Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Enovas time Status og muligheter Fjernvarmedagene 28.10.2013, Petter Hersleth, Enova.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Enovas time Status og muligheter Fjernvarmedagene 28.10.2013, Petter Hersleth, Enova."— Utskrift av presentasjonen:

1 Enovas time Status og muligheter Fjernvarmedagene 28.10.2013, Petter Hersleth, Enova

2 Enova SF Formål: •Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon •Fremme utvikling av energi- og klimateknologi •Skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger •Styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser Mål: •Energi- og klimaresultat som tilsvarer 6 1/4 TWh

3 7,7 TWh fornybar varme støttet av Enova (2012) 3

4 4 Bygg og boligIndustri og anlegg Fornybar varme Ny teknologi Våre tilbud

5 Støtteprogrammer bygg 5 Støtte til eksisterende bygg Støtte til ny teknologi for fremtidens bygg

6 Støtteprogram industri 6 Energibruk - Industri Forprosjektstøtte til energibruk - Industri Introduksjon av energiledelse Ny energi- og klimateknologi i industrien

7 Støtteprogrammer anlegg 7 BiogassAnlegg

8 Støtteprogrammer fornybar varme 8 Fjernvarme Varmesentral utvidet Varmesentral forenklet Varmesentral industri •Bygningsoppvarming og prosessvarme •Enkelt søknadsskjema •Forhåndsbestemte støttesatser •Bygningsoppvarming og prosessvarme •Fleksibelt delprogram •Bygningsoppvarming og prosessvarme •Forhåndsbestemte støttesatser •Maksimal støtte 100 000 kr Investeringsstøtte til •Nyetablering •Fortetting og utvidelse •Konvertering av spisslast

9 Støtteprogram ny teknologi 9 Introduksjon av ny teknologi Ny energi- og klimateknologi i industrien Støtte til ny teknologi for fremtidens bygg

10 Relevant her! 10 Støtte til eksisterende bygg Introduksjon av ny teknologi Anlegg Introduksjon av energiledelse Fjernvarme Varmesentral programmene

11 Program for fjernvarme

12 •Mål: Sikre utbygging av fornybar fjernvarme og –kjøling •Prosjekter som støttes: •Nyetablering •Fortetting og utvidelse •Konvertering av spisslast i eksisterende fjernvarmeanlegg •Søker: Eier av fjernvarmeanlegget

13 •Fornybart energiresultat på 10 GWh kan støttes Nyetablering 10 GWh fornybar leveranse 11,8 GWh total leveranse

14 •Fornybart energiresultat på 3 GWh kan støttes A B Opprinnelig kontrakt, 10 GWh A og B kommer til, 3 GWh Fortetting

15 •Kontraktsforpliktelsen må oppfylles før nye energiresultat kan kontraktfestes A B C D Opprinnelig kontrakt, 10 GWh C og D faller bort, -3 GWh A og B kommer til, 3 GWh Frafall og fortetting

16 •Konvertering fra fossil til fornybar spisslast på 2,3 GWh kan støttes 13 GWh fornybar leveranse 15,3 GWh total leveranse Konvertering til fornybar spisslast

17 •Fornybart energiresultat på 5 GWh kan støttes, uavhengig av om opprinnelig kontrakt i det første området er oppnådd Opprinnelig kontrakt, 13 GWh Potensial i nytt område 5 GWh Utvidelse

18 Status og forventning mot 2020 18

19 Utvikling i kontraktsfestet energiresultat 2001-2012 19

20 Resultat så langt i 2013 20

21 Utviklingstrend 21

22 Program for energitiltak i anlegg

23 23 Eksempler på tiltak •Veianlegg •utskifting og styring av veilys •tunnelventilasjon, vannpumper i undersjøiske tunneler, signalanlegg •Kai- og havneanlegg •kabling, spennings- og frekvenstransformatorer, tilkoblingsanlegg på kai •Utendørs idrettsanlegg •belysning, drift av snøkanoner, drift av kuldeanlegg og undervarmeanlegg •Vann, avløp og renseanlegg •utskifting og styring av pumper, høydebasseng, drift av renseanlegg Mulighet for fjernvarmebransjen: Energieffektivisering i fjernvarmeanlegg Program for energitiltak i anlegg Enovas "åpen klasse"

24 Program for ny teknologi

25 Markedsintroduksjon Ny teknologi Enova i et innovasjonsperspektiv

26

27

28 Hva støtter vi? •Nye teknologier som ikke er introdusert i det norske markedet o Markedsintroduksjon – ikke teknologiutvikling •Konkrete fysiske installasjoner •Forbedringer av produkt eller forbedrede systemløsninger •Prosjekter som gir energiresultat i form av o Redusert energibehov o Konvertering fra el/fossil til fornybart o Økt kraftproduksjon

29 Program for energiledelse

30 Programtilbud Energiledelse •Ambisjon tilsvarende min. 10 % av spesifikk energibruk innen 5 år. •Bedriften skal etablere tiltakslister og energiledelsessystem •Gjennomføringstid: 12 måneder •Støttebeløp: maksimalt 50 % av godkjente kostnader 30

31 Programtilbud 31 Energiledelse Forenklet 1-10 GWh Inntil 200 000 kr Energiledelse Ambisiøs 10 GWh  Inntil 1 MNOK

32 Spørsmål eller kommentarer?

33 Vi er her nå! Merete KnainAne Marte AnderssonPetter Hersleth


Laste ned ppt "Enovas time Status og muligheter Fjernvarmedagene 28.10.2013, Petter Hersleth, Enova."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google