Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedriftshelsetjeneste

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedriftshelsetjeneste"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedriftshelsetjeneste
B e d r i f t e n s s a m a r b e i d s p a r t n e r i n n e n H M S

2 Hva er HMS ? Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet.
Egen forskrift (Internkontrollforskriften) 1997/1999 Løftet til lovnivå (Arbeidsmiljøloven) 1977/2006

3 PUFF

4 Planlegge Trinn 1 Planlegge: Hvor er vi? (Status)
Hvor skal vi? (Politikk og mål) Hvordan skal vi komme dit? (Handlingsplan)

5 Utføre Trinn 2 Utføre: Informere, lære opp, trene.
Skaffe tilstrekkelige ressurser – mennesker og materiell. Utføre i henhold til planer og det man har blitt lært opp til. Utkast til prosedyrer og rutiner på bakgrunn av erfaring.

6 Følge opp Trinn 3 Følge opp:
Ble det utført i henhold til handlingsplan? Ble resultatet som forventet i forhold til fastsatte mål?

7 Forbedre Trinn 4 Forbedre:
Gjennomføre tiltak for at det ikke skal oppstå avvik. Gjennomføre opplæring og informasjon. Standardisere, ta tak i utkast til prosedyren og bruk erfaringer fra oppsummeringen og etabler ny prosedyre.

8 HMS - prestasjon Tid

9 HMS - prestasjon System Tid

10 Hvem har ansvaret? Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten. Internkontroll skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

11 Hvorfor ha HMS? Lovpålagt Kunder krever det En sikrere arbeidsplass
Færre arbeidsulykker Mer motiverte ansatte Redusert sykefravær Ansatte blir i bedriften noen år ekstra Ansatte skryter av arbeidsplassen til sin omgangskrets

12 Hvis man ikke har HMS ? Kunder velger annen leverandør
Forkortelser i forsikringsoppgjør ved yrkesskade Arbeidstilsynet gir dagbøter Ansatte klager / økt sykefravær Katastrofe ved uønskede hendelser

13 Hvordan drive og motivere?
Fokuser på nytteverdien og fordelene Inkluder bedriftshelsetjenesten Legge inn farge i dokumentasjonen Brukervennlig / tilpasset Plakatering / Visualisering Fordele / Deligere arbeid Legg gjerne inn humor

14 Hvem skal ha BHT? Noen bransjer har et tøffere arbeidsmiljø enn andre, med større sjanser for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Disse er pålagt å knytte til seg bedriftshelsetjeneste. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet i en virksomhet er fullt forsvarlig. Intensjonen med loven er at BHT skal bistå arbeidsgiver og de ansatte med å overvåke arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer. Verne- og helsepersonale skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, men VHP har ikke noe selvstendig ansvar for arbeidsmiljøet i virksomhetene.

15 Hvilken rolle har BHT? Bistår med å planlegge og gjennomføre forandringer i arbeid og arbeidsmiljø Bistår med å kartlegge arbeidsmiljøet og foreta risikovurderinger Foreslår og arbeider for tiltak som kan forebygge helseskader Overvåker og kontrollerer arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen Bistår med å tilpasse arbeidet for den enkelte Bistår med å gi informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) Bistår med bedriftsinternt attføringsarbeid

16 Eksempel på oppgaver Kartlegging Organisatorisk arbeidsmiljø Ergonomi
Støy og lys Kjemiske stoffer og støv Inneklima Målrettede helseundersøkelser Ulykkesforebyggende arbeid Sykefraværsforebyggende arbeid Delta i arbeidsmiljøutvalg (AMU). Gi informasjon/opplæring

17 Hva er BHTs oppgaver i kommunen ?
Bistå i planleggingen og gjennomføre forandringer i arbeid og arbeidsmiljø Bistå med å kartlegge arbeidsmiljøet og foreta risikovurderinger Bistå med analyser, utredninger og tiltak ifht sykefravær og bedriftsinternt attføringsarbeid, herunder IA-arbeid. Foreslå og arbeide for tiltak som kan forebygge helseskader Overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjon, helsekontroller Bistå med å tilpasse arbeidet for den enkelte

