Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systematisk HMS arbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systematisk HMS arbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Systematisk HMS arbeid
Risikovurdering

2 Hvorfor vurdere risiko?
Vi ønsker å forebygge hendelser som fører til tap/skade På mennesker, materialer og miljø Og for å redusere tap/skade dersom hendelsene likevel skulle skje

3 Myndighetskrav Internkontrollforskriften (§ 5)
Virksomheten skal skriftlig kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko Utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene Arbeidsmiljøloven (§3-1) løpende kartlegging av arbeidsmiljøet mht. risikoforhold og sette i verk nødvendige tiltak

4 Retningslinjer Retningslinjene inngår i Møre og Romsdal fylkeskommune sitt systematiske HMS-arbeid. Jfr. HMS-systemhandboka; kap.3 om kartlegging og avviksregistrering, kap.4 om handlingsplanar og kap.5 om rapportering og dokumentasjon. 

5 Spesiell risikovurdering kreves også i forskrifter:
Tungt og ensformig arbeid Arbeid av barn og ungdom Bruk av arbeidsutstyr Varmt arbeid Kjemikalier Biologiske faktorer Forplantningsskader og arbeidsmiljø Brann- og eksplosjonsfarlige stoffer Støy Mekaniske vibrasjoner

6 Hva er risikovurdering?
Definisjon: Risiko = sannsynlighet x konsekvens Sannsynligheten for og konsekvensene av at en hendelse oppstår

7 Risikovurdering i fire trinn
1. Planlegging 2. Kartlegging 3. Vurdering 4. Forslag til tiltak og handlingsplan

8 Risikovurdering i fire trinn
Planlegging Omfang av vurderingen (hvem, hva, hvor) Bruk eksisterende dokumentasjon

9 Risikovurdering i fire trinn
2. Kartlegging Del opp arbeidsområdet/arbeidsoppgavene og spør: ”Hva kan gå galt?” Husk også vedlikehold og uhell Bruk gjerne sjekklister som hjelpemiddel (f.eks. AT) Alle arbeidstakerne må få anledning til å uttale seg Bearbeid innsamlede data til uønskede hendelser, som er klare og konkrete

10 Risikovurdering i fire trinn
Ta hensyn til tiltak som allerede er satt inn Er risiko akseptabel, på grensen eller uakseptabel?

11 Risikovurdering i fire trinn
4. Forslag til tiltak Prioriter høyeste risiko (og enkle tiltak) først Benytt både forebyggende og konsekvensreduserende tiltak Forebyggende tiltak kan f.eks. være endring i rutiner og prosedyrer, opplæring, bruk av hjelpemidler eller fysisk endring av arbeidsutstyr/maskiner Konsekvensreduserende tiltak kan være å lage en beredskapsplan på grunnlag av risikovurderingen, og å ha førstehjelpsutstyr og lignende tilgjengelig der det trengs Det som ikke kan gjøres med en gang, må settes opp i en handlingsplan (med ansvarsfordeling og tidsfrist)


Laste ned ppt "Systematisk HMS arbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google