Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - hjemmesykepleie Bydel Vestre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - hjemmesykepleie Bydel Vestre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - hjemmesykepleie Bydel Vestre Aker - Carema Omsorg AS

2 Målgruppe: brukere av hjemmesykepleie Bydel: Vestre Aker Distrikt: Carema Omsorg AS Metode: postalt spørreskjema Utvalg: alle registrerte brukere hentet fra GERICA pr. 1. august 2010. Feltperiode: 1.– 26. september 2010. Totalt antall svar: 29 Merk at antall svar varierer fra spørsmål til spørsmål. Det er bare de som har tatt stilling til spørsmålene som er tatt med i grafikken. Merk at alle spørsmål som har fått færre enn 5 svar ikke vil bli rapportert på grunn av personvernhensyn. 2 Carema Omsorg AS Fakta om undersøkelsen

3 Hjemmesykepleien - totalinntrykk 3 Kun de som mottar hjemmesykepleie: Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med hjemmesykepleien? 8786 Andel positive svar i prosent 2010OsloBydel 26 Antall svar Carema Omsorg AS

4 Hjemmesykepleien – resultat for brukeren 4 Kun de som mottar hjemmesykepleie: Vurdering av personlig stell, hjelp til å ta medisiner, hjelp til matlaging, og tekniske hjelpemidler. Andel positive svar i prosent 2010OsloBydel 21 14 15 17 Antall svar Carema Omsorg AS 8386 849086 857682 949190

5 Hjemmesykepleien – avtalte ytelser og fleksibilitet 5 Kun de som mottar hjemmesykepleie: Kunnskap om hva personalet skal gjøre, tid til oppgavene, og medbestemmelse. 959395 838790 957989 846471 Andel positive svar i prosent 2010OsloBydel 25 26 25 24 Antall svar Carema Omsorg AS

6 Hjemmesykepleien – personalet 6 Kun de som mottar hjemmesykepleie: Omsorgsevne, kompetanse, muntlig kommunikasjon, og høflighet og respekt. 969396 929194 889193 969799 Andel positive svar i prosent 2010OsloBydel 27 29 26 28 Antall svar Carema Omsorg AS

7 Hjemmesykepleien – tilgjengelighet 7 Kun de som mottar hjemmesykepleie: Overholdelse av avtaler, kommunikasjon ved forsinkelser og tilgjengelighet på telefon. 878480 915659 1007886 Andel positive svar i prosent 2010OsloBydel 23 25 22 Antall svar Carema Omsorg AS

8 Antall besøk og antall hjelpere 8 Carema Omsorg AS Hvor ofte får du besøk av hjemmetjenesten, det vil si hjemmesykepleien eller leverandøren av praktisk bistand? Antall svar: n=26 Hvor mange ulike hjelpere har du hatt besøk av den siste måneden? Antall svar: n=24

9 Antall besøk og antall hjelpere 9 Hvor fornøyd er du med antall ulike hjelpere som kommer hjem til deg? 617275 Andel positive svar i prosent 2010OsloBydel 24 Antall svar Carema Omsorg AS

10 Endringer i avtalen 10 Carema Omsorg AS Har du søkt om mer/mindre eller annen hjelp det siste året (praktisk bistand eller hjemmesykepleie)? Antall svar: n=25 Dersom du har søkt om mer/mindre eller annen hjelp det siste året, synes du at behandlingstiden for søknaden din var lengre enn forventet, som forventet, eller kortere enn forventet? Antall svar: n=7

11 Klager 11 Carema Omsorg AS Dersom du er misfornøyd med noe, har du klaget på dette (enten muntlig eller skriftlig)? Antall svar: n=13 Dersom du har klaget på noe, ble det en bedring på situasjonen etter at du klaget? Antall svar: n=9

12 Bytte av leverandør 12 Carema Omsorg AS Kun i bydel Vestre aker: Kjenner du til at du kan bytte utfører/ leverandør av hjemmesykepleie dersom du ønsker det? Antall svar: n=27 Alle bydeler: Kjenner du til at du kan bytte utfører/ leverandør av praktisk bistand dersom du ønsker det? Antall svar: n=8 Alle bydeler: Hvis du vil bytte utfører/ leverandør av hjemmesykepleie eller praktisk bistand, vet du hvordan du går fram for å gjøre det? * Antall svar: n=20 * Teksten ”Leverandør av hjemmesykepleie” var kun med i spørsmålsteksten for de som har hjemmesykepleie i Vestre aker.

13 Trygghetsalarm 13 Dersom du har trygghetsalarm, hvor fornøyd er du med trygghetsalarmen? 919796 Andel positive svar i prosent 2010OsloBydel 18 Antall svar Carema Omsorg AS


Laste ned ppt "Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - hjemmesykepleie Bydel Vestre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google