Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lynkurs i SWOT-analyse Roald Bjørklund, Psykologisk Institutt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lynkurs i SWOT-analyse Roald Bjørklund, Psykologisk Institutt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lynkurs i SWOT-analyse Roald Bjørklund, Psykologisk Institutt
LAMU-seminar : Hvordan kan LAMU bidra til å nå HMS målene ved UiO? Lynkurs i SWOT-analyse Roald Bjørklund, Psykologisk Institutt

2 AML: Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet
§ 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

3 Lynkurs i SWOT-analyse
Hva er SWOT-analyse ? Hvordan utføres SWOT-analyse ? Hvorfor utføres SWOT-analyse ? Når utføres SWOT-analyse ? Konsekvensene av SWOT-analyse ?

4 Hva er SWOT-analyse SWOT-analyse er en systematisk fremgangsmåte, en metode, for å samle inn kunnskap om et tema, saksforhold, eller hendelse gjennom samtale med ansatte, brukere, o.a. eksempelvis om: arbeids- og læringsmiljøet ledelse samarbeidsforholdene kommunikasjonen

5 Strategimodell for kartlegging
Forskning utført ved MIT, Harward University og Stanford University fra 1944 inkluderte to perspektiver: Arbeidstakerne må utvikle refleksjon Organisasjonen må være proaktiv fremfor reaktiv Perspektivene ble grunnlaget for SWOT-modellen

6 Bakgrunn for SWOT-modellen
Refleksjon - hva fungerer godt (Strength) - hva fungerer dårlig (Weakness) (forbedringspotensiale) Proaktivitet (forebygging) - hva er mulighetene i fremtiden (Opportunities) - hva er hindringene, trusselbildet, i fremtiden (Threats)

7 SWOT- analysemodell Tidsdimensjon Her og nå Fremtid Vur- dering
Positive Hva fungerer bra – styrker Strengths Hva er mulighetene Opportunities Negative Hva kan forbedres – svakhet Weakness Hva er hindringene Threats

8 Hvordan utføres SWOT-analyse ?
Trening i systematisk intervjuteknikk med bruk av åpne spørsmål, aktiv lytting og perspektivtaking Lydopptak av intervjuene Transkripsjon av intervjuene Innholdsanalyse av intervjuene Tilbakemelding til oppdragsgiver/ involverte Iverksetting av tiltak

9 Hvorfor utføres SWOT-analyse ?
AML § 3-1 krever at arbeidsgiver skal foreta systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) som innebærer at han skal: c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen, g) sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.

10 Når utføres SWOT-analyse ?
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal (AML § 3-1): g) sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.

11 Konsekvensene av SWOT-analyse
Faglig forsvarlig bruk av kartleggingsmetode, enten denne er passiv, aktiv, statisk eller dynamisk, forutsetter: Opplæring Ressurstilgang Evaluering (eksempler på analyser av 3 arbeidsplasser)

12 IGLO-modell for organisasjonsanalyse
Informasjonen som kommer gjennom intervjuene kan fordeles på ulike ”nivåer”: Individ Gruppe Ledelse Organisasjon (Duncan, 1978)

13 Eksempler på informasjon i IGLO
Individ: ”Jeg trenger mer opplæring” Gruppe: ”Vi jobber mye for å gjøre hverandre gode” Ledelse: ”Lederen bruker mye tid på å gå omkring i virksomheten og snakke med oss” Organisasjon:”Alle på arbeidsplassen bør bruke mer tid på å drøfte hvilke verdier som er viktige” ”Det er uvisst hva som skjer med arbeidsplassen fremover”

14 Innholdsanalyse av SWOT intervju
Individ Gruppe Leder Org.

15 Innholdsanalyse bedrift A
W O T Individ 13 1 14 Gruppe Leder Org. 2 15

16 Innholdsanalyse bedrift B
W O T Individ 7 1 9 Gruppe 2 Leder 3 10 Org. 8 6 25

17 Innholdsanalyse bedrift C
W O T Individ 3 2 9 Gruppe 7 4 6 21 Leder 8 Org. 12 15 13 10 50

18 SWOT-analyse bedrift A, B og C.
A 13 2 15 B 8 10 6 1 25 C 12 50 X Snitt 6,3 3,7 30

19 Konsekvensene av SWOT-analyse
Hvilke områder av arbeids- og læringsmiljøet fungerer tilfredsstillende? Hvor må det settes inn flere ressurser? SWOT-analyse i arbeids- og læringsmiljøet hever den faglige standard i HMS-arbeidet.


Laste ned ppt "Lynkurs i SWOT-analyse Roald Bjørklund, Psykologisk Institutt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google