Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen Vann 14.5.2014 Mai 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen Vann 14.5.2014 Mai 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen Vann Mai 2014

2 Presentasjon Pål Erdal, seniorinspektør Arbeidstilsynet Vestlandet
Kontorsted Voss, dekker 12 kommuner i indre Hordaland «Fysiske» tilsyn: små og store byggeplasser, anlegg, ulykker, landbruk, sosial dumping Faglig bakgrunn: landbruk Bergen Vann Mai 2014

3 Noen HMS-begreper Systematisk HMS-arbeid (IK)
Risikovurdering Risikoanalyse? SJA: Sikker Jobb Analyse Opplæring, øvelse og instruksjon Lederes kompetanse Skriftlig instruks ved særlig farlig arbeid Alenearbeid Arbeidstid Personlig verneutstyr Sosial dumping Bergen Vann Mai 2014

4 Kort om regelverk Arbeidsmiljølovens generelle krav:
- egne arbeidstakere - andres arbeidstakere med oppdrag i din bedrift: § 2-1 om å samarbeide for fullt forsvarlig arbeidsmiljø Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (IK-forskriften): - kartlegging, risikovurdering, tiltak Bergen Vann Mai 2014

5 Aktuelle forskrifter…
Forskrift om utførelse av arbeid, om f.eks.: - kap. 27 om bergarbeid - kap. 26 om dykking - kap. 8 om avløp: sele v/ mulig vannføring Forskrift om arbeidsplasser: om f.eks. rømning, redning, biologiske og kjemiske faktorer, m.m. + Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (støv, støy, kjemi, bio) Bergen Vann Mai 2014

6 Byggherreforskriften?
Byggherreforskriften gjelder for bygge- og anleggsarbeid, deriblant «istandsetting» og «vedlikehold» - eks. fjellrensk, bolting m.m. i et visst omfang - stille krav til entreprenørene om HMS-internkontroll - utarbeide SHA-plan - utpeke koordinator(er), m.m. MEN: Byggherreforskriften gjelder ikke for ordinær drift og renhold/utspyling. Bergen Vann Mai 2014

7 Egne ansatte eller entreprenør?
Ved bruk av egne ansatte skal KF-et etterleve kravene til arbeidsgiver. Ved inntak av entreprenør skal KF-et etterleve aml § 2 + evt. byggherreforskriften (fjellrensk, bolting) (+ evt. interne krav for tildeling av oppdrag) Bergen Vann Mai 2014

8 Er entreprenørens HMS-egenerklæring vatn verd?
Bergen Vann Mai 2014

9 Verifisér konkret HMS hos entreprenører og underentreprenører
Har entreprenøren fungerende HMS-internkontroll? Har arbeidsgiveren gjennomgått HMS-opplæring? Har de ansatte valgt verneombud? Godkjent bedriftshelsetjeneste? (BHT-krav i visse bransjer) Arbeidsavtaler? Lovlig arbeidstid? Språk/kommunikasjon/utenlandsk arbeidskraft? Id-kort? (Kun for renholdsfirma og bygg-/anleggsfirma. Ikke for industriell rengjøring) Bergen Vann Mai 2014

10 Maskinforskriften Kjøp maskiner som: er CE-merket
har samsvarserklæring har norsk bruksanvisning Gi opplæring for montering, bruk, vedlikehold Bergen Vann Mai 2014

11 Skulle bare…. Mange ulykker skjer når ivrige og dyktige folk griper raskt inn for å korrigere ved teknisk svikt. Ha en plan B! Bergen Vann Mai 2014

12 Bergen Vann Mai 2014


Laste ned ppt "Bergen Vann 14.5.2014 Mai 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google