Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personalpolitiske retningslinjer for K4 samarbeidet Orientering for Felles ordførermøte Huset mot Havet, Sjøvegan 10.10.2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personalpolitiske retningslinjer for K4 samarbeidet Orientering for Felles ordførermøte Huset mot Havet, Sjøvegan 10.10.2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personalpolitiske retningslinjer for K4 samarbeidet Orientering for Felles ordførermøte Huset mot Havet, Sjøvegan 10.10.2006

2 Forutsetninger for Personalpolitiske retningslinjer  Interkommunalt samarbeid basert på vertskommunesamarbeid  Utførelse av oppgaver og myndighetsutøvelse flyttes fra samarbeidskommunene til en vertskommune  Alle ansatte med oppgaver knyttet til dette samarbeidet fristilles og betraktes som overtallige  Det er flere samarbeidsområder og dermed i prinsippet flere vertskommuner  Personell ansettes i vertskommunen – utleie av personell skjer bare helt unntaksvis

3 Innhold  Samarbeidsform – forhold til lovverk AML 15-7 (tjenester ut på oppdrag)  Stillingsvern  Fortrinnsrett og utlysing av ledige stillinger.  Definisjon av overtallig arbeidstaker  Fortrinnsrett i prioritert rekkefølge ved 1. gangs tilsetting ¡ vertskommunene  Utlysing  Senere ledighet og tilsetting

4 Innhold (1:2)   Tilsettingsmyndighet   Fleksibilitet i forhold til tjenestested   Økonomiske forhold   Omstillingstilskudd   Flyttegodtgjøring   Merreisetid som arbeidstid   Lønnsfastsettelse   Andre virkemidler


Laste ned ppt "Personalpolitiske retningslinjer for K4 samarbeidet Orientering for Felles ordførermøte Huset mot Havet, Sjøvegan 10.10.2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google