Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Program 08:45 – Grønne investeringer i industrien

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Program 08:45 – Grønne investeringer i industrien"— Utskrift av presentasjonen:

1 Program 08:45 – 09.15 Grønne investeringer i industrien
                           Oskar Gärdeman, Markedssjef Industri, anlegg og                            fornybar energi 09.15 – 10:00  Energiledelse i praksis – har det gitt resultater?                             Kjetil Bjørlo, Seniorrådgiver Energi, Cowi 10.00 – 10.15  Pause 10.15 – 11.00  Muligheter innen industri, anlegg og ny teknologi                            Ståle Kvernrød, seniorrådgiver Enova  11.00 – 11.30  Slik kommer du i gang!                            Ståle Kvernrød, seniorrådgiver Enova 11.30 – 12.15  Lunsj Etter lunsj: Muligheter for individuelle møter med Enova

2 Enova SF Grønne investeringer i Industrien

3 Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon Fremme utvikling av energi- og klimateknologi Skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger Styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser Mål: Energi- og klimaresultat som tilsvarer 6 1/4 TWh i perioden OED 2 mrd / År

4 Et sømløst norsk virkemiddelapparat
FoU Forretnings-utvikling Markeds-introduksjon Marked "pull" Kunde Akademia Teknologileverandør Teknologileverandør Forklare sammenhengen og Enovas rolle Åpne dørene til resten av virkemiddelapparatet, Enova har tett dialog med alle virkemiddelaktørene Være klar over at de andre aktørene har sine kriterier, men at rollefordelingen er tydelig Enova kan ikke kompensere for "dårlige" ordninger hos andre virkemiddelaktører Teknologi "push" Grunnforskning Industriell forskning Eksperimentell utvikling Demonstrasjon Markeds- introduksjon Markeds- utvikling

5 Enova tilbyr rådgivning og finansiering
Bygg og bolig Industri og anlegg Fornybar varme Ny teknologi

6 Bredt tilbud til energismarte prosjekter
Investeringsstøtte: - Fjernvarme - Biogass - Introduksjon av ny teknologi - Ny energi- og klimateknologi i industrien - Ny teknologi for framtidens bygg - Energitiltak i industrien - Energitiltak i anlegg - Eksisterende bygg - Energieffektive nybygg - Varmesentraler - Introduksjon av energi-ledelse i industri og anlegg - Forprosjekt for energitiltak i industrien Som følge av strategiprosessene har Enova etablert en fullstendig pakke med programmer som skal ivareta alle barrier. VI starter med Energiledelse som er virkemiddel nummer 1 for å øke kompetanse og bevissthet. Bedrifter som har fått opp gode tiltakslister og som blant tiltakene har enkelte store og omfattende løsninger kan søke forprosjektstøtte for å utrede dette nærmere. Dette er for prosjekter som kan bidra med med enn 5 GWh og skal gjøre at Enova får inn bedre søknader til programmet Energibruk Industri Vi tilbyr investeringsstøtte gjennom et sett programmer Energibruk Industri – effektivisering omlegging og energigjenvinning, min kWh Varmesentraler Industri – varmesentraler opp til 5 GWh Eksisterende bygg og anlegg – byggrelaterte tiltak, min kWh Vi tilbyr investeringsstøtte til utprøving av nye teknologier Gjennom programmet fjernvarme kan det gis tilskudd til utbygging av infrastruktur

7 Hva utløser støtte fra Enova?
Enova kan gi investeringsstøtte til prosjekter med energiambisjoner utover standard/billigste løsninger i markedet Enova skal bidra til at prosjektet løftes til en avkastning som er normal for denne type tiltak innen den aktuelle sektoren Enova vurderer omsøkt støtte i forhold til avkastning og kostnadseffektivitet med hensyn på energiutbytte (kr/kWh energiresultat) Enovas støtte skal være utløsende for prosjektet. Dvs. at støtte ikke kan gis til prosjekter som allerede er vedtatt eller igangsatt

8 Hydro – mer effektiv aluminiumselektrolyse
Støtte til norsk industri - eksempler Hydro – mer effektiv aluminiumselektrolyse Kontinuerlig utvikling: Verdensgjennomsnitt: 13,8 kWh/kg Forsøksceller: 12,4 kWh/kg Hydros mål: under 11 kWh/kg Fremtidig produksjon: ? Mange tiltak som skal implementeres i fullskala samtidig Hydro arbeider kontinuering med forbedringer. Vi har vært så heldige at vi har samarbeidet med Hydro om dette Sunndalsøra, Foto: Atle Johnsen/ Hydro

9 Støtte til norsk industri - eksempler
Norske Skog 50 millioner kroner fra Enova 250 GWh el spares i Midt Norge når Norske Skog nå setter i drift sin nye prosess. Les mer Norske Skog har investert NOK 220 mill i en utvidelse og ombygging av det termomekaniske tremasseanlegget ved Norske Skog Saugbrugs i Halden. Det gamle tresliperiet er erstattet av et moderne anlegg, som vil levere tremasse til papirmaskinene til en langt lavere kostnad enn i dag.

10 Støtte til norsk industri - eksempler
Alcoa Mosjøen Enova har støttet utviklingen av AHEX teknologien som er brukt i Alcoa sitt anlegg i Mosjøen Les mer AHEX-teknologien som er brukt i anlegget, er utviklet over 10 år i samarbeid mellom Alstom og Alcoa, med betydelig støtte fra Enova.

11 Støtte til norsk industri - eksempler
Borregaard Miljøfabrikken Biogassanlegget i Sarpsborg 35 GWh 30 MNOK i støtte Les mer Nylig ble Borregaards nye biogassanlegg i Sarpsborg, Miljøfabrikken, offisielt åpnet. Anlegget reduserer CO2-utslippene fra kjemikalieproduksjonen med hele 8000 tonn.

12 Støtte til norsk industri - eksempler
Nøsted Kjetting Norges eneste gjenværende kjetting fabrikk Halverer energibruken for å redusere kostnadene Les mer Norges eneste gjenværende kjettingfabrikk måtte velge – flytte virksomheten til utlandet, eller tenke helt nytt i produksjonen. Nå halverer de energibruken - i Mandal.

13 Støtte til norsk industri - eksempler
GE Healthcare Lindesnes Flertallet prosjekter Har redusert energibruken med 42% fra 2004 til idag Les mer Ved utgangen av 2012 hadde selskapet nådd en energireduksjon på hele 42 % målt opp mot referanseåret Øvsthus og GE Healthcare Lindesnes har lagt en detaljert plan for hvordan de på sikt skal nå enda lenger: en energireduksjon på hele 50 %.

14 Støtte til norsk industri - eksempler
Tine Norske Meierier Film - Link Tine Meierier ønsker å være et bærekraftig selskap, og har miljøhensyn som en viktig del av sin daglige drift. Målet er at klimagassutslippene skal reduseres med 30 % innen 2020.

15 Støtte til norsk industri - eksempler
Elkem – China National Blue Star Film - link Les mer Elkems kompetanse og teknologi blir høyt verdsatt av sine kinesiske eiere. Nå vil Elkems eiere, China National BlueStar, innføre Elkems grønne løsninger i hjemmemarkedet.

16 Hva har Enova støttet i Rogaland

17 Hva er viktig for oss i dag?
Det viktigste er at hele norsk industri er bevisst over mulighetene over Enova sine støttemuligheter At Norge tar ledningen i kappløpet om verdens neste miljøteknologi – Vi går foran Det første steget er bevissthet og Energiledelse!


Laste ned ppt "Program 08:45 – Grønne investeringer i industrien"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google