Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Finansbarometer 2011 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske livs- og pensjonsforsikrings- markedet og dets bevegelser Grafikkrapport - total.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Finansbarometer 2011 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske livs- og pensjonsforsikrings- markedet og dets bevegelser Grafikkrapport - total."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Finansbarometer 2011 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske livs- og pensjonsforsikrings- markedet og dets bevegelser Grafikkrapport - total

2 2 Om Norsk Finansbarometeret 2011 Norsk Finansbarometer er en syndikert undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med FNO (Finansnæringens Fellesorganisasjon) innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Hvert år vil undersøkelsen fokusere på aktuelle problemstillinger i Finans-Norge. Finansbarometeret 2011 omfatter 3025 intervju gjennomført i uke 1 og uke 2 2011, blant befolkningen 18 år +. Denne rapporten tar for seg det norske livs- og pensjonsforsikringsmarkedet. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført hvert år siden 2004. Norsk Finansbarometer 2011 fokuserer på: – Kundens bruk av sin leverandør av livs- og/eller pensjonsforsikring. – Livs- og/eller pensjonsforsikringsleverandørenes betjening av kunden. – Evaluering av kunderelasjonen. – Livs- og/eller pensjonsforsikringsleverandørenes profil i markedet.

3 3 Er du dekket av kollektiv livsog /eller pensjonsforsikring gjennom jobb eller fagforbund? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

4 4 Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685 Bruk av selskap – antall selskap i bruk

5 5 Har du byttet leverandør av PRIVAT livsog /eller pensjonsforsikring i løpet av det siste året? Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685

6 6 Hvilke av følgende private livsog /eller pensjonsforsikringprodukter har du? Se bort fra forsikringer du måtte ha gjennom jobb og/eller fagforbund. Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685

7 7 Hvor lenge har du vært kunde hos din hovedleverandør av privat livs- og/eller pensjonsforsikring? Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685

8 8 Har du tatt kontakt med eller blitt kontaktet av din hovedleverandør angående din private livs- og/eller pensjonsforsikring i løpet av de siste 12 mnd? Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685

9 9 Hvor fornøyd er du med din hovedleverandør av privat livs- og/eller pensjonsforsikring når det gjelder… 0-100 scorer Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685

10 10 Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685 Indeks*) Differanse mellom usedvanlig eller svært fornøyd (4 og 5) og misfornøyd eller mindre misfornøyd (1 og 2) 19-3.0 Indeks*)2011 vs 2010 Hvor fornøyd er du med din hovedleverandør av privat livs- og/eller pensjonsforsikring totalt sett?

11 11 Hvor store fordeler mener du å ha ved å velge din hovedleverandør av privat livs- og/eller pensjonsforsikring fremfor en annen leverandør? Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685 Indeks*) Differanse mellom meget store eller store fordeler (4 og 5) og ingen fordeler i det hele tatt eller kun noen små fordeler (1 og 2) -14-3.0 Indeks*)2011 vs 2010

12 12 Har du i løpet av de siste 12 måneder hatt grunn til å klage på din hovedleverandør av privat livs- og/eller pensjonsforsikring og har du faktisk klaget? Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685

13 13 Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685 Indeks*) Differanse mellom helt eller ganske sikker (4 og 5) og helt sikkert ikke eller ganske sikkert ikke (1 og 2) 640.0 Indeks*)2011 vs 2010 Hvor sannsynlig er det at du vil fortsette å være kunde hos din hovedleverandør av privat livs- og/eller pensjonsforsikring?

14 14 Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685 Indeks*) Differanse mellom ytterst eller meget viktig (4 og 5) og ikke viktig i det hele tatt eller ikke særlig viktig (1 og 2) 16-6.0 Indeks*)2011 vs 2010 Noen avgjørelser i livet er svært viktige og andre er mindre viktige. Hvor viktig er avgjørelse av valg av leverandør innen privat livs- og/eller pensjonsforsikring for deg, det vil si hvilket selskap velger du å være kunde i?

15 15 Hvis du ble spurt om råd, hvor sannsynlig er det at du ville anbefale din hovedleverandør av privat livs- og/eller pensjonsforsikring til venner og bekjente? Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685 17-7.0 Indeks*)2011 vs 2010 Indeks*) Differanse mellom helt eller ganske sikker (4 og 5) og helt sikkert ikke eller ganske sikkert ikke (1 og 2)

16 16 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Hvor lett er det å bytte leverandør av privat livs- og/eller pensjonsforsikring?

17 17 182.0 -3-6.0 -81.0 -11-5.0 -21-10.0 -40-4.0 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Indeks*)2011 vs 2010 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander…

18 18 %-andeler som er enige i påstandene: Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander…

19 19 På hvilken måte har du fått eller innhentet informasjon om din samlede alderspensjon fra Folketrygden og tjenestepensjon via arbeidsgiver. Total base: 2011 n=3024

20 20 Har du benyttet noen elektroniske simuleringsverktøy for beregning av alderspensjon og eventuelt hvilke? Total base: 2011 n=3024

21 21 De siste årene har det vært diskusjon om ny folketrygd i forbindelse med pensjonsreformen. Har denne diskusjonen bidratt til at du sparer penger eller planlegger å spare til alderdommen? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

22 22 I hvilken grad har du kjennskap til innholdet i pensjonsreformen? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

23 23 Hvor har du fått eller innhentet informasjon fra om pensjonsreformen? Total base: 2011 n=371 Base: De som har svart at de har god kjennskap 4 eller 5) til innholdet i pensjonsreformen

24 24 I hvilken grad har du kjennskap til hvilken betydning pensjonsreformen får for deg? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

25 25 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Utbetalinger fra en privat pensjonsforsikring kan tidsbegrenses til en periode på for eksempel 10 år, eller vare livet ut fra pensjonsalder. Gitt at det er samme totalbeløp som skal fordeles, hva vil du foretrekke?

26 26 Total base: 2011 n=1075 Base: De som er ansatt i privatsektor Har du kjennskap til hva slags tjenestepensjonsordning på jobben du er omfattet av? Er dette en ytelsesbasert ordning hvor utbetalingen utgjør en andel av sluttlønn (for eksempel 66 prosent) eller en innskuddsbasert ordning hvor bedriften setter av et årlig innskudd som andel av lønn og total pensjon er summen av alle innskudd og avkastning på disse

27 27 Hvor viktig er det for deg at et selskap innen bank og forsikring tar samfunnsansvar? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

28 28 Hva mener du er viktigst i din vurdering av det å ta samfunnsansvar for et forsikringsselskap? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

29 29 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Er du villig til å betale en høyere pris eller akseptere lavere avkastning på dine spareprodukter for at et selskap innen bank og forsikring skal ta samfunnsansvar?

30 30 Hvordan vil du vurdere livselskapenes samlede omdømme eller anseelse? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

31 31 Hvor stor nedgang i inntekt er du villig til å akseptere ved avgang til pensjonsalder? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

32 32 Når ønsker du å gå av med pensjon? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

33 33 Når tror du det er realistisk at du faktisk kommer til å gå av med pensjon? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238


Laste ned ppt "Norsk Finansbarometer 2011 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske livs- og pensjonsforsikrings- markedet og dets bevegelser Grafikkrapport - total."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google