Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NRKs Profilundersøkelse 2012 1 NRK Analyse. Om undersøkelsen • NRK Analyse har siden 1995 gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NRKs Profilundersøkelse 2012 1 NRK Analyse. Om undersøkelsen • NRK Analyse har siden 1995 gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK."— Utskrift av presentasjonen:

1 NRKs Profilundersøkelse 2012 1 NRK Analyse

2 Om undersøkelsen • NRK Analyse har siden 1995 gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene ble innlemmet i 1998, befolkningens vurderinger om NRKs rolle som allmennkringkaster ble lagt til i 2001, og fra 2003 har vi også spurt befolkningen om NRKs nettsider. • Profilundersøkelsen måler NRK i forhold til konkurrentene. Undersøkelsen er en kartlegging av NRKs sterke og svake sider i forhold til andre TV- og radiokanaler, samt nettsider innenfor ulike programkategorier. Respondentene får ikke hjelp til å tenke på de ”riktige” programmene innenfor hver kategori, men svarer ut fra en generell oppfatning av hvem som har de beste programmene. • I tillegg kartlegges befolkningens vurdering av NRK som lisensfinansiert allmennkringkaster –I år var profilundersøkelsen i felt samtidig som debatten om «romkvinnesaken» pågikk. Dette kan ha påvirket svarene. –I tillegg til denne saken ble også lisens på nettbrett og smarttelefoner debattert i egne og andre medier. • Telefonintervju: Profilundersøkelsen gjennomføres av TNS Gallup. Det er en landsrepresentativ undersøkelse som gjøres over telefon. Utvalget er på 1000 personer over 15 år, og feltarbeidet for undersøkelsen var uke 5 og 6 2013. • Alle tall viser andeler i prosent. • Spørsmål til undersøkelsen rettes til NRK Analyse v/ hakon.lund.sorensen@nrk.no 2

3 PROGRAMVURDERING RADIO Hvilken radiokanal har de beste … 3

4 Hvilken radiokanal har de beste... Nyhetssendingene 4

5 Hvilken radiokanal har de beste... Kulturprogrammene 5

6 Hvilken radiokanal har de beste... Samfunns- og debattprogrammene 6

7 Hvilken radiokanal har de beste... Underholdningsprogrammene 7

8 Hvilken radiokanal har de beste... Sportssendingene 8

9 Hvilken radiokanal er best på å formidle... Informasjon fra ditt distrikt 9

10 Hvilken radiokanal … Sender musikken du liker? 10

11 Hvilken radiokanal har de beste... Programlederne 11

12 Hvilken radiokanal har de beste... Programmene om musikk 12

13 Hvilken radiokanal har du størst tillit til ? 13

14 Hvilken radiokanal liker du best? 14

15 P1 Sterk og svak profil i P15+ 15

16 P15-29 16

17 Hvilken radiokanal sender musikken du liker? 15-29 år 17

18 Hvilken radiokanal har de beste programlederne? 15-29 år 18

19 Hvilken radiokanal liker du best? 15-29 år 19

20 PROGRAMVURDERING TV Hvilken TV-kanal har de beste … 20

21 Hvilken TV-kanal har de beste... Debattprogrammene 21

22 Hvilken TV-kanal har de beste... Filmene 22

23 Hvilken TV-kanal har de beste... Nyhetssendingene 23

24 Hvilken TV-kanal har de beste... Sportssendingene 24

25 Hvilken TV-kanal har de beste... Dokumentarene 25

26 Hvilken TV-kanal har de beste... Norske seriene 26

27 Hvilken TV-kanal har de beste... Utenlandske seriene 27

28 Hvilken TV-kanal har de beste... Norske underholdningsprogrammene 28

29 Hvilken TV-kanal har de beste... Norske underholdningsprogrammene (alder) 03.07.2014 NRK PowerPointmal 29

30 Hvilken TV-kanal har de beste... Barneprogrammene (I befolkningen) 30

31 Hvilken TV-kanal har de beste... Barneprogrammene (med barn 0-12 år i husholdningen) 31

32 Hvilken TV-kanal har de beste... Ungdomsprogrammene 32

33 Hvilken TV-kanal har de beste Ungdomsprogrammene 15-29 år 33

34 Hvilken TV-kanal har de beste... Naturprogrammene 34

35 Hvilken TV-kanal har de beste... Kulturprogrammene 35

36 Hvilken TV-kanal har de beste... Fakta og informasjonsprogrammene 36

37 Hvilken TV-kanal har de beste... Programlederne 37

38 Hvilken TV-kanal har du størst tillit til? 38

39 Hvilken fjernsynskanal liker du best? 39

40 NRK1 versus TV2 40

41 NETT 41

42 Hvilket nettsted er best på... Nyheter 42

43 Hvilket nettsted er best på... Sport 43

44 Hvilket nettsted er best på … Nyheter fra ditt distrikt 44

45 Hvilket nettsted har det beste... Innholdet for barn 45

46 Innholdet for barn (målgruppe) 46

47 Hvilket nettsted synes du er best... Dersom du skal se på Nett-TV 47

48 Hvilket nettsted synes du er best... Dersom du skal se på Nett-TV 48

49 Hvilket nettsted er best på... Værtjenester 49

50 Hvilket nettsted har du størst tillit til? 03.07.2014 NRK PowerPointmal 50

51 Hvilket nettsted liker du best? 03.07.2014 NRK PowerPointmal 51

52 Har du i løpet av de siste 30 dagene brukt mobilt Internett? 03.07.2014 NRK PowerPointmal 52

53 Hvilket nettsted er best når du skal lese nyheter på mobilen din? (blant de som har brukt nett på mobil siste 30 dager) 53

54 ALLMENNKRINGKASTEREN NRK 54

55 Hvor godt mener du NRK oppfyller sin målsetning om... Å sende troverdige nyhets,- informasjons- og dokumentarprogrammer 55

56 Hvor godt mener du NRK oppfyller sin målsetning om... Å være upartisk og upåvirket 56

57 Hvor godt mener du NRK oppfyller sin målsetning om... Å være nyskapende i form og innhold 57

58 NRK har som formål å formidle norsk kultur og historie. Hvor godt synes du NRK som helhet oppfyller dette kravet? 03.07.2014 NRK PowerPointmal 58

59 Tenk på hele tilbudet til NRK under ett, dvs. alt som sendes på NRK Radio og TV, NRK tekst-TV og alt innholdet som ligger på NRKs nettsider. I hvilken grad mener du at NRK gir deg valuta for lisenspengene? 59

60 OPPFYLLELSE AV MANDATET 60

61 Hvor tilfreds er du alt i alt med NRK SOM HELHET, altså samlet sett for alle TV- og radiokanalene, internettsidene og tekst-TV? 61

62 Nesten 9 av 10 nordmenn mener NRK oppfyller allmennkringkastingsmandatet 62


Laste ned ppt "NRKs Profilundersøkelse 2012 1 NRK Analyse. Om undersøkelsen • NRK Analyse har siden 1995 gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google