Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon Fylkesbiblioteket i Akershus. Spørreundersøkelse blant bibliotekansatte i Akershus. 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon Fylkesbiblioteket i Akershus. Spørreundersøkelse blant bibliotekansatte i Akershus. 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon Fylkesbiblioteket i Akershus. Spørreundersøkelse blant bibliotekansatte i Akershus. 1

2 Prosjektinformasjon Formål: gjennomføre spørreundersøkelse blant bibliotekansatte i Akershus Målgruppe/utvalg: alle bibliotekansatte i Akershus fylkeskommune Tidsperiode (feltarbeid): 27. april – 18. mai 2011 Tilleggsperiode for et utvalg: 9. juni – 16. juni 2011 Datainnsamlingsmetode: web/Internett Antall respondenter/svar: 211. Prosentsvar: 74,3 % Veiemetode: svarene er veiet på alder 2

3 Bakgrunnsvariabler 3 Alder Hvilke type bibliotek arbeider du i?

4 Hva er du tilsatt som? 4

5 Hvor stor stillingsprosent har du? Hva slags tilsettingsforhold har du? 5

6 Har du bibliotekutdanning, og i så fall hvilken? Har du annen høyere utdanning enn bibliotekutdanning? 6

7 Hvis ja – innenfor hvilket fagområde? 7

8 Spisskompetanse. Har du gjennom utdanning eller arbeid ervervet spisskompetanse på ett eller flere felt? 8

9 Hvordan vurderer du din egen kompetanse på følgende områder:

10 På hvilke områder kan du tenke deg å delta på kompetansehevende tiltak? Flere svar mulig 10

11 Merkevarebygging og synliggjøring 11

12 På hvilke områder kan du tenke deg å delta på kompetansehevende tiltak? Flere svar mulig 12

13 13 Hvordan vurderer du din egen kompetanse på formidling?

14 14 På hvilke områder kan du tenke deg å delta på kompetansehevende tiltak? Flere svar mulig

15 15 Hvordan vurderer du din egen digitale kompetanse?

16 16 På hvilke områder kan du tenke deg å delta på kompetansehevende tiltak? Flere svar mulig

17 17 Hvordan vurderer du din egen kompetanse på biblioteket som læringsarena?

18 18 På hvilke områder kan du tenke deg å delta på kompetansehevende tiltak? Flere svar mulig

19 19 Hvordan vurderer du din egen kompetanse med hensyn til kulturelt mangfold?

20 20 På hvilke områder kan du tenke deg å delta på kompetansehevende tiltak? Flere svar mulig

21 21 I det følgende blir ulike kompetanseområder innenfor ledelse og ledelsesutvikling presentert. Hvordan vurderer du din egen kompetanse på de ulike områdene? Ledelse/ledelsesutvikling

22 22 På hvilke områder kan du tenke deg å delta på kompetansehevende tiltak? Flere svar mulig Omtrent hvor ofte deltar du på kurs/faglige møter? Alle svarer på dette spørsmålet.

23 23 På hvilken måte får du vanligvis kjennskap til kurs og konferanser? Flere svar mulig

24 24 På hvilken måte ønsker du at eventuelle kurs, konferanser og annen kompetanseheving skal skje?

25 25 Hvilke eventuelle hindringer ser du for din personlige deltagelse i kompetansehevende tiltak? Flere svar mulig

26 Hvilke type bibliotek arbeider du i? Krysstabuleringer etter type bibliotek!

27 27 Hvilke type bibliotek arbeider du i? Hva er du tilsatt som

28 28 Hvor stor stillingsprosent har du? Hva slags tilsettingsforhold har du?

29 29 Har du bibliotekutdanning, og i så fall hvilken? Har du annen høyere utdanning enn bibliotekutdanning

30 30 Hvis ja på forrige spørsmål, innenfor hvilket fagområde? Spisskompetanse. Har du gjennom utdanning eller arbeid ervervet spisskompetanse på ett eller flere felt?

31 31 På hvilke områder kan du tenke deg å delta på kompetansehevende tiltak? Flere svar mulig.

32 32 Merkevarebygging og synliggjøring: På hvilke områder kan du tenke deg å delta på kompetansehevende tiltak. Flere svar mulig. Kompetanse på formidling: På hvilke områder kan du tenke deg å delta på kompetansehevende tiltak? Flere svar mulig.

33 33 Digital kompetanse: På hvilke områder kan du tenke deg å delta på kompetansehevende tiltak? Flere svar mulig. Biblioeteket som læringsarene: På hvilke områder kan du tenke deg å delta på kompetansehevende tiltak. Flere svar mulig.

34 34 Kulturelt mangfold: På hvilke områder kan du tenke deg å delta på kompetansehevende tiltak. Flere svar mulig.

35 35 Ledelse/ledelsesutvikling: På hvilke områder kan du tenke deg å delta på kompetansehevende Tiltak? Flere svar mulig. Kurs/faglige møter: Omtrent hvor ofte deltar du på kurs/faglige møter? Alle svarer på dette spørsmålet.

36 36 På hvilken måte får du vanligvis kjenneskap til kurs og konferanser? Flere svar mulig.

37 37 Hvilke hindringer ser du for din personlige deltakelse i kompetansehevende tiltak? Flere svar mulig.


Laste ned ppt "Presentasjon Fylkesbiblioteket i Akershus. Spørreundersøkelse blant bibliotekansatte i Akershus. 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google