Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kretsløpsbasert avfallssystem i Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kretsløpsbasert avfallssystem i Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Biogass fra matavfall i Oslo - en miljøpolitisk satsing Jarle Marthinsen EGE 2010

2 Kretsløpsbasert avfallssystem i Oslo
Biogassfabrikk

3 Oslos største miljøprosjekt ?
Byøkologisk program (2003) Klima- og energistrategien (2005) Avfallsplanen for Oslo 2006 – 2009 (2006) Krettsløpsbasert avfallssystem, energigjenvinning og fjernvarme (2006) Innføring av utvidet kildesortering i Oslo og etablering av nye behandlingsanlegg for avfall har god politisk forankring og er finansiert

4 Politiske mål og føringer for prosjektet
Kildesortering av matavfall og plastemballasje i hele Oslo innen 2011. Min. 50% materialgjenvinning innen 2014. Min. 50 % reduksjon av klimautslippet innen 2030. Øke fjernvarmen fra 1 til 2 TWh basert på fornybar energi. Etablering av ett biogassanlegg for behandling av kildesortert matavfall. Ressursene i biogass og biogjødsel skal utnyttes på en miljømessig og ressursmessing god måte.

5 EGE 2010 – utbyggingsprogram for avfallsanlegg
2 optiske utsorteringsanlegg for matavfall og plastemballasje ( 2 x tonn) Ny ovnslinje 3 på KA ( ton) Biogassanlegg for matavfall (50 – tonn) Oppgraderingsanlegg for biometan til drift av kjøretøy (busser)

6 Kildesortering i fargede poser – optisk sortering
Foto:Optibag AB

7 Optisk sorteringsanlegg - prinsippskisse

8 Biogassanlegg

9 < 200 m Viktige nærmiljø-konsekvenser: Trafikk Areal Lukt

10 Slik ønsker vi å være i desember 2011
Moderne industrielt biogassanlegg for konvertering av matavfall til biogass og biogjødsel Fortsatt høyt fokus på miljø og nærmiljø Foto: Ecopro as

11 Status EGE 2010 Inngått kontrakt med leverandør av optisk sorteringsanlegg (Envac/Optibag). Optisk utsorteringsanlegg HA i drift høsten 2009. RENs pilotprosjekter Inngått kontrakt med leverandør av ny ovnslinje (Von Roll) Bygging av 3. ovnslinje påbegynt og vil stå ferdig sommeren 2011. Oppstart utvidet biogassprosjekt medio februar 2009. Første mottak av matavfall til behandling til biogassanlegget i desember 2011

12 EGEs produkter

13 Biogassanlegget – Nøkkeltall (per år)
Maks. Min Matavfall inn: tonn tonn Biogass produsert: 9,6 mill. m3 6,0 mill.m3 Fornybar energi 72 GWh 45 GWh Tilsvarende som olje-ekvivalenter 5,0 mill. ltr. diesel 3,1 mill. ltr. Fast biogjødsel tonn tonn Flytende biogjødsel 80 mill. ltr. 50 mill. ltr.

14 Biogass til drivstoff Biogass Oppgradering Drivstoff Helge Heier:

15

16 Antall busser dette kan betjene
Drivstoff til 370 busser i Oslo Anlegg Mengde biometan Antall busser dette kan betjene VAV 2,2 mill Nm3 60 EGE 3,9 mill Nm3 110 VEAS* 6,3 mill Nm3 200 * Ikke vedtatt

17 Kvalitetssikrede gjødselprodukter
Uavvannet biogjødsel (2 - 8 %) Fast biorest (25 – 30 % TS) Avvannet biogjødsel (2 – 3 % TS) Videreforedlede produkter Tørking/pelletering Kompost/jordprodukter Oppkonsentrering av næringsstoffer i biogjødsla Kvalitet Lavt tungmetallinnhold Høy gjødselverdi Jordforbedrende egenskaper

18 Miljøeffekter Klimaeffekter – reduksjon av fossilt CO2 når biogass benyttes som drivstoff tonn/år fra EGE + VAV tonn/år fra EGE + VAV + VEAS Redusert klimautslipp når biogjødsel erstatter produksjon av kunstgjødsel Bruk av biogass som drivstoff – reduserer utslipp av NOx, støv. Flere positive miljø- og nytteeffekter ved bruk av fast eller flytende biorest i landbruket. Karbonbinding, redusert utslipp av lystgass, gjødslingseffekt, jordforbedringseffekt.

19 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Kretsløpsbasert avfallssystem i Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google