Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 2011. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 2011. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly."— Utskrift av presentasjonen:

1 © 2011. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly of confidential nature and are submitted to you under the understanding that they are to be considered by you in the strictest of confidence and that no use shall be made of the said concepts and ideas, including communication to any third party without Synovate’s express prior consent and/or payment of related professional services fees in full. E18 Vindpark •Utarbeidet for: Havgul Clean Energy AS •Utarbeidet av: Erik Griffin & Hege Bratberg Kristianson •Dato: 4. november 2011 Project #:103834

2 © Synovate 2011 1 Prosjektinformasjon •Synovate Norway har i perioden 24-29/10 2011 gjennomført en markedsundersøkelse for Havgul Clean Energy vedrørende forslaget til utbygging av E18 Vindpark i Lillesand og Grimstad kommune. •Formålet for undersøkelsen har vært å kartlegge befolkningens kjennskap og kunnskap til forslaget og hvilken type informasjon som etterspørres. •Totalt er det intervjuet 400 personer over 18 år i hver kommeune. Utvalget er trukket tilfeldig og veid mht kjønn, alder og bosted. •Ansvarlig for undersøkelsen i Synovate: -Erik Griffin -Mail: erik.griffin@synovate.comerik.griffin@synovate.com -Mobil: +47 920 54 331

3 © Synovate 2011 2 Sammendrag •Kun 5% av befolkning i de berørte kommunene oppgir at de kjenner planene for tiltaket meget godt, mens 22% oppgir at de kjenner tiltaket ganske godt. 48% av befolkning har kun hørt om planene, mens 25% ikke har hørt om planene i det hele tatt. •Det er spesielt de eldre innbyggerne som har fått kjennskap til prosjektet, mens nesten ingen (kun 8 %) av innbyggerne under 30 år har meget eller ganske god kjennskap til prosjektet. •Hele 63 % ønsker mer informasjon om prosjektet. •Informasjonen som det primært ønskes mer av er vindkraftparkens plassering, visuelle påvirkning og påvirkning på natur og friluftsliv. •Når det gjelder utbygging av vindkraftparker i Norge generelt sett er 71% av befolkning positivt innstilt mens kun 11% er negativt innstilt. •Når det gjelder utbyggingen av E18 Vindpark er kun 18% negativt innstilt, 57 % er positivt innstilt og 20 % er nøytrale – (ikke uventet da så få har dypere kjennskap til prosjektet.) •Samlet sett vil vi konkludere med at det er en betydelig etterspørsel etter mer informasjon om vindkraftprosjektet blant de to kommunenes befolkning og at det kun er et mindretall på 18 % som per i dag er negativt innstilt til utbyggingen.

4 © Synovate 2011 3 Kun 27% av innbyggerne i de berørte kommunene kjenner prosjektet meget eller ganske godt Base: 802 Telefonintervju

5 © Synovate 2011 4 De yngste er minst kjent med utbyggingsplanene Base: 802 Telefonintervju

6 © Synovate 2011 5 63% av innbyggerne ønsker mer informasjon om tiltaket Base: 802 Telefonintervju

7 © Synovate 2011 6 De yngste ønsker i størst grad mer informasjon om utbyggingen Base: 802 Telefonintervju

8 © Synovate 2011 7 Visuell påvirkning, plassering og generell informasjon er informasjon som i størst grad etterspørres Base: 486 Telefonintervju De som ønsker mer informasjon

9 © Synovate 2011 8 Klimaskeptikerne utgjør mindretallet i begge kommunene Base: 802 Telefonintervju

10 © Synovate 2011 9 71% er positive til utbygging av vindkraft generelt i Norge Base: 802 Telefonintervju

11 © Synovate 2011 10 Størst andel med meget negativt innstilte finner vi blant innbyggere i aldersgruppen 55+, mens de mest positive er fra 40-54 år. Base: 802 Telefonintervju

12 © Synovate 2011 11 Det er blant de som føler at de har tilstrekkelig med informasjon om utbyggingen at vi finner høyest andel negativt innstilte Base: 802 Telefonintervju

13 © Synovate 2011 12 Kun 18% er negative til utbyggingen av E18 Vindpark – 57% er positive Base: 802 Telefonintervju

14 © Synovate 2011 13 Synlighet og påvrikning på natur og dyreliv er de mest nevnte årsakene til negative holdninger til utbygningen Base: 152 Telefonintervju De som er negativt innstilt til utbygging

15 © Synovate 2011 14 Vindkraftparken vil kun ha meget eller ganske stor betydning for 24% ved neste kommunevalg Base: 802 Telefonintervju


Laste ned ppt "© 2011. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google