Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BKKs energisatsinger Strategiseminar HOG - Energi, 18. august 2009 Konsernsjef Atle Neteland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BKKs energisatsinger Strategiseminar HOG - Energi, 18. august 2009 Konsernsjef Atle Neteland."— Utskrift av presentasjonen:

1 BKKs energisatsinger Strategiseminar HOG - Energi, 18. august 2009 Konsernsjef Atle Neteland

2 Om BKK • Tradisjonelt kraftselskap – Produksjon – Transport – Salg • Nye forretningsområder – Fjernvarme – Naturgass – Småkraft og Vindkraft – Bredbånd og Kabel-TV • Nøkkeltall – 1100 medarbeidere – Resultat: 1000 mill kroner – Omsetning: 3,8 mrd kroner

3 BKK på Vestlandet

4 Hvorfor Vestlandsstrategi ? • Vestlandet er Europas energiregion • Samarbeid på Vestlandet gir skalafordeler, økt lønnsomhet og sikrere energiforsyning • Lokalt/regionalt eierskap tilfører kunnskap og engasjement og gir forretningsmessige muligheter • Vi trenger bærekraftige miljøer utenfor Oslo

5 Tafjord Kraft AS (43%) Sogn og Fjordane Energi AS (39%) Sunnfjord Energi AS (37%) Sognekraft AS (44%) Fjordkraft AS (49%) Sunnhordland kraftlag AS (33%) Gasnor AS (20%) Vestavind Kraft AS (14 %) Vestavind Offshore AS (45 %) Eierposisjoner på Vestlandet

6 Styrke forbindelse sør - nord på Vestlandet?

7 Norsk vannkraft i ”et hav” av varmekraft

8 Norsk vannkraft i samspill med Europa: Utnytte vannkraften sin fleksibilitet til å ”foredle” varmekraften Import av kraft fra Norge Eksport av kraft til Norge Etterspørsel i varmekraftsystemet Makslast Alternativ grunnlast Grunnlast Kullkraftverkene får produsere jevnt og lar vannkraften ta toppene. Norge importerer overskuddskraft i lavlastperioder. Den samlede virkningsgraden økar og miljøutslippene blir mindre. Virknadsgrader 45 % 25 - 35 %

9 Strøm er ekstrem ferskvare – og ekstremt viktig! • Systemet krever at det hele tiden er balanse mellom forbruk og produksjon – Kraften må produseres i samme øyeblikk den blir brukt • Vi blir mer og mer avhengige av elektrisitet - dette krever høy leveringssikkerhet: – Nok energi (kWh) – Nok effekt (kW) – Momentan balanse I Norge dreier kraftdebatt og kraftpolitikk seg om nok energi. Tema er effekt og balanse, og de muligheter dette gir norsk vannkraft.

10 Ny fornybar energi BKK Status (TWh) Strategisk mål: (TWh) Kommentar Vannkraft6,70,75Teknisk potensial 1,2 TWh *) Vindkraft00,4Vestavind Kraft AS: potensiell portefølje på 4,2 TWh. Meldt en havvindpark på 1000 MW Kraftvarmeverk Mongstad 03,5Energi som kraft og varme Kogen I og II0,08Energi som kraft og varme Fjernvarme0,20,4BKK Varme AS (BKK 51%)

11 Ny vannkraft i BKK området - teknisk potensiale i prosjektporteføljen: 1,2 TWh

12 Vindkraft BKK i Vestavind Kraft AS • Etablert 2005 • Forretningskontor: Sandane i Sogn og Fjordane • Eiere: Tafjord Kraft AS, SFE AS, Sunnfjord Energi AS, Sognekraft AS, BKK AS, SKL AS, Haugaland Kraft AS • Portefølje: 4,2 TWh

13 Vindkraft til havs • Eierselskapene i Vestavind Kraft AS har besluttet å etablere selskapet Vestavind Offshore AS som skal utvikle, bygge og eie anlegg for marin energiproduksjon og overføring, basert på vind, bølge og tidevannskraft. • Geografisk markedsområde vil være Nord – Europa og hovedkontor legges til Bergen

14 Havsul I Km262 Inst. Effekt i MW 350 Antall turbiner 78 Produksjon i TWh per år 1.0 Antall husstander49.000 Havsul I Km262 Inst. Effekt i MW 350 Antall turbiner 78 Produksjon i TWh per år 1.0 Antall husstander49.000

15 Havsul II •Konsesjonssøknad sendt februar 2006. •Samlet installasjon på 800 MW. •Avslag konsesjon fra NVE – anket til departementet

16 Fjernvarme - BKK Varme AS •BKK eier 51% •175 GWh utbygd fjernvarme •Strategisk mål: 300 GWh i 2015

17 Nærvarmeanlegg – Rong i Øygarden Samarbeid med Øygarden kommune Åpnet oktober 07 Varmepumpe fra sjø 2,1 GWh pr. år

18 Nærvarmeanlegg – Åsane og Loddefjord i Bergen • BKK har i samarbeid med BIR utredet planer for et nærvarme anlegg i Åsane bydel. Oppstart er planlagt høsten 2009 – Biobasert flisfyring med rivningsvirke – Energi produksjon pr. år 23,0 GWh • BKK har også utredet muligheten for å etablere et nærvarme anlegg i Loddefjord bydel. Prosjektet er fremdeles i utredningsfasen – Biobasert flisfyring med rivningsvirke – Energi produksjon pr. år i nivå 30 GWh

19 Brenselcelle • CMR/Prototech har på bestilling fra BKK bygget en prototype på en høytemperatur brenselcelle basert på naturgass – tidsrom 2002 - 2008 – Virkningsgrad ~ 80% – Energiproduksjon (EL) 3 kW/h + (varme) 3 kW/h Brenselcelle

20 Oppsummering • BKK ønsker at HOG – Energi arbeider for økt vannkraftutbygging i regionen. Mener man alvor med CO2 må det åpnes for utbygging av større vannkraftanlegg. • BKK ønsker støtte til å utvikle vindkraftpotensialet på land og til havs på Vestlandet og norsk sokkel. En slik utbygging krever til dels store støttebeløp fra myndighetene. Vindkraft offshore kan bli fremtidens ”oljeindustri”. • BKK ønsker støtte til utbygging av nettet på Vestlandet. Dette for at verdier ikke skal gå tapt ved ”innelåst kraft”, men også for å trygge elektrisitetsforsyningen i området i tørrår. • BKK ønsker støtte til å få utbygget nettkapasitet til utlandet slik at Norge kan bidra til å redusere CO2 utslipp i Europa.

21 Vi jobber med morgendagens løsninger BKK – Morgendagen er her


Laste ned ppt "BKKs energisatsinger Strategiseminar HOG - Energi, 18. august 2009 Konsernsjef Atle Neteland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google