Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 2010. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 2010. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly."— Utskrift av presentasjonen:

1 © 2010. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly of confidential nature and are submitted to you under the understanding that they are to be considered by you in the strictest of confidence and that no use shall be made of the said concepts and ideas, including communication to any third party without Synovate’s express prior consent and/or payment of related professional services fees in full. Undersøkelse om folks holdning til fjerning av gangfelt og sebrastriper •Utarbeidet for: Norges Blindeforbund •Utarbeidet av: Synovate Norge •Dato: 22. november 2010 Project #:84377

2 © Synovate 2010 1 Prosjektinformasjon Formål:Kartlegge nordmenns holdninger til fjerning av ’sebrastriper’ ved fotgjengeroverganger. Målgruppe : Norges befolkning, 15 år og eldre Utvalg: Det er gjennomført 1001 intervju Tidsperiode (Feltarbeid): 16.-19. november 2010 Datainnsamlingsmetode: Telefonomnibus Veiemetode: Tallene er vektet på kjønn, alder og geografi i henhold til offentlig statistikk Prosjektdeltagere: Oppdragsgiver:Norges Blindeforbundt Kontaktperson hos oppdragsgiver:Sverre Fuglerud Prosjektdeltagere Synovate:Mona Nilsen (seniorkonsulent) Jens Ottar Stærkebye (seniorprosjektleder) Ansvarlig feltarbeid:Hildegunn Sanne Prosjektnummer:102517 Forsidefoto: http://www.flickr.com/photos/mrjorgen/292905499/

3 © Synovate 2010 2 79 % (3,1 mill) av befolkningen synes det er uheldig å fjerne fotgjengerfelt i 50- og 60-soner. Spm 1: Veivesenet fjerner for tiden mange fotgjengerfelt og sebrastriper i 50 og 60 km-soner. Hva er din mening om fjerning av fotgjengerfelt? Synes du det er svært bra, er det greit, er det uheldig eller er det svært uheldig?

4 © Synovate 2010 3 De sterkeste motstanderne av å fjerne sebrastripene er: Kvinner, personer over 60 år, folk i Oslo og Nord-Norge, og personer som ikke kjører bil Spm 1 fordelt på undergrupper – Uheldig/svært uheldig

5 © Synovate 2010 4 Det er bred enighet om at sebrastripene er svært viktige for både barn, eldre og synshemmede. Spm 2: Fotgjengerfelt kan være mer eller mindre viktig for ulike grupper i befolkningen. Hvor viktig tror du fotgjengerfelt er for følgende grupper når de skal krysse veien? Det er svært bred enighet om sebrastripenes viktighet for utsatte grupper – det er følgelig i liten grad noen grupper som skiller seg ut på disse, med noen få unntak: 1.Kvinner syns i litt større grad enn menn at fotgjengerfeltene er svært viktige for eldre over 70 år 2.Personer som har barn mener i litt større grad enn personer som ikke har barn at sebrastripene er svært viktige for barn under 10 år. Når det gjelder stripenes viktighet for en selv, svarer gruppene kvinner, 60 år +, utdanning på grunnskolenivå og bosatt i Nord-Norge i større grad enn den øvrige befolkningen at fotgjengerfelt er svært viktig. Det er svært bred enighet om sebrastripenes viktighet for utsatte grupper – det er følgelig i liten grad noen grupper som skiller seg ut på disse, med noen få unntak: 1.Kvinner syns i litt større grad enn menn at fotgjengerfeltene er svært viktige for eldre over 70 år 2.Personer som har barn mener i litt større grad enn personer som ikke har barn at sebrastripene er svært viktige for barn under 10 år. Når det gjelder stripenes viktighet for en selv, svarer gruppene kvinner, 60 år +, utdanning på grunnskolenivå og bosatt i Nord-Norge i større grad enn den øvrige befolkningen at fotgjengerfelt er svært viktig.

6 © Synovate 2010 5 3 av 4 personer over 18 år svarer at de er mye eller litt mer observant på fotgjengere ved fotgjengerfelt. Spm 3: Er du som bilfører mer observant når fotgjengere krysser gaten ved fotgjengerfelt enn utenfor fotgjengerfelt? Base: 18 år og eldre (97 % av total) Grupper som i større grad enn andre svarer at de er mye mer observante ved fotgjengerfelt: -40-59 år -Husstandsinntekt over 500’ kr per år -Har barn Grupper som i større grad enn andre svarer at de er mye mer observante ved fotgjengerfelt: -40-59 år -Husstandsinntekt over 500’ kr per år -Har barn

7 Tabeller


Laste ned ppt "© 2010. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google