Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biogass i Østfold – Ved Martha Mjølnerød Leder i Østfold Bondelag Østfoldlandbruket er med!!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biogass i Østfold – Ved Martha Mjølnerød Leder i Østfold Bondelag Østfoldlandbruket er med!!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Biogass i Østfold – Ved Martha Mjølnerød Leder i Østfold Bondelag Østfoldlandbruket er med!!

2 Målsetting • Ambisjonen fra regjeringen er klar: 30% av husdyrgjødsla skal gjennom en biogassreaktor innen 2020 • Biogass er avgjørende for at vi skal kunne nå våre klimamål • Fra 2030 skal landbruket drives uten fossil energi • Landbruket er en del av løsningen

3 Hvordan skal Østfold-landbruket involveres? • Landbruket sitter på betydelige mengder råstoff for biogassproduksjon – Husdyrgjødsel – ”bondens gull” – ensilert gras – avfall fra grønnsaksproduksjon – annet plantemateriale f.eks. korn av dårlig kvalitet

4 Fordeler for landbruket • Agronomi – biorest hos bønder som ikke har husdyrproduksjon • Avlastning på sterkt pressende arealer med tanke på avrenning - spredeareal • Bedre nyttiggjøring av næringsstoffene • Lettere spredning av gjødsla • Avlastning for de med for mye gjødsel i forhold til spredeareal

5 Fordeler for samfunnet • Biogass – fornybar, framtidsrettet energi • Felles løft for Østfold – trenger kunnskap og erfaring i energiproduksjon • Mat-avfall, kommer inn i et kretsløp der det kan gjøre nytte

6 Landbrukets rolle • Kan levere råstoff til biogassprod – husdyrgjødsel, ensilage – biologisk rest fra matproduksjonen • Kan ta imot biorest. Nytte i vår produksjon, erstatte noe kunstgjødsel med denne. • Levere og ta imot fra biogassproduksjon, trenger lagerplass til biorest

7 Rammebetingelser og økonomi • Økonomien for bonden vil ligge i den erstatningsverdien biorest har mot kunstgjødsel Det må være økonomi i å levere husdyrgjødsel til biogassproduksjon • Bonden får mer håndteringsjobb, lagerkostnader • Bønder må spre biorest, nytt for kornbønder

8 Oppsummering • Husdyrgjødsel og andre landbruksråvarer vil gi gode bidrag inn i biogassproduksjonen • Biogass – framtidsrettet og spennende næring • Landbruk over hele fylket, korte avstander Landbruket er en del av løsningen!!

9


Laste ned ppt "Biogass i Østfold – Ved Martha Mjølnerød Leder i Østfold Bondelag Østfoldlandbruket er med!!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google