18 Hva er BHTs oppgaver i kommunen ?
Bistå med rådgivning ved ombygginger og nybygg Bistå med å gi informasjon, revisjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) Bistå ved sykefravær og bedriftsinternt attføringsarbeid, herunder IA arbeid Delta i arbeidsmiljøutvalg (AMU) Opplæring i arbeidsmiljørelaterte temaer Arbeidsmedisinsk poliklinikk Bistå i AKAN – arbeid

19 Roller Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Arbeidsmiljøutvalg
Arbeidstilsynet BHT Arbeidslivssenteret Nav

20 Roller Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Arbeidsmiljøutvalg
Arbeidstilsynet BHT Arbeidslivssenteret Nav Hovedansvar

21 Roller Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Arbeidsmiljøutvalg
Arbeidstilsynet BHT Arbeidslivssenteret Nav Medvirkning

22 Roller Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Arbeidsmiljøutvalg
Arbeidstilsynet BHT Arbeidslivssenteret Nav Påse

23 Roller Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Arbeidsmiljøutvalg
Arbeidstilsynet BHT Arbeidslivssenteret Nav Koordinere

24 Roller Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Arbeidsmiljøutvalg
Arbeidstilsynet BHT Arbeidslivssenteret Nav Kontroll / Veiledning

25 Roller Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Arbeidsmiljøutvalg
Arbeidstilsynet BHT Arbeidslivssenteret Nav Bistå /uavhengig

26 Roller Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Arbeidsmiljøutvalg
Arbeidstilsynet BHT Arbeidslivssenteret Nav Støtte / Veiledning

27 Roller Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Arbeidsmiljøutvalg
Arbeidstilsynet BHT Arbeidslivssenteret Nav Støtte / Veiledning

28 Utfordringer i dagens arbeidsmiljø
Stress Psykososialt arbeidsmiljø Kommunikasjon Ergonomi

29 Stress Tidspress, korte frister og økende krav til dokumentasjon er faktorer som påvirker hverdagen Dersom du er eksponert for stress over lang tid, øker nivået av stresshormoner i kroppen. Selv med 3-4 ukers ferie, kan det være vanskelig eller umulig å komme ned på normalen. Da starter du på jobb igjen med for høyt stressnivå. Nesten 70% av langtidsfravær og uføretrygding har psykiske lidelser og skader i muskel og skjelett som diagnose på legeattestene.

30 Psykososialt arbeidsmiljø
- Mål - Planer - Regler - Ressurser - Organisering - Følelser - Holdninger - Vurderinger Uformelle informasjonskanaler

31 Kommunikasjon BUSK 1) BESKRIV atferden, saken, handlingen 2) UTTRYKK hva du føler, opplever, synes 3) SPESIFISER hva du ønsker, vil 4) KONSEKVENSEN det vil få

32 Ergonomi ….tilrettelegging av arbeid og arbeidsmiljø ut i fra menneskets biologiske forutsetninger…. Norsk ergonomiforening:… Ergonomi er samspillet mellom mennesket og det fysiske og psykiske miljø som omgir oss…

33 Nettverk i Levanger / Verdal
Hvem er AktiMed Nord – Trøndelag AS ? Nettverk i Levanger / Verdal Kontaktpersoner: Rune Holmlimo HMS rådgiver Dag Petter Husby Bedriftssykepleier Bedriftshelsenettverk: Pål Myrstad Bedriftslege Morten Skjesol Bedriftsfysioterapeut / manuellterapeut Reidun Rønningen Bedriftssykepleier Birgit Indal Lello Bedriftsfysioterapeut Marit Veske Bedriftsfysioterapeut Frank Viken Yrkeshygieniker Halgeir Stornes Fuktteknikker

34 Nettverk i Levanger / Verdal
Hvem er AktiMed Nord – Trøndelag AS ? Nettverk i Levanger / Verdal Behandlernettverk: Pål Myrstad Lege Ingvild Aabakken Psykiatrisk Sykepleier Runar Jensen Manuellterapeut Morten Skjesol Manuellterapeut Trond Sjøbakk Manuellterapeut Birgit Myhr Fysioterapeut Jarle Nesbø Fysioterapeut Olav Volen Fysioterapeut Ingjerd Østhus Kiropraktor Rolf Østhus Kiropraktor Sigrid Nyvik Kiropraktor Jo Olav Østhus Kiropraktor Andre kontakter Birger Thurn-Paulsen Kursholder Irene Nerbø Austvik Audiograf Marthe Hernes Treingsveileder


Laste ned ppt "Bedriftshelsetjeneste"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google