Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Arbeidsgiver skal sørge for at BHT bistår med planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Arbeidsgiver skal sørge for at BHT bistår med planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Arbeidsgiver skal sørge for at BHT bistår med planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser.

3  Kontroll av interne dokument og rutiner.  Evaluering, kontroll skal gjennomføres en gang i året.  De ansatte skal medvirke

4  Vi kan hjelpe til med å arrangere førstehjelpskurs dersom det er ønskelig.  Kan være en fordel å ha årlig for risikoutsatte bedrifter.  En vet aldri når ulykken er ute!

5  Risiko= sannsynlighet x konsekvens  Kartlegge farer på arbeidsplassen  Hva kan gå galt?  Hva er konsekvensen dersom noe går galt?  www.arbeidstilsynet.no

6  Lys  Støy  Luftforurensing  Temperatur  Kjemiske stoff

7  En av oppgavene til verneombudet.  Hva kan utbedres på arbeidsplassen?  Hva er bra?  Skal gjennomføres årlig  BHT kan bistå ved vernerunden og hjelpe med skjema/sjekklister

8  Bistå arbeidsgiver og arbeidstaker  Tilrettelegge på arbeidsplassen  Oppfølgingsplan etter 4 veker  Være med på dialogmøte 1, etter 7 veker  Være med på dialogmøte 2, etter 26 uker (NAV skal kalle inn)  IA-bedrifter kan søke om tilretteleggingstilskudd.  www.nav.no

9  Dataarbeidsplass  Møbler og inventar  Redskap  Maskiner  Utstyr  Orden  Renhold

10  Når en arbeidstaker opplever eller uttrykker vansker med å mestre arbeidsdagen eller arbeidsoppgavene (står i fare for å bli sykmeldt).  Når en arbeidstaker er sykmeldt for noe som ikke ser ut til å være forbigående.  Når en arbeidstaker er på vei tilbake til jobb, men arbeidsevnen er varig nedsatt (Veiersted).

11  Blodprøver  Blodtrykk  Vaksiner  Hørselstest  Spirometri (lungefunksjon)  Blir gjennomført av lege/ sykepleier evt.andre

12  Faktorer i arbeidsmiljøet som kan gi, vedlikeholde eller forverre uheldige belastningar  Faktorer som kan være med på å vedlikeholde god helse.

13  Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkotika.  Hjelpe til dersom en har ansatte som sliter med alkohol – eller narkotikamisbruk.  Utarbeide prosedyrer, rusmiddelpolitikk

14  Arbeidsgiver har hovedansvaret for å sikre at arbeidstakeren sin sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt på alle plan i bedriften.  Bistå arbeidsgiver og arbeidstaker  Foreta kartlegginger, spørreundersøkelse

15  Kjemiske stoff skal være registrerte.  Alle stoff skal ha eget datablad på norsk  Skal være tilgjengelig for de ansatte.

16  Grunnopplæring i HMS for HVO, VO og AMU deltakare og ledere.  Eget kurs for ledere  Andre kurs

17  Tlf: 95 13 02 72  E-post: post@ihhmt.compost@ihhmt.com  ERGOTERAPI OG HMS, Skjerpevegen 15, 5736 GRANVIN


Laste ned ppt " Arbeidsgiver skal sørge for at BHT bistår med planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google