Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske livs- og pensjonsforsikrings- markedet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske livs- og pensjonsforsikrings- markedet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske livs- og pensjonsforsikrings- markedet og dets bevegelser Grafikkrapport - total

2 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 2 Om Norsk Finansbarometeret 2012 Norsk Finansbarometer er en syndikert undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med FNO (Finansnæringens Fellesorganisasjon) innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Hvert år vil undersøkelsen fokusere på aktuelle problemstillinger i Finans-Norge. Finansbarometeret 2012 omfatter 3033 intervju gjennomført i uke 1 og uke 2 2012, blant befolkningen 18 år +. Denne rapporten tar for seg det norske livs- og pensjonsforsikringsmarkedet. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført hvert år siden 2004. Norsk Finansbarometer 2012 fokuserer på: – Kundens bruk av sin leverandør av livs- og/eller pensjonsforsikring. – Livs- og/eller pensjonsforsikringsleverandørenes betjening av kunden. – Evaluering av kunderelasjonen. – Livs- og/eller pensjonsforsikringsleverandørenes profil i markedet.

3 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 3 Er du dekket av kollektiv livsog /eller pensjonsforsikring gjennom jobb eller fagforbund? 3 Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

4 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 4 Bruk av selskap – antall selskap i bruk Total base: 2012 n=1553; 2011 n=1510 Har kundeforhold til et livselskap

5 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 5 Har du byttet leverandør av PRIVAT livs og /eller pensjonsforsikring i løpet av det siste året? 5 Total base: 2012 n=1553; 2011 n=1510 Har kundeforhold til et livselskap

6 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 6 Hvilke av følgende private livsog /eller pensjonsforsikringprodukter har du? Se bort fra forsikringer du måtte ha gjennom jobb og/eller fagforbund. 6 Total base: 2012 n=1553 Har kundeforhold til et livselskap

7 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 7 Hvor lenge har du vært kunde hos hovedselskap? 7 Total base: 2012 n=1553; 2011 n=1510 Har kundeforhold til et livselskap

8 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 8 Har du tatt kontakt med eller blitt kontaktet av hovedselskap i løpet av de siste 12 mnd? 8 Total base: 2012 n=1553; 2011 n=1510 Har kundeforhold til et livselskap

9 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 9 Hvor fornøyd er du med din hovedleverandør av privat livs- og/eller pensjonsforsikring når det gjelder… 0-100 scorer Total base: 2012 n=1553; 2011 n=1510 Har kundeforhold til et livselskap

10 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 10 Hvor fornøyd er du med ditt hovedselskap totalt sett? 10 Total base: 2012 n=1553; 2011 n=1510 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) 245,0 Indeks*)2012 vs 2011 Har kundeforhold til et livselskap

11 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 11 Hvor store fordeler mener du å ha ved å velge ditt private livs-og/eller pensjonsforsikringsselskap fremfor et annet selskap? 11 Total base: 2012 n=1553; 2011 n=1510 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) -113,0 Indeks*)2012 vs 2011 Har kundeforhold til et livselskap

12 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 12 Har du i løpet av de siste 12 måneder hatt grunn til å klage på hovedselskap og har du faktisk klaget? 12 Total base: 2012 n=1553; 2011 n=1510 Har kundeforhold til et livselskap

13 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 13 Hvor sannsynlig er det at du vil fortsette å være kunde hos ditt private livs-og/eller pensjonsforsikringsselskap? 13 Total base: 2012 n=1553; 2011 n=1510 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) 651,0 Indeks*)2012 vs 2011 Har kundeforhold til et livselskap

14 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 14 Noen avgjørelser i livet er svært viktige og andre er mindre viktige. Hvor viktig avgjørelse er valg av privat livs-og/eller pensjonsforsikring for deg, det vil si hvilket selskap du velger å være kunde i? 14 Total base: 2012 n=1553; 2011 n=1510 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) 248,0 Indeks*)2012 vs 2011 Har kundeforhold til et livselskap

15 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 15 Hvis du ble spurt om råd, hvor sannsynlig er det at du ville anbefale ditt private livs-og/eller pensjonsforsikringsselskap til venner og bekjente? 15 Total base: 2012 n=1553; 2011 n=1510 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) 247,0 Indeks*)2012 vs 2011 Har kundeforhold til et livselskap

16 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 16 Hvor lett er det å bytte leverandør av privat livs- og/eller pensjonsforsikring? Total base: 2012 n=1553; 2011 n=1510 Har kundeforhold til et livselskap

17 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 17 202,0 25,0 -53,0 -65,0 -147,0 -328,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander.. 17 Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024 Indeks*)2012 vs 2011 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2)

18 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 18 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? 18 %-andeler som er enige i påstandene: Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

19 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 19 På hvilken måte har du fått eller innhentet informasjon om din samlede alderspensjon fra Folketrygden og tjenestepensjon via arbeidsgiver. 19 Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

20 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 20 Har du benyttet noen elektroniske simuleringsverktøy for beregning av alderspensjon og eventuelt hvilke? 20 Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

21 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 21 De siste årene har det vært diskusjon om ny folketrygd i forbindelse med pensjonsreformen. Har denne diskusjonen bidratt til at du sparer penger eller planlegger å spare til alderdommen? 21 Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

22 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 22 I hvilken grad har du kjennskap til innholdet i pensjonsreformen? 22 Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

23 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 23 Hvor har du fått eller innhentet informasjon fra om pensjonsreformen? 23 Total base: 2012 n=338; 2011 n=371 Hvis kjenner innholdet i pensjonsreformen godt (4+5)

24 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 24 I hvilken grad har du kjennskap til hvilken betydning pensjonsreformen får for deg? 24 Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

25 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 25 Utbetalinger fra en privat pensjonsforsikring kan tidsbegrenses til en periode på for eksempel 10 år, eller vare livet ut fra pensjonsalder. Gitt at det er samme totalbeløp som skal fordeles, hva vil du foretrekke? 25 Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

26 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 26 Har du kjennskap til hva slags tjenestepensjonsordning på jobben du er omfattet av. Er dette en ytelsesbasert ordning hvor utbetalingen utgjør en andel av sluttlønn (for eksempel 66 prosent) eller en innskuddsbasert ordning hvor bedriften setter av et årl 26 Total base: 2012 n=1046; 2011 n=1075 Arbeider i privat sektor

27 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 27 Hvor viktig er det for deg at et selskap innen bank og forsikring tar samfunnsansvar? 27 Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

28 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 28 Hva mener du er viktigst i din vurdering av det å ta samfunnsansvar for et forsikringsselskap? 28 Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

29 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 29 Er du villig til å betale en høyere pris eller akseptere lavere avkastning på dine spareprodukter for at et selskap innen bank og forsikring skal ta samfunnsansvar? 29 Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

30 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 30 Hvordan vil du vurdere livselskapenes samlede omdømme eller anseelse? 30 Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

31 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 31 Hvor stor nedgang i inntekt er du villig til å akseptere ved avgang til pensjonsalder? 31 Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

32 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 32 Når ønsker du å gå av med pensjon? 32 Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

33 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 33 Når tror du det er realistisk at du faktisk kommer til å gå av med pensjon? 33 Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024


Laste ned ppt "Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske livs- og pensjonsforsikrings- markedet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google