Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøverndepartementet Norsk mal: Startside Miljøverndepartementet HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Klimapolitikken og biogass Politisk rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøverndepartementet Norsk mal: Startside Miljøverndepartementet HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Klimapolitikken og biogass Politisk rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljøverndepartementet Norsk mal: Startside Miljøverndepartementet HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Klimapolitikken og biogass Politisk rådgiver Audun Garberg 23. mai 2013 1 Biogasskonferanse Østfold 23. mai 2013 Foto: Tom Schandy/Samfoto/NTBscanpix

2 Miljøverndepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Langsiktige mål 23. mai 20132 Bidra til en global klimaavtale i tråd med togradersmålet • Mål om at Norge mot midten av dette hundreåret skal bli et lavutslippssamfunn • De globale utslippene må reduseres med 50 – 85 prosent i 2050 i forhold til 2000 Foto: Marianne Gjørv Klimapolitikken og biogass

3 Miljøverndepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Utslipp i Norge i 2010 per kilde 23. mai 2013Klimapolitikken og biogass3 Biogass kan bidra her

4 Miljøverndepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Hvorfor er biogass bra? • Reduserer utslippene ved produksjon av gassen – Dobbel klimaeffekt fra husdyrgjødsel • Et nesten konfliktfritt biodrivstoff • Reduserer utslippene ved bruk • Kan også redusere luftforurensning og støy • Biogjødsel er biprodukt 23. mai 20134 Foto: NTB scanpix Klimapolitikken og biogass

5 Miljøverndepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Hvorfor har det likevel ikke skjedd mer? • Kostnader 5 Foto: Marianne Gjørv

6 Miljøverndepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Biogass: Hva sier klimamelding og forlik? • Mål om at 30 prosent av husdyrgjødsla skal gå til biogassproduksjon innen 2020 (LMDs stortingsmelding). • Regjeringen vil bidra til utvikling av biogass i Norge, blant annet gårdsbaserte biogassanlegg og store sambehandlingsanlegg for husdyrgjødsel og avfall. • Det er behov for en nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi. 23. mai 2013Klimapolitikken og biogass6

7 Miljøverndepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Strategi • Mange virkemidler på plass: • I perioden 2009–2011 har Transnova støttet biogassprosjekter i transport med nær 25 millioner kroner. • Fritatt fra veibruksavgift, betaler ikke CO 2 -avgift. • Investeringsstøtte • I klimameldingen favoriserer vi biogass til transport 23. mai 2013Klimapolitikken og biogass7

8 Miljøverndepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Er i ferd med å bli en suksesshistorie 23. mai 2013Klimapolitikken og biogass8 Foto: Gisle Haakonsen • 35-40 anlegg er bygd • Oslo åpnet et anlegg på Nes i desember 2012 • Østfold fylkeskommune kjøper 100 biogassbusser • 50% av fylkets busser skal gå på biogass • Busser, søppelbiler m.v i flere byer

9 Miljøverndepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Biogasstrategi – videre prosess • Utarbeides på interdepartementalt embetsnivå - MD holder i prosessen • Ønsker rask fremdrift med strategien. • Avholdt innspillsmøte i januar, åpent for ytterligere innspill til MD • Klif levert helhetlig underlagsmateriale til strategien 23. mai 2013Klimapolitikken og biogass9

10 Miljøverndepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Klifs helhetlige underlagsmateriale 1.Betydelig potensial for økt biogassproduksjon 2.På kort sikt er potensialet størst for våtorganisk avfall og husdyrgjødsel 3.Total utslippsreduksjon for disse substratene dersom biogass anvendes som drivstoff: 500 000 tonn CO 2 -ekv/år 23. mai 2013Klimapolitikken og biogass10 Klifs viktigste funn

11 Miljøverndepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Klifs helhetlige underlagsmateriale 4.60 % av denne utslippsreduksjonen kommer fra husdyrgjødsel med en tiltakskostnad på 2300 kr/tonn CO 2 -ekv 5.40 % av utslippsreduksjonen kommer fra våtorganisk avfall med en tiltakskostnad på 1100 kr/tonn CO 2 -ekv 6.Forventer en reduksjon av tiltakskostnad framover 23. mai 2013Klimapolitikken og biogass11

12 Miljøverndepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Virkemidler for å øke produksjonen • Strategien vil vurdere både eksisterende virkemidler og behovet for nye virkemidler • Kommer tilbake til dette i forbindelse med lansering av strategien 23. mai 2013Klimapolitikken og biogass12 • Klif har redegjort for et bredt sett virkemidler


Laste ned ppt "Miljøverndepartementet Norsk mal: Startside Miljøverndepartementet HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Klimapolitikken og biogass Politisk rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google