Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Norsk Finansbarometer 2013 Det norske pensjons- og livsforsikringsmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport – Livsforsikring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Norsk Finansbarometer 2013 Det norske pensjons- og livsforsikringsmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport – Livsforsikring."— Utskrift av presentasjonen:

1 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Norsk Finansbarometer 2013 Det norske pensjons- og livsforsikringsmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport – Livsforsikring

2 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Om Norsk Finansbarometer 2013 2 Norsk Finansbarometer er en syndikert undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med FNO (Finans Norge) innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Hvert år vil undersøkelsen fokusere på aktuelle problemstillinger i Finans-Norge. Finansbarometeret 2013 omfatter 3153 intervju gjennomført i uke 1 og uke 2 2013, blant befolkningen 18 år+. Denne rapporten tar for seg det norske skadeforsikringsmarkedet. Tilsvarende undersøkelse har blitt gjennomført hvert år siden 2004. Norsk Finansbarometer 2013 fokuserer på: Kundens bruk av sin leverandør av livs- og/eller pensjonsforsikring Livs- og/eller pensjonsforsikringsleverandørenes betjening av kunden Evaluering av kunderelasjonen Livs- og/eller pensjonsforsikringsleverandørenes profil i markedet Alle grafer viser %, med mindre det er oppgitt annerledes

3 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Er du dekket av kollektiv livs- og /eller pensjonsforsikring gjennom jobb eller fagforbund? 3 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

4 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Antall selskap i bruk 4 Total base: 2013 n=1581;2012 n=1553 %

5 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvilke av følgende private livs- og/eller pensjonsforsikringprodukter har du? Se bort fra forsikringer du måtte ha gjennom jobb og/eller fagforbund. 5 Total base: 2013 n=1581; 2012 n=1553

6 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Har du tatt kontakt med eller blitt kontaktet av ditt hovedselskap i løpet av de siste 12 mnd? 6 Total base: 2013 n=1581; 2012 n=1553

7 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor fornøyd er du med din hovedleverandør av privat livs- og/eller pensjonsforsikring når det gjelder… 0-100 scorer Total base: 2012 n=1553; 2011 n=1510

8 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor fornøyd er du med ditt hovedselskap totalt sett? 8 Total base: 2013 n=1581; 2012 n=1553 Indeks*) Differanse mellom fornøyd eller svært fornøyd (4 og 5) og mindre fornøyd eller misfornøyd (1 og 2) 21-3,0 Indeks*) 2013 vs 2012

9 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor store fordeler mener du å ha ved å velge ditt private livs- og/eller pensjonsforsikringsselskap fremfor et annet selskap? 9 Total base: 2013 n=1581; 2012 n=1553 Indeks*) Differanse mellom store eller meget store fordeler (4 og 5) og små eller ingen fordeler (1 og 2) -14-3,0 Indeks*) 2013 vs 2012

10 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Har du i løpet av de siste 12 måneder hatt grunn til å klage på ditt hovedselskap og har du faktisk klaget? 10 Total base: 2013 n=1581; 2012 n=1553

11 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor sannsynlig er det at du vil fortsette å være kunde hos ditt private livs- og/eller pensjonsforsikringsselskap? 11 Total base: 2013 n=1581; 2012 n=1553 Indeks*) Differanse mellom ganske og helt sikkert (4 og 5) og ganske eller helt sikkert ikke (1 og 2) 64-1,0 Indeks*) 2013 vs 2012

12 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Noen avgjørelser i livet er svært viktige og andre er mindre viktige. Hvor viktig avgjørelse er valg av privat livs- og/eller pensjonsforsikring for deg, det vil si hvilket selskap du velger å være kunde i? 12 Total base: 2013 n=1581; 2012 n=1553 Indeks*) Differanse mellom meget og ytterst viktig (4 og 5) og ikke særlig eller ikke viktig i det hele tatt (1 og 2) 19-5,0 Indeks*) 2013 vs 2012

