Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Test av skjermer på fergene Horten - Moss

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Test av skjermer på fergene Horten - Moss"— Utskrift av presentasjonen:

1 Test av skjermer på fergene Horten - Moss
Edda Digital Test av skjermer på fergene Horten - Moss September 2008 Vegard Veierød

2 Innhold Forord Formålet med undersøkelsen Metode og gjennomføring
Resultater Hovedobservasjoner Sammenligning med andre tilsvarende studier Vedlegg Bakgrunnsvariable Tabellsett

3 Forord På oppdrag fra Edda Digital har TNS Gallup gjennomført en undersøkelse for å måle oppmerksomheten til reklameskjermer på fergene mellom Horten - Moss. Det er installert en eller flere skjermer på ulike steder. På skjermene vises det løpende nyheter, informasjon og reklame. Edda Digital ønsker å vite noe om hvilken oppmerksomhet og innstilling reisende har til skjermene. Undersøkelsen er gjennomført fra 29. august til 14. september Rapporten er utarbeidet av Vegard Veierød, TNS Gallup. Oslo, september 2008

4 Formålet med undersøkelsen
Å gjennomføre en generell undersøkelse på fergene Horten – Moss for å kunne beregne antall reisende som legger merke til skjermene ombord. Oppmerksomhet / synlighet Holdninger til det som vises Hva de har lagt merke til Evaluere skjermenes overføringspotensial av reklame Hvilke annonsører og merkenavn ble lagt merke til Om passasjerene likte reklamen de så Om de ble påvirket av reklamen Hvem er det som reiser Alder, kjønn, brukshyppighet av fergene, sivil status, inntekt

5 Metode og gjennomføring
Målgruppe Personer som er reisende ombord på fergen. Metode Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av et postalt skjema som ble levert ut til de reisende når de var i ferd med å forlate fergen i tillegg til direkte intervjuer med reisende om bord. Utvalg 204 respondenter 50% av hvert kjønn Alle aldre Feltperiode 29. august – 14. september 2008 Tabeller med nedbrytninger følger vedlagt

6 Reisende med fergen Horten - Moss
Resultater Reisende med fergen Horten - Moss

7 Oppmerksomhet til skjermene om bord
Oppmerksomhet til skjermene om bord? Q1: La du merke til noen skjermer på veggene ombord på fergen som viste reklame og nyheter? 88% av de som reiser med fergen legger merke til skjermer som viser reklame og nyheter. Om vi overfører dette til det totale antall reisende med fergen per år kan vi anta at av de personer som reiser med fergen hvert år vil ca legger merke til skjermene med reklame og nyheter ombord. Aldersgruppen 15 – 29 år er den som i minst grad legger merke til skjermene Tilnærmet alle som reiser med fergen mer enn en gang i måneden legger merke til dem

8 Antall minutter man så på skjermene Q2: Hvor lenge så du til sammen på skjermene i løpet av turen?
Over 50% ser på skjermene mer enn ett minutt De som ser på skjermene i mer enn 4 minutter og særlig gruppen som ser på i 10 minutter eller mer er den yngste aldersgruppen 15 – 29 år De som reiser oftere enn 1-2 ganger i uken ser i liten grad på skjermene

9 Holdninger til at det er skjermer om bord Q3: Hvor negativt eller positivt synes du det er at nyheter og reklame blir vist på skjermer om bord i fergen? Over 50% opplever det som positivt at det blir vist nyheter og reklame på skjermene Kun 4% opplever det som negativt og dette er i de eldste aldersgruppene De som er mest positive finner vi i den yngste aldersgruppen 15 – 29 år Det er ingen av de som reiser ofte med fergene som opplever det som negativt

10 Reklameoppmerksomhet Q4: Hvilke av følgende annonsører kan du huske å ha sett reklame for på disse skjermene? De tre filmene som ble vist blant alternativene blir like godt lagt merke til. Det er den yngste og den eldste aldersgruppen som i sterkest grad får med seg hvem annonsøren er Mer enn 50% har fått med seg en eller flere av de som var annonsører med reklame på skjermene

11 Oppmerksomhet til merket i reklamen Q5: Hvilke av følgende sjokolademerker kan du huske å ha sett reklame for på disse skjermene? Man ser klart at de reklamefilmer som ble vist også er de som blir husket Det er få som tar feil, men det er over 50% som sier de ikke husker hvem det var reklame for De som husker reklamen best er yngste og eldste aldersgruppe for Smil og den eldste for Kvikklunsj. Når det gjelder oppmerksomhet ser man en klar sammenheng mellom jo flere ganger de har reist med fergen jo bedre husker de hvilket merke det var reklame for!

12 Reklame påvirkning Q6 og Q8: Fikk den viste reklamen for Smil og Kvikklunsj deg til å bli mer interessert i å kjøpe produktene? Av de 50 (25%) som oppgav å ha lagt merke til reklamen for Smil var det 18% som sier de ble mer interessert i å kjøpe produktet etter å ha sett filmen. Tilsvarende tall for Kvikklunsj blant de 60 (29%) som sier de la merke til reklamen ble 25% mer interessert i å kjøpe produktet.

13 Holdning til reklamefilmene Q7 og Q9: Hvor godt likte du reklamefilmen for Smil / Kvikklunsj sammenlignet med annen reklame Basene med resultater for disse spørsmålene er så små at man bør ikke legge for stor vekt på resultatet. Sammentrukket kan man si at begge filmer gir tilnærmet tilsvarende svar, og at begge filmer etterlater flere positive enn negative inntrykk.

14 Bruk av sjokolade på reisen Q10: Hvor ofte spiser du sjokolade om bord når du er ute og reiser med ferger? Omtrent 70% spiser sjelden eller aldri sjokolade når de reiser med ferger. 24% oppgir at de spiser av og til, mens 1,5% sier de spiser sjokolade på hver eneste reise. Samlet utgjør andelen som er positive til å spise sjokolade på ferger reiser ca 25%, dvs hver fjerde reisende. De under 45 år er mer interessert i å spise sjokolade enn de eldre aldersgruppene. Kvinner spiser sjokolade noe oftere enn menn.

15 Oppmerksomhet knyttet til reklamefilmer for Telenor og Donald Duck
Da basene er for små til å trekke noen konklusjoner er det her ikke gjengitt noen resultater knyttet til spørsmål 11 og 12. Årsak er at de fleste som har oppgitt å ha lagt merke til annonsørene Telenor og Donald Duck har utelatt å svare på disse spørsmålene.

16 Hovedobservasjoner 88% av de reisende legger merke til skjermene
Over 50% av de reisende ser på skjermene mer enn ett minutt Antall minutter man ser på skjermene reduseres med antall reiser per år, dvs jo flere reiser per år, jo mindre tid ser de på skjermene Likevel finner vi en klar sammenheng mellom kjennskap til hvem som annonserer og hvilke merker det er reklamert for sammenlignet med antall reiser per år. Jo flere ganger de reiser med fergen jo bedre husker de hvilke merker det er annonsert for. Over 50% klarer å identifisere en eller flere av de som er annonsører med reklame på skjermene Blant de som så reklamen som ble vist for sjokolade blir 18 – 25% mer interessert i å kjøpe sjokolade etter å ha sett filmen. Over 50% opplever det som positivt at det er skjermer med nyheter og reklame om bord. Kun 4% ser på det som negativt. Over 50% av passasjerene reiser mellom 2 og 12 ganger per år med fergen. Det er en overvekt av menn blant disse. Aldersgruppen som reiser mest er år.


Laste ned ppt "Test av skjermer på fergene Horten - Moss"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google