Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune enhet Velkommen! Bunntekst 1. Levanger kommune enhet Bunntekst 2 Kommunedelplan oppvekst Hvorfor lager vi kommunedelplaner? Behov for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune enhet Velkommen! Bunntekst 1. Levanger kommune enhet Bunntekst 2 Kommunedelplan oppvekst Hvorfor lager vi kommunedelplaner? Behov for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune enhet Velkommen! Bunntekst 1

2 Levanger kommune enhet Bunntekst 2 Kommunedelplan oppvekst Hvorfor lager vi kommunedelplaner? Behov for å se helhet og sammenheng. Behov for å prioritere aktivitet inn mot økonomiplanarbeidet. Konsekvens: Må gå fra 40-50 enkeltplaner til 7 kommunedelplaner.

3 Levanger kommune enhet Kommunal planstrategi Bunntekst 3

4 Levanger kommune enhet Fra kommuneplanen Visjon: Livskvalitet og vekst Hva legger vi i det? Grunnholdningen er at alle mennesker er likeverdige og samhandler i et trygt og godt oppvekstmiljø. Det betyr at barn og ungdom ut fra sine evner, interesser og forutsetninger skal oppleve et likeverdig og inkluderende oppvekstmiljø, der alle blir respektert for den de er, ingen skal føle at de er satt på sidelinjen og alle skal få faglige utfordringer. Barn og unge skal oppleve motivasjon, mestring og glede i samspill med andre. Bunntekst 4

5 Levanger kommune enhet Fra kommuneplanen Ett av hovedsatsingsområdene er Oppvekstmiljø Mål: Barn og unge opplever motivasjon og mestring. Det er samsvar mellom arbeidslivets kompetansebehov, utdanningsinstitusjonenes tilbud og ungdommens valg av utdanning. (Ivaretas av faget Utdanningsvalg + +) Bunntekst 5

6 Levanger kommune enhet Vegvalg (gjennomgående strategier): Fremme et godt miljø, innhold og kvalitet i barnehage og skole, inkludert bygg, uteområder og veger. Videreutvikle arbeidet med tidlig og tverrfaglig innsats. Vektlegge et godt samarbeid mellom heim og skole/ barnehage. Legge til rette for aktiv fritid. (Kommundedelplan kultur) Sikre et kvalifiserende utdanningsløp for alle. Styrke alternative læringsarenaer. (Tiltak innen TPO) Informasjonsvirksomhet overfor skolene om regionens kompetansebehov. (Tiltak i faget ”Utdanningsvalg”) Bunntekst 6

7 Levanger kommune enhet Analyse av utfordringsbildet Statlige føringer –Hva mener myndighetene er utfordringer for oppvekstfeltet? –Hvilke føringer legger staten for arbeidet? Kommunale føringer –Basert på analyse av trender, statistikk og kartlegginger: Hva mener vi er utfordringer i vår kommune? –Hvilke føringer ligger i politiske vedtak? Bunntekst 7

8 Levanger kommune enhet Fokusområder Samfunn og tjenester (ekstern virksomhet) Grunnleggende ferdigheter Barn og unges helse Læringsmiljø Organisasjon (intern virksomhet) Kompetanseutvikling Bunntekst 8

9 Levanger kommune enhet Grunnleggende ferdigheter I første rekke: Språk og kommunikasjon/Lesing Digital kompetanse Antall, rom og form/Regning |Vi fikk mange gode innspill til prosjektgruppas arbeid under forrige samling. Temaet tas derfor ikke opp igjen i dag. Bunntekst 9

10 Levanger kommune enhet Kompetanseutvikling Læringsledelse Endringsledelse Kurs for nyansatte (pedagoger) Veiledning av nyansatte Kompetanseutvikling i tråd med de valgte fokusområdene helse, grunnleggende ferdigheter og læringsmiljø Bunntekst 10

11 Levanger kommune enhet Dagens tema: Barn og unges helse Læringsmiljø Bunntekst 11


Laste ned ppt "Levanger kommune enhet Velkommen! Bunntekst 1. Levanger kommune enhet Bunntekst 2 Kommunedelplan oppvekst Hvorfor lager vi kommunedelplaner? Behov for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google