Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PLANLEGGING SMÅKRAFTVERK AV EN STØRRE GRUNNEIER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PLANLEGGING SMÅKRAFTVERK AV EN STØRRE GRUNNEIER"— Utskrift av presentasjonen:

1 PLANLEGGING SMÅKRAFTVERK AV EN STØRRE GRUNNEIER
Sven-Terje Solum Utviklingsansvarlig fornybar energi Statskog SF

2 Visjon Statskog skal ivareta og utvikle alle verdier på fellesskapets grunn. Landets ledende grunneier i utvikling av fornybar energiressurser. Utvikle gode og robuste forretningsmodeller. Skape lønnsomhet gjennom å bidra til effektiv utbygging og drift.

3 Eiendommene Grunnbokshjemmel til km2, eller vel 1/5 av fastlands-Norge Statsallmenningene i Midt- og Sør-Norge omfatter ca km2, og forvaltes i medhold av fjelloven og statsallmenningsloven Over 80 % av arealet ligger over skoggrensen

4 Statskog SF - organisering

5 Fornybar energi Energisjef Ivar Asbjørn Lervåg Utviklingsansvarlige:
Troms: Jørgen Nerdal Salten: Per Sivertsen Helgeland: Arild Tokle Sør-Norge: Sven-Terje Solum

6 Fornybar energi i Statskog – grunnlaget for videre utvikling av energiressurser
”Statskog har til formål selv, gjennom deltakelse eller i samarbeid med andre, å forvalte, drive og utvikle statlige skog og fjellområder med tilhørende ressurser og annen tilgrensende virksomhet.” (Stiftelsesdokument 1992) Foretakets inntjening gjennom eiendoms- og ressursutvikling Nærings- og distrikts-utvikling i regioner der Statskog har store eiendommer Økt produksjon av fornybar energi – bidrag til å oppfylle klimamål og dekke økt etterspørsel etter energi

7 Satsingsområder Vannkraft
Kartlegging av ressurser (rangering av prosjekt) Utvikling av konsesjonssøknader Bortleie av fallrettigheter – avtaler på 50 år – løpende vederlag Eierskap i kraftproduksjon Vindkraft Enkel vindressurskartlegging Utvikling av konsesjonssøknader med konsekvensutredninger og reguleringsplaner Bortleie av areal til vindkraftformål Bioenergi Engasjement innenfor varmeproduksjon

8 Utvikling av (små)kraftprosjekt
1. Kartlegging av ressurser og eiendom egnet for vannkraft ”Big is beautiful” 2. Forprosjekt. Enkel prosjektrapport som gir foreløpige nøkkeltall for produksjon, kostnad og plassering av inntak, vannvei og kraftstasjon. 3. Organisering av grunneiersamarbeid og samarbeid med evnt andre partnere. Beslutning om å utarbeid konsesjonssøknad 4. Utarbeiding av konsesjonssøknad. Eksterne konsulenter utfører arbeidet. Kostnad på kr – pr prosjekt, inkl miljørapport. 5. Informasjon til kommunen, fylkeskommunen og evt. andre berørte parter om at søknad vil bli sendt. 6. Behandling i NVE: Offentlig høring, sluttbefaring og vedtak 7. Investeringsbeslutning basert på vilkår i konsesjon, detaljplan, tilbud fra leverandører og forventninger til kraftpris.

9 Avtaler i forbindelse med vannkraftprosjekt
Avtale/oppdragsbekreftelse mellom grunneier/utbygger og konsulentselskap. Sentralt: Tid, pris og oppfølging i forhold til NVE. Inngå avtale med aktører som faktisk har evne til å bygge anlegget dersom konsesjon oppnås. Eventuelt avtale om vannmåling Leieavtale mellom grunneier og utbygger. Statskog praktiserer leieperiode på 50 år. Grunneier har mulighet til å ta over anlegget ved leieperiodens slutt. Viktig at det settes krav til utbygger om framdrift i prosjektutvikling. Aksjonæravtale i forbindelse med stiftelse av selskap for bygging og drift av kraftanlegget. Stiftelsesdokument.

10 Utvikling de siste 10 år I overkant av 20 leieavtaler inngått med gründere og kraftselskap. En del er bygd ut, noen i kø og andre ble det ikke noe av. Statskog står som søker eller deleier i 24 søknader om konsesjon innenfor vannkraft. Ett prosjekt har oppnådd konsesjon – Muoidejohka i Beiarn (18 GWh, Statskog eier 40% av etablert driftsselskap).

11 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "PLANLEGGING SMÅKRAFTVERK AV EN STØRRE GRUNNEIER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google