Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Østfold fylkeskommune likestilling og mangfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Østfold fylkeskommune likestilling og mangfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Østfold fylkeskommune likestilling og mangfold

2 2 Østfold fylkeskommune

3 3

4 4 Rekruttering for fremtiden – kulturkompetanse - 2004 Ved utlysning av ledige stillinger skal vi som hovedregel synliggjøre behov for kulturkompetanse. Med dette menes kjennskap til andre kulturer og/eller den problematikk som oppstår i møte med norsk kultur og levesett. Arbeidsgiver kan i enkelttilfeller selv vurdere om kulturkompetansen er så sentral at ansatte kan gis formell etterutdanning for å utfylle videre krav Standardiserte søknadsskjema m. oppl. om formkrav ift. søkere med ikke norsk utdanning Innkalles min. en med annen kulturbakgrunn/- kompetanse dersom formell kvalifikasjon foreligger.

5 5 Målsetting Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold av ansatte på virksomhetene slik at sammensetningen i befolkningen speiles med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn

6 6 Østfold fylkeskommune Ansatte 2 500 – årsverk 2472 Kvinner 1396 – 56% Menn 1076 – 44% Pedagogene – 1611 ansatte, 804 kvinner og 807 menn Øvrig ansatte 861, 592 kvinner og 269 menn Andelen deltid 31% Sykefravær i 2008 - 5,9% Pedagoger – 5,2% Øvrige – 7,3%

7 7 Likestilling og mangfold i Østfold fylkeskommune Lønn – forskjell mellom kvinner og menn Forskjellen i 2008 kr. 39 000 Forskjelle økte i pedagogisk personalet Forskjellen ble redusert øvrige grupper Hvorfor? Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet Høyest tillegg til lektorer og lektorer m. till.utd. – i ØFK flere menn enn kvinner i denne stillingsgruppa

8 8 Årslønnsvekt og resultatfordeling i lokale forhandlinger - 2008 Årslønnsvekst% fordeling av lønnsmasse % av resultatet Kap. 4.1 Menn Kvinner Totalt 5,67 % 8,89 % 7,38 % 45,96 % 54,04 % 45,03 % 54,97 % Kap. 5.2 Menn Kvinner Totalt 6,29 % 6,71 % 6,49% 51,90 % 48,10 % 50,56 % 49,44 %

9 9 Likestilling og mangfold i Østfold fylkeskommune forts. Mangfold – tannhelsetjenesten en suksess? 125 ansatte 50 tannleger – 13 med flerkulturell bakgrunn, 11 kvinner og 2 menn 11 tannpleiere 64 tannhelsesekretærer – 1 kvinne med flerkulturell bakgrunn Vietnam, Iran, Irak, Syria, Pakistan, India, Russland, Bosnia, Tyskland, Sør-Amerika

10 10 Likestilling og mangfold i Østfold fylkeskommune forts. Mangfold – hva med videregående skoler? Pedagoger, 4 med bakgrunn fra Kongo, Tyskland, Spania Kantinevertskap fra Vietnam Renholder fra Thailand Pedagoger 5, med bakgrunn fra Spansk, Kosovo, Tyskland, Russland, USA Elevassistent fra Somalia Renholdere fra Uganda, Thailand, Bosnia

11 11 Likestilling og mangfold i Østfold fylkeskommune forts. Ledelse Toppledere - virksomhetsledere Fylkesrådmannens ledergruppe – 5 direktører, 1 kvinne 19 virksomheter, 5 ledes av kvinner – 17 av menn Videregående skoler – 4 ass.rektorer og en stedfortreder er kvinner Mellomledere (inspektør, fagledere, seksjonssjefer) Vgsk, 72 kvinner – 83 menn Seksjonssjefer, 9 kvinner – 7 menn

12 12 Utfordringer Profilering – presentasjon Formelle krav Annonsering av ledig stillinger Hva spør vi etter? Hva bør vi ikke spørre etter for å øke mangfoldet og for å øke andelen kvinnelige toppledere? Må lærere beherske norsk for å undervise i vg. sk.? Må rådgivere i sentraladministrasjonen beherske norsk?

13 13 Hva gjør vi – hva kan vi gjøre? Mangfold - likestilling LDOs veileder, kartlegging og statistikk Karriereplanlegging – egen lederutdanning og deltakelse i Female Future Kartlegging av eksisterende kompetanse før nykrekruttering Kvinnelig deltakelse i intervjugruppene Øke antallet kvinnelige søkere ved ekstern bistand Oppfølging/tilbakemelding etter intervju Kommunikasjon med elever – foresatte Rollemodeller – noen å se opp til Romslighet og raushet Vi leter fortsatt etter gode og effektfulle tiltak


Laste ned ppt "1 Østfold fylkeskommune likestilling og mangfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google