4 Har du byttet hovedselskap innen skadeforsikring i løpet av det siste året? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

5 5 Total base: 2011 n=439; 2010 n=157 Base: De som har skiftet hovedbank Før du byttet forsikringsselskap, informerte du tidligere forsikringsselskap om at du hadde planer om å bytte forsikringsleverandør?

6 6 Gjorde selskapet et aktivt forsøk på å forhindre at du byttet? Total base: 2011 n=114; 2010 n=35 Base: De som informerte tidligere selskap

7 7 Hvilke av følgende skadeprodukter har du i ditt hovedselskap? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

8 8 Hvilke skadeprodukter har du i andre forsikringselskap? Total base: 2011 n=912; 2010 n=569 Base: De som bruker flere skadeforsikringsselskap

9 9 Hvor lenge har du vært kunde i ditt hovedselskap? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

10 10 Har du en fast kontaktperson i ditt/dine forsikringsselskap? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

11 11 Total base: 2011 n=797; 2010 n=359 571.0 Indeks*)2011 vs 2010 Base: De som har fast kontaktperson i hovedselskap Hvor fornøyd er du med din kontaktperson i ditt hovedselskap? Indeks*) Differanse mellom usedvanlig eller svært fornøyd (4 og 5) og misfornøyd eller mindre misfornøyd (1 og 2)

12 12 Er du med i et kundefordelsprogram? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

13 13 Total base: 2011 n=1059; 2010 n=474 26-4.0 Indeks*)2011 vs 2010 Base: De som er med i kundefordelsprogram I hvilken grad opplever du å ha fordeler ved å være med i et fordelsprogram? Indeks*) Differanse mellom meget store eller store fordeler (4 og 5) og ingen fordeler i det hele tatt eller kun noen små fordeler (1 og 2)

14 14 Har du meldt et eller flere forsikringstilfeller til et skadeforsikringsselskap i løpet av de siste 3 år? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

15 15 Hvor fornøyd er du med skadeforsikringsselskapets behandling av ditt siste forsikringstilfelle? Total base: 2011 n=1248; 2010 n=540 Base: De som har hatt ett eller flere forsikringstilfeller siste 3 år

16 16 Fikk du utbetalt erstatning? Total base: 2011 n=1248; 2010 n=540 Base: De som har hatt ett eller flere forsikringstilfeller siste 3 år

17 17 Synes du at erstatningen du fikk var passende? Total base: 2011 n=942; 2010 n=402 Base: De som fikk erstatning

18 18 Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176 Har du av andre grunner tatt kontakt med eller blitt kontaktet av ett eller flere av dine forsikringsselskap i løpet av de siste 12 måneder?

19 19 Hvor fornøyd er du med ditt hovedforsikringsselskap innen skade når det gjelder … 0-100 scorer Total base: 2011 n=-; 2010 n=1176

20 20 Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176 432.0 Indeks*)2011 vs 2010 Hvor fornøyd er du med ditt hovedselskap totalt sett? Indeks*) Differanse mellom usedvanlig eller svært fornøyd (4 og 5) og misfornøyd eller mindre misfornøyd (1 og 2)

21 21 Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176 140.0 Indeks*)2011 vs 2010 Hvor store fordeler mener du å ha gjennom ditt hovedselskap fremfor et annet selskap? Indeks*) Differanse mellom meget store eller store fordeler (4 og 5) og ingen fordeler i det hele tatt eller kun noen små fordeler (1 og 2)

22 22 Har du i løpet av de siste 12 måneder hatt grunn til å klage på hovedselskap ditt og har du faktisk klaget? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

23 23 Hvor sannsynlig er det at du vil fortsette å være kunde hos ditt hovedselskap de neste 12 måneder? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176 732.0 Indeks*)2011 vs 2010 Indeks*) Differanse mellom helt eller ganske sikker (4 og 5) og helt sikkert ikke eller ganske sikkert ikke (1 og 2)

24 24 Hvis du ble spurt om råd, hvor sannsynlig er det at du ville anbefale ditt hovedselskap til venner og bekjente? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176 430.0 Indeks*)2011 vs 2010 Indeks*) Differanse mellom helt eller ganske sikker (4 og 5) og helt sikkert ikke eller ganske sikkert ikke (1 og 2)

25 25 Noen avgjørelser i livet er svært viktige og andre er mindre viktige. Hvor viktig avgjørelse er valg av skadeforsikringsselskap for deg, det vil si hvilket selskap du velger å være kunde i? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176 254.0 Indeks*)2011 vs 2010 Indeks*) Differanse mellom ytterst eller meget viktig (4 og 5) og ikke viktig i det hele tatt eller ikke særlig viktig (1 og 2)

26 26 Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176 Hvor lett er det å bytte skadeforsikringsselskap

27 27 412.0 392.0 333.0 206.0 8 -198.0 -533.0 -54-6.0 -78-2.0 Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176 Indeks*)2011 vs 2010 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) Hvor ening eller uenig er du i følgende påstander?

28 28 %-andeler som er enige i påstandene: Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176 Hvor ening eller uenig er du i følgende påstander?

29 29 På hvilke forsikringsprodukter tror du det er lettest å svindle? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

30 30 I hvilken grad synes du det er rimelig at økt forsikringssvindel fører til økte forsikringspremier? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

31 31 Har du fått avslag på å tegne forsikring i et skadeforsikringsselskap i løpet av de siste 3 årene? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

32 32 Synes du avslaget var godt begrunnet? Total base: 2011 n=61; 2010 n=17 Base: De som har fått begrunnet avslag på å få tegne forsikring

33 33 Kjenner du til at du nå kan flytte dine skadeforsikringer med en måneds varsel? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

34 34 Hvor viktig er det for deg at et selskap innen bank og forsikring tar samfunnsansvar? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

35 35 Hva mener du er viktigst i din vurdering av det å ta samfunnsansvar for et forsikringsselskap? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

36 36 Hvordan vil du vurdere skadeforsikringsselskapenes samlede omdømme eller anseelse? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

37 37 Hvor mye av hver hundrelapp innbetalt i premie til skadeforsikringsselskapene i 2010 tror du gikk ut igjen i form av erstatninger? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176


Laste ned ppt "Norsk Finansbarometer 2011 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske skadeforsikrings- markedet og dets bevegelser Grafikkrapport - total."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google