Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 TNS Gallup Oslo, 2012 Det norske skadeforsikrings- markedet og dets bevegelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 TNS Gallup Oslo, 2012 Det norske skadeforsikrings- markedet og dets bevegelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 TNS Gallup Oslo, 2012 Det norske skadeforsikrings- markedet og dets bevegelser Grafikkrapport - total

2 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 2 Om Norsk Finansbarometeret 2012 Norsk Finansbarometer er en syndikert undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med FNO (Finansnæringens Fellesorganisasjon) innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Hvert år vil undersøkelsen fokusere på aktuelle problemstillinger i Finans-Norge. Finansbarometeret 2012 omfatter 3033 intervju gjennomført i uke 1 og uke 2 2012, blant befolkningen 18 år +. Denne rapporten tar for seg det norske skadeforsikringsmarkedet. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført hvert år siden 2004. Norsk Finansbarometer 2012 fokuserer på: – Kundens bruk av sitt skadeforsikringsselskap. – Skadeforsikringsselskapenes betjening av kunden. – Evaluering av kunderelasjonen. – Skadeforsikringsselskapenes profil i markedet.

3 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 3 Total base: 2012 n=2811; 2011 n=2811 Bruke av selskap – Antall selskap i bruk

4 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 4 Har du byttet hovedselskap innen skadeforsikring i løpet av det siste året? Total base: 2012 n=2811; 2011 n=2811 Er kunde hos et forsikringsselskap

5 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 5 Før du byttet forsikringsselskap, informerte du tidligere forsikringsselskap om at du hadde planer om å bytte forsikringsleverandør? Total base: 2012 n=362; 2011 n=439 Har byttet hovedforsikringsselskap siste året

6 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 6 Gjorde selskapet et aktivt forsøk på å forhindre at du byttet? Total base: 2012 n=110; 2011 n=114 Informerte tidligere selskap om bytte

7 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 7 Tok selskapet du byttet til kontakt med deg før du bestemte deg for å bytte? Total base: 2012 n=362 Har byttet hovedforsikringsselskap siste året

8 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 8 Hvilke av følgende skadeprodukter har du i hovedselskap? Total base: 2012 n=2811; 2011 n=2811 Er kunde hos et forsikringsselskap

9 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 9 Hvilke skadeprodukter har du i andre forsikringselskap? Total base: 2012 n=956; 2011 n=912 Bruker flere forsikringsselskap

10 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 10 Har du kjøpt noen av de forsikringer du i dag har på Internett? Total base: 2012 n=2811 Er kunde hos et forsikringsselskap

11 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 11 Hvilke av disse har du kjøpt på Internett? Total base: 2012 n=361 Har kjøpt noen av dagens forsikringer på internett

12 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 12 Hvor lenge har du vært kunde i hovedselskap? Total base: 2012 n=2811; 2011 n=2811 Er kunde hos et forsikringsselskap

13 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 13 Har du en fast kontaktperson i ditt/dine forsikringsselskap? Total base: 2012 n=2811; 2011 n=2811 Er kunde hos et forsikringsselskap

14 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 14 Hvor fornøyd er du med din kontaktperson i ditt hovedselskap? Total base: 2012=802; 2011=797 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) 570,0 Indeks*)2012 vs 2011 Har fast kontaktperson

15 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 15 Har du samlerabatt i ett av selskapene du er kunde hos? (Spørsmålsformulering frem til 2011: Er du med i et kundefordelsprogram?) Total base: 2012 n=2811; 2011 n=2811 Er kunde hos et forsikringsselskap

16 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 16 Har du meldt et eller flere forsikringstilfeller (f.eks skade, ulykke, tyveri e.l) til et skadeforsikringsselskap i løpet av de siste 3 år? Total base: 2012 n=2811; 2011 n=2811 Er kunde hos et forsikringsselskap

17 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 17 Hvor fornøyd er du med skadeforsikringsselskapets behandling av ditt siste forsikringstilfelle (f.eks skade, ulykke, tyveri e.l)? Total base: 2012 n=1263; 2011 n=1248 Har meldt minst et forsikringstilfelle siste 3 år

18 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 18 Fikk du utbetalt erstatning? Total base: 2012 n=1263; 2011 n=1248 Har meldt minst et forsikringstilfelle siste 3 år

19 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 19 Synes du at erstatningen du fikk var passende? Total base: 2012 n=974; 2011 n=942 Har fått utbetalt erstatning siste 3 år