13 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvis du ble spurt om råd, hvor sannsynlig er det at du ville anbefale ditt private livs- og/eller pensjonsforsikringsselskap til venner og bekjente? 13 Total base: 2013 n=1581; 2012 n=1553 Indeks*) Differanse mellom ganske og helt sikkert (4 og 5) og ganske eller helt sikkert ikke (1 og 2) 240,0 Indeks*) 2013 vs 2012

14 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 17-3,0 0-2,0 -7-2,0 -10-4,0 -18-4,0 -37-5,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? 14 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033 Indeks*) 2013 vs 2012 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2)

15 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? 15 %-andeler som er enige i påstandene: Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

16 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 På hvilken måte har du fått eller innhentet informasjon om din samlede alderspensjon fra Folketrygden og tjenestepensjon via arbeidsgiver? 16 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

17 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Har du benyttet noen elektroniske simuleringsverktøy for beregning av alderspensjon og eventuelt hvilke? 17 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

18 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 De siste årene har det vært diskusjon om ny folketrygd i forbindelse med pensjonsreformen. Har denne diskusjonen bidratt til at du sparer penger eller planlegger å spare til alderdommen? 18 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

19 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 I hvilken grad har du kjennskap til innholdet i pensjonsreformen? 19 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

20 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor har du fått eller innhentet informasjon fra om pensjonsreformen? 20 Total base: 2013 n=331; 2012 n=338 [Alle som kjenner innholdet i pensjonsreformen godt]

21 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 I hvilken grad har du kjennskap til hvilken betydning pensjonsreformen får for deg? 21 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

22 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Utbetalinger fra en privat pensjonsforsikring kan tidsbegrenses til en periode på for eksempel 10 år, eller vare livet ut fra pensjonsalder. Gitt at det er samme totalbeløp som skal fordeles, hva vil du foretrekke? 22 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

23 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Har du kjennskap til hva slags tjenestepensjonsordning på jobben du er omfattet av? Er dette en ytelsesbasert ellerinnskuddsbasert pensjon? 23 Total base: 2013 n=1262; 2012 n=1046 [Hvis ansatt i privat sektor]

24 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor viktig er det for deg at et selskap innen bank og forsikring tar samfunnsansvar? 24 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

25 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hva mener du er viktigst i din vurdering av det å ta samfunnsansvar for et forsikringsselskap? 25 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

26 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Er du villig til å betale en høyere pris eller akseptere lavere avkastning på dine spareprodukter for at et selskap innen bank og forsikring skal ta samfunnsansvar? 26 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

27 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvordan vil du vurdere livselskapenes samlede omdømme eller anseelse? 27 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

28 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor stor nedgang i inntekt er du villig til å akseptere ved avgang til pensjonsalder? Endring i 2013: ”Vet ikke” som synlig svaralternativ 28 Total base: 2013 n=2649; 2012 n=3033

29 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Når ønsker du å gå av med pensjon? Endring i 2013: ”Vet ikke” som synlig svaralternativ 29 Total base: 2013 n=2649; 2012 n=3033

30 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Når tror du det er realistisk at du faktisk kommer til å gå av med pensjon? Endring i 2013: ”Vet ikke” som synlig svaralternativ 30 Total base: 2013 n=2649; 2012 n=3033

31 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor viktig er det for deg at en leverandør av private livs- og/eller pensjonsforsikring har…? 31 %-andeler som mener det er ytterst eller meget viktig Total base: 2013 n=1581; 2012 n=1553

32 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor fornøyd er du med din hovedleverandør av privat livs- og/eller pensjonsforsikring når det gjelder…? 32 %-andeler som er usedvanlig eller svært fornøyde Total base: 2013 n=1581; 2012 n=1553


Laste ned ppt "©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Norsk Finansbarometer 2013 Det norske pensjons- og livsforsikringsmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport – Livsforsikring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google