Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fjernvarme til bygg med varmepumpe Er det mulig?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fjernvarme til bygg med varmepumpe Er det mulig?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fjernvarme til bygg med varmepumpe Er det mulig?
Presentasjon på temamøte den Johan M Grinrød

2 Problemstilling: På grunn av økt krav til komfort vil flere og flere bygg få kjølebehov Overskuddsvarme fra kjøle- eller varmepumpeanlegg kan ofte utnyttes til oppvarming av bygget Dette medfører redusert mulighet for fjernvarmeleveranse Kan lokale kjøleanlegg med varmegjenvinning og fjernvarme forenes?

3 Erfaring fra Aker Brygge

4 Kort beskrivelse Anlegget stod ferdig i 1989:
En felles energisentral dekker ca m2 av bygningsmassen med varme og ca m2 med kjøling Energisentralen utnytter gjenvunnet varme fra kjøleanlegget til oppvarming. Når dette ikke er tilstrekkelig benyttes fjernvarme. Sjøvann benyttes til frikjøling og til varmesluk

5 Energibehov Varmebehov er GWh, spesifikt behov er kWh/m2/år ca 7 GWh leveres fra eget anlegg Levert fjernvarme er 3-5 GWh, Dette tilsvarer spesifikt behov lik kWh/m2/år. Kjølebehovet er ca 8 GWh. Dette tilsvarer over 100 kWh/m2/år. Dette er spesielt høyt og forklares med kjøling av datarom, frysedisker og generell kjøling av kjøpesenter. Hele vinteren er det et gjennomsnittlig kjølebehov på ca 900 kW

6 Systemløsning Ved fornying av anlegget kan sentral enkelt bygges om fra et kjøleanlegg med varmegjenvinning til et varmepumpeanlegg som utnytter varme fra sjøvann. Norsk Energi har vurdert dette og kommet frem til: 85-90 % av varmebehovet kan dekkes med eget anlegg Marginalt sett vil virkningsgraden for energisentralen bli ca 2 for økt varmeleveranse. Ombygging medfører at nettleie (effektledd) og kapitalkostnader øker mer enn sparepotensialet.

7 Oppsummering og driftserfaringer
For Aker Brygge er systemløsningen: kjøleanlegg med varmegjenvinning gunstig. Fjernvarme er konkurransekraftig sammenlignet med økt varmepumpedrift Driftsorganisasjonen er godt fornøyd med fjernvarme, bl.a. fordi Leveringssikkerhet er god Det er lite tekniske problemer De unngår pipe med lokalt utslipp Areal kan utnyttes til annen aktivitet

8 Generell betraktning for andre bygg
Ved installasjon av varmepumpe synker behov for spiss og reservelast betydelig. Behov så lavt som 5 % er mulig. Hvordan kan fjernvarmeselskap oppnå lønnsom fjernvarmeutbygging til slike kunder?

9 Fast effektledd Tabellen under viser faste kostnader for utbygging av effekt for ulike system

10

11 Konkurransekraft Effektledd for fjernvarme er meget konkurransekraftig i forhold til strøm Rent økonomisk kan fjernvarme vanskelig konkurrere med installasjon av lokal fyrkjel for å dekke spiss og reservelastleveranser. Installasjon av lokal fyrkjel vil som regel gi best økonomi for kunden

12 Er det mulig? Fjernvarme til bygg med varmepumper er mulig der kunden ikke ønsker å installere lokal fyrkjel. Årsaker til dette kan være: Kunden ønsker å unngå lokal pipe Øvrige miljøhensyn Kunden ønsker å sette bort driftsansvar for spisslast Kommune har vedtatt tilknytningsplikt Behov for tilleggsleveranse er stort Fjernvarme til bygg med varmepumper er mulig, men gir sjelden best økonomi.

13 Oppfordring Ofte genereres et varmepumpeprosjekt av at kunden skal dekke et kjølebehov. Et godt alternativ til lokale løsninger med kjølemaskiner/varmepumper er at fjernvarmeselskapene både leverer varme og kjøling. Jeg vil oppfordre til dette i områder der kundegrunnlaget er tilstede.

14 Takk for oppmerksomheten!
Johan M Grinrød


Laste ned ppt "Fjernvarme til bygg med varmepumpe Er det mulig?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google