20 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 20 Har du av andre grunner tatt kontakt med eller blitt kontaktet av ett eller flere av dine forsikringsselskap i løpet av de siste 12 måneder? Total base: 2012 n=2811; 2011 n=2811 Er kunde hos et forsikringsselskap

21 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 21 Hvor fornøyd er du med ditt hovedforsikringsselskap innen skade når det gjelder … 1 av 2 0-100 scorer Total base: 2012 n=2811; 2011 n=2811 Er kunde hos et forsikringsselskap

22 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 22 Hvor fornøyd er du med ditt hovedforsikringsselskap innen skade når det gjelder … 2 av 2 0-100 scorer Total base: 2012 n=2811; 2011 n=2811 Er kunde hos et forsikringsselskap

23 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 23 Hvor fornøyd er du med ditt hovedselskap totalt sett? Total base: 2012=2811; 2011=2811 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) 430,0 Indeks*)2012 vs 2011 Er kunde hos et forsikringsselskap

24 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 24 Hvor store fordeler mener du å ha gjennom ditt hovedselskap fremfor et annet selskap? Total base: 2012=2811; 2011=2811 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) 13-1,0 Indeks*)2012 vs 2011 Er kunde hos et forsikringsselskap

25 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 25 Har du i løpet av de siste 12 måneder hatt grunn til å klage på hovedselskap og har du faktisk klaget? Total base: 2012 n=2811; 2011 n=2811 Er kunde hos et forsikringsselskap

26 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 26 Hvor sannsynlig er det at du vil fortsette å være kunde hos ditt hovedselskap de neste 12 måneder? Total base: 2012=2811; 2011=2811 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) 752,0 Indeks*)2012 vs 2011 Er kunde hos et forsikringsselskap

27 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 27 Hvis du ble spurt om råd, hvor sannsynlig er det at du ville anbefale ditt hovedselskap til venner og bekjente? Total base: 2012=2811; 2011=2811 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) 485,0 Indeks*)2012 vs 2011 Er kunde hos et forsikringsselskap

28 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 28 Noen avgjørelser i livet er svært viktige og andre er mindre viktige. Hvor viktig avgjørelse er valg av skadeforsikringsselskap for deg, det vil si hvilket selskap du velger å være kunde i? Total base: 2012=2811; 2011=2811 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) 316,0 Indeks*)2012 vs 2011 Er kunde hos et forsikringsselskap

29 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 29 Hvor lett er det å bytte skadeforsikringsselskap Total base: 2012 n=2811; 2011 n=2811 Er kunde hos et forsikringsselskap

30 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 30 38-3,0 35-4,0 30-3,0 -7-15,0 -181,0 -29 -55 -71-17,0 -79-1,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander.. Total base: 2012=2811; 2011=2811 Indeks*)2012 vs 2011 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) Er kunde hos et forsikringsselskap **) **) Endring i spørretekst

31 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 31 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? %-andeler som er enige i påstandene: Total base: 2012 n=2811; 2011 n=2811 Er kunde hos et forsikringsselskap **) Endring i spørretekst **)

32 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 32 På hvilke forsikringsprodukter tror du det er mest vanlig å svindle? (endret spørretekst fra «lettest» til «mest vanlig») Total base: 2012 n=2811; 2011 n=2811 Er kunde hos et forsikringsselskap

33 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 33 Har du fått avslag på å tegne forsikring i et skadeforsikringsselskap i løpet av de siste 3 årene? Total base: 2012 n=2811; 2011 n=2811 Er kunde hos et forsikringsselskap

34 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 34 Synes du avslaget var godt begrunnet? Total base: 2012 n=56; 2011 n=61 Fått avslag på å tegne forsikring

35 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 35 Kjenner du til at du nå kan flytte dine skadeforsikringer med en måneds varsel? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

36 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 36 Hvor viktig er det for deg at et selskap innen bank og forsikring tar samfunnsansvar? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

37 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 37 Hva mener du er viktigst i din vurdering av det å ta samfunnsansvar for et forsikringsselskap? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

38 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 38 Er du villig til å betale en høyere pris eller akseptere lavere avkastning på dine spareprodukter for at et selskap innen bank og forsikring skal ta samfunnsansvar? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

39 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 39 Hvordan vil du vurdere skadeforsikringsselskapenes samlede omdømme eller anseelse? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

40 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 40 Hvor mye av hver hundrelapp innbetalt i premie til skadeforsikringsselskapene i 2011 tror du gikk ut igjen i form av erstatninger? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024


Laste ned ppt "Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 TNS Gallup Oslo, 2012 Det norske skadeforsikrings- markedet og dets bevegelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google