Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Morten Fossum, Trondheim Energi Fjernvarme AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Morten Fossum, Trondheim Energi Fjernvarme AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Morten Fossum, Trondheim Energi Fjernvarme AS
BIOGASS09. - Ørland Kultursenter mai Foredrag: Biogass som kilde til fornybar energiproduksjon? Morten Fossum, Trondheim Energi Fjernvarme AS

2 INNHOLD Eier og forretningsidé Fjernvarme i Trondheim
Biogassvirksomhet Biogass som kilde til fornybar energiproduksjon

3 STATKRAFT IDAG Hovedkontor Kontor
Vann-, gass-, vindkraft og fjernvarme Baltisk kabel side 3 STAKRAFT 2008

4 Statkrafts visjon Som ledende i Europa innen fornybar energi, vil vi møte verdens behov for renere energi Forretningsidéen er å skape verdier for eier, kunder og samfunn gjennom å utvikle og produsere miljøvennlig kraft og varme handle med energi og tilhørende produkter møte kundens behov for energi og tilhørende tjenester

5 GODT POSISJONERT FOR VIDERE VEKST
Etablerte områder Utvide distribusjonsnett og øke varmeproduksjon ettersom nye kunder knyttes til Nye områder i Norge Delta i fjernvarmeutbygging i samarbeid med lokale aktører over hele landet Internasjonalt Utvikle Statkrafts fjernvarmevirksomhet i utlandet Etablert virksomhet* Konsesjon mottatt* Konsesjon søkt alene eller i samarbeid * * Inkludert Skagerak Varme

6 FJERNVARMEBYEN TRONDHEIM
Grunnlastproduksjon (Nye fornybare energikilder) Avfallsenergi 70 MW Biobrensel 9 MW Deponigass/Biogass 3 MW Varmepumpe 1 MW Sum 83 MW Topplastproduksjon og effektreserve Elektrokjeler 85 MW Oljekjeler 50 MW Naturgass (LNG) 30 MW Propangass (LPG) 50 MW Sum 215 MW

7 FJERNVARME I TRONDHEIM: JEVN VEKST MED FLERE ENERGIKILDER

8 Heggstadmoen varmesentral
Trondheim Energi Fjernvarme – Bruk av biogass i fjernvarmeforsyningen i Trondheim. Heggstadmoen varmesentral Utnyttelse av deponigassen fra Heggstadmoen fyllplass til fjernvarmeproduksjon Idriftsatt i jan. 1994 Kapasitet på 2 MW og inntil 5 GWh/år. Ladehammeren varmesentral Utnyttelse av biogass fra Ladehammeren renseanlegg (LARA, avløpsrenseanlegg for Trondheim øst). Kapasitet på 1 MW og 5 GWh/år varmeproduksjon Idriftsatt nov Varmeleveranse til LARA og fjernvarmeforsyningen i Trondheim

9 Ecopro AS, Verdal – et anlegg for behandling av våtorganisk avfall
Trondheim Energi Fjernvarme eier 25 % av selskapet Ecopro AS som eier og driver et anlegg for behandling av våtorganisk avfall i Verdal. Dette eierskapet er knyttet opp mot ansvar for salg av energirelaterte produkter fra produsert biogass. Anlegget ble idriftsatt våren Årlig kapasitet er ca tonn våtorganisk avfall og slam. Tilhørende biogassproduksjon er brutto 30 GWh/år. Det er valgt løsning med produksjon av el.kraft (gassmotor) fra biogassen. Totale investeringskostnader er ca 180 Mkr. Anlegget er dimensjonert for utvidelse til årlig mottak av inntil tonn våtorganisk avfall og slam.

10 Biogass som kilde til fornybar energiproduksjon.
Foreløpig har nasjonal målsetting om økt bruk av bioenergi primært vært rettet mot tradisjonelle biobrensler. Erfarte problemer med åpne komposteringsanlegg og innføring av deponiforbud har medført en betydelig øket interesse for behandling av våtorganisk avfall i lukkede anlegg med biogassproduksjon. Foreløpig er det generelt utfordrende å oppnå tilfredsstillende økonomi i biogassanlegg. En økt biogassproduksjon forutsetter bedring av dagens rammebetingelser.

11 Biogass som kilde til fornybar energiproduksjon.
Alternativ bruk av biogass er: Som kilde til energiproduksjon (kraft/varme) Som drivstoff i transportsektoren Innføring av nasjonale rammebetingelser vil gi føringer for framtidig alternativ bruk av biogass. Trondheim Energi Fjernvarme AS oppfatter biogass til å være en velegnet kilde til fornybar energiproduksjon. Vår forretningsmodell omfatter kjøp av biobrensel, energiproduksjon og salg av energi. Eierskap og drift av et behandlingsanlegg for våtorganisk avfall (biogassanlegg) er ikke en del av vår forretningsvirksomhet.

12 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Morten Fossum, Trondheim Energi Fjernvarme AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google