Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ole Jakob Johansen Ph.D VAV

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ole Jakob Johansen Ph.D VAV"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ole Jakob Johansen Ph.D VAV 10.06.2013
Kloakk som ressurs Fra kloakk til drivstoff Fjernvarme fra renset avløpsvann Ole Jakob Johansen Ph.D VAV

2 Klimagassutslipp og mål for Oslo
Totale CO2 utslipp i Oslo: tonn/år CO2 utslipp fra transportsektoren utgjør % av de totale utslipp Årlige helse og miljøkostnader er ca 8 milliarder pr år Målsetning CO2 utslippene skal halveres innen 2030 Fossilt brensel til oppvarming skal fases ut innen 2020

3 Avløpsvann en ressurs Fakta Bekkelaget
Renset vann til fjorden Forbedrer vannkvalitet i fjorden ved å hindre råttent vann i dyp lagene Biogass Drivstoff til 80 busser Null CO2 –utslipp – En Karbon Nøytral Kilder Gjødsel til landbruket 140 tonn fosfor pr år tilsvarer sekker fullgjødsel (30 kg/sekk) Energi til fjernvarme 250 GWh, oppvarming 21,000 leiligheter, 12,000 kWh/år pr leilighet . Reduksjon CO2 tilsvarende privat biler

4 CO2 utslipp fra alternativ bruk av biogass fra BRA
Electricity : ,1 ton CO2 / MWh Diesel : ,26 ton CO2 / MWh

5 Fra kloakk til drivstoff
forsedimentering Ettersedimentering forbehandling Filter Innløp Biologisk kjemisk rensing Utløp Biogass CO2 Biometan Råtnetanker Biogass oppgraderingsanlegg Avvanning Slam til jordbruk

6 62 64 66 240 1100 2000 Source: AGA-Linde

7 Eksosutslipp og støy fra tyngre kjøretøy
Diesel Biometan Reduksjon % NOx g/km 8.1 1.9 78 Sot 0.3 0.005 98 CO2 kg/km 2.6 100 Støy dBA 111 92

8 Oslo: 500 000 p.e. 10 – 12 million Nm3 biometan
Potensial for biogassbusser i Oslo Oslo: p.e – 12 million Nm3 biometan Busser Personbiler Kloakkslam 150 – 200 6 000 Matavfall 8 000 SUM 14 000

9 Lønnsomhet Investering 37,4 mill kr
Drift, vedlikehold og kap.kostn ,6 mill kr/år Solgt biometan 2012: 1,99 mill l dieselekv. Salgssum: 3,30 kr/l x 1,99 = 6,67 mill kr Netto inntekt biogass: 1,1 mill kr

10 Konklusjon, biometan Biogass fra kloakk er det mest bærekraftige og miljøvennlige drivstoff som finnes Biogass er en strategisk energikilde som kan bidra betydelig for å nå Oslos ambisiøse mål om å redusere luftforurensninger og klimagassutslipp Drivstoffet produseres og forbrukes lokalt Som drivstoff er biogass billigere enn bensin og diesel Biogass fra Bekkelaget gjør det mulig å produsere så mye energi at anlegget er blitt en netto energiprodusent I dag drives 39 busser og 100 tyngre kjøretøyer med drivstoff fra Bekkelaget Produksjonen drives med økonomisk overskudd til tross for meget lave enhetskostnader på levert gass

11 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten

12

13 Fjernvarme i Oslo Energikilder og utslipp (2012)
Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Fjernvarme i Oslo Energikilder og utslipp (2012) GWh % Tonn CO2/år Tonn CO2/MWh Restavfall 830 48 9208 0,11 Pellets 13 1 251 0,02 Bioolje 56 3 563 0,10 Varmepumper 140 8 5538 0,03 EL-kjeler 536 31 58938 Olje 51 14551 0,29 LNG 64 4 16039 0,25 Sum 1715 100 107849 0,63 BRA 250 11 5000

14 Energibalanse og reduksjon i klima utslipp på BRA
Totalt CO2 utslipp i Oslo er tonn/år

15

16 Klimagassutslipp, 150 GWh fra renset avløp
Reduksjon i klimagassutslipp, ref olje tonn CO2/år t/år tilsvarer utslipp fra ca personbiler med kjørelengde km/år Totale CO2 utslipp i Oslo tonn CO2/år Målsetting 50% ned innen 2030 tonn CO2 utgjør 45 x 100 = 8% av målsetningen mmmmmmmmmm /2


Laste ned ppt "Ole Jakob Johansen Ph.D VAV"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google