Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedriftshelsetjeneste

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedriftshelsetjeneste"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedriftshelsetjeneste
= Verne- og helsepersonell…HMS-personell HMS= Helse, miljø og sikkerhet Organisering: Egenordning/fellesordning En bedriftshelsetjeneste skal ha fokus på forebyggende arbeid Seksjon for arbeidsmedisin

2 Seksjon for arbeidsmedisin
Noen er fortsatt her!!! Seksjon for arbeidsmedisin

3 Bedriftshelsetjenesten skal..
Bedriftshelsetjenesten skal med sin kompetanse bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å skape et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Bistår med planlegging og gjennomføring ved etablering, vedlikehold og endring av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og produksjonsmetoder og utarbeidelse av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner og utstyr. Bistår med en løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar arbeidsplassundersøkelser og vurderer risiko for helsefare. Fremmer forslag om forebyggende tiltak og arbeider aktivt for tiltak som fjerner sykdomsfremkallende faktorer og farer for ulykker. Overvåker og kontrollerer arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølging. Bistår med å tilpasse arbeidet for den enkelte arbeidstaker. Bistår med å gi informasjon og opplæring på områdene arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi og generelt verne- og miljøarbeid. Gir informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko til arbeidsgiver og arbeidstakere. Seksjon for arbeidsmedisin

4 Seksjon for arbeidsmedisin
Hvem skal ha BHT? Skogbruk Bryting av kull, malm, bergverkdrift Prod. av næringsmidler Prod. av trevarer Treforedling Grafisk produksjon Produksjon av kjemiske produkter Produksjon av mineralske produkter Produksjon av metaller Produksjon av verkstedprodukter Bygg- og anlegg Hotell og restaurant Landtransport Lasting og lossing Post og telekommunikasjoner Kommuneadministrasjon Statsadministrasjon Renovasjon og rengjøring Bilverksteder Vaskeri- og renserivirksomhet Seksjon for arbeidsmedisin

5 Seksjon for arbeidsmedisin
Utfordringer i BHT Tverrfaglighet, team Små enheter Taushetsplikt Nye arenaer; utadventhet kreves Risikokommunikasjon Individrettet x grupperettet kontakt Uventede konsekvenser av tiltak Seksjon for arbeidsmedisin

6 Utviklingen av bedriftshelsetjenesten i Norge
  Årsverk Årsverk ___________________________________________ Sykepleiere Leger Yrkes-   hygienikere Verneing Fysioter Psykologer   30 Kontorpers Totalt Seksjon for arbeidsmedisin

7 Seksjon for arbeidsmedisin
Hjelper det å ha BHT? Ja, men vanskelig å måle dette! MEN: Gode tradisjoner Bedriftsleger kan finne ut om relasjon arbeid og helse (Falconbridge, Ni - Norsk eternittfabrikk Asbest, Hydro, PVC) Mange konkrete tiltak hjelper! Løsemiddelskader er gått ned MEN: Sykefravær kan gå opp - og ned... Seksjon for arbeidsmedisin

8 Legens rolle er svært viktig i en bedriftshelsetjeneste
Som faglig ansvarlig i bedriftshelsetjenesten Som en som kan ivareta individet med problemer Som en som ser “sykdom” i organisasjonen og kan og skal si fra om det Samarbeidsevne og faglig kunnskap Helsekontroller Konsultasjoner Kommunikasjon; bedriftsbesøk, vurdering av resultater, rapporter, møter Seksjon for arbeidsmedisin


Laste ned ppt "Bedriftshelsetjeneste"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google