Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsveilederutdanning AVU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsveilederutdanning AVU"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsveilederutdanning AVU 2009-2012
Marit og Brita: Ulike veiledningformer i kirken Marit: Studentveiledning Brita: Andre veiledningsformer Brita Hardeberg, AVU, , kursuke 6

2 Historikk ABV og AVU i Den norske kirke.
1980-årene: Pionerprosjekter veiledning i ulike miljø, i kirken, nær kirken, utenfor kirken 1990: Kirkemøtet vedtar igangsetting og metode: Alle bispedømmer skal tilby ABV for prester, kateketer og diakoner (ABV), individuell veiledning over 2 år, det skrives veiledningskontrakt og veileder gir skriftlig sluttevaluering. Departementet bevilger midler, AVU etableres. Brita Hardeberg, AVU, , kursuke 6

3 Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6
Historikk AVU forts. : 200 prester, kateketer og diakoner deltar i desentralisert AVU, vel 100 godkjennes som veiledere. Behov for gruppeveiledning blir synlig : 75 får påbygging gruppeveileding Supplering av veilederkorps: Landsdekkende AVU og Gruppeveiledning. Fagdiskusjon, kursendring Brita Hardeberg, AVU, , kursuke 6

4 Tidlige kritiske røster til ABV
Fagdiskusjon i oppstartfase. Borg bd: Kontinuerlig gruppeveiledning 1987 NKTF-årsmøte: Orientertering om ”likeverdig arbeidsveiledning”, modell fra Skottland, alle prester deltar og veileder hverandre. (Anne-Lise Brodtkorb) 1988: NKTF ønsker primært likeverdig ABV,, men åpner for ”kompetansestyrt” (utdannet veileder) som supplement Brita Hardeberg, AVU, , kursuke 6

5 Etter 1990: Veiledning mer og mer viktig
Generell utvikling: Veiledning mer vanlig i samfunnet. Mange former. Private aktører. Spørreundersøkelse om utbrenthet blant prester 2002: Etterlyser mer veiledning KIFO-rapport 2009 om presters arbeidsforhold evaluerer ABV og annen veiledning positivt SAMU-vedtak 2009: Anbefalt obligatorisk veiledning for alle prester under 40 år Brita Hardeberg, AVU, , kursuke 6

6 Kirken trenger veiledning
For å fremstå som troverdig For å kvalitetssikre arbeidet For å unngå utbrenthet For å rekruttere nye unge medarbeidere For å holde på eldre medarbeidere Veiledning etterspørres av flere yrkesgrupper i kirken Brita Hardeberg, AVU, , kursuke 6

7 2011 Mange tilnærmingsmåter:
Økonomien begrenser, ABV ”dyrt”. Er ABV noe man ”har tatt”? Veiledningsform tilpasset hver enkelts behov. Hvilke veiledningsformer mener arbeidsgiver ”virker” best? ”Selvutvikling” eller middel til å ”styre” arbeidstakere? Mange aktører selger inn sin veiledning i det kirkelige marked, ”nytt og kult”? Brita Hardeberg, AVU, , kursuke 6

8 Googlesøk okt 2011: Mangfold av veiledningstradisjoner på norsk
”veiledning”: mer enn 4 mill treff ”faglig veiledning”: mer enn 2 mill treff ”dialogisk veiledning”: treff ”kollegaveiledning”: treff ”Kollegaveiledning kirke” treff Arbeidsveiledning: treff ( Språksystemisk veiledning: 259 treff (inkl. Høyskolen Gjøvik og Lillehammer som går nå, 60 studiepoeng!) Brita Hardeberg, AVU, , kursuke 6

9 Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6
2011 Mangfold også i kirken Ulike bispedømmer har ulike økonomiske rammer og tradisjon for ABV. Biskop velger selv sine veiledere Eksempel I: Agder og Telemark bispedømme HMT-perm s 34: AogT BD fir ABV i ”kontinuerlige grupper” og ”har som mål at flest mogleg av dei tilsette tar i mot tilbodet om rettleiing. Brita Hardeberg, AVU, , kursuke 6

10 2011: Mangfold også i kirken
Eksempel II: Oslo bispedømme satser på flere veiledningsformer: Sitat fra ”Satsningsområder for Oslo Bispedømmeråd og Oslo biskop i 2010” s 26: Ønsket mål: ”Det langsiktige målet er at alle prester hele tiden skal ha en eller annen type veiledningstilbud” … ”ABV, kortidsveiledning, åndelig veiledning, kollegaveiledning, mentorordninger, retreater.” Brita Hardeberg, AVU, , kursuke 6

11 ABV – veileder har spesiell kompetanse og er godkjent
Kontinuerlige grupper, fra 20 timer pr år Tidsavgrensede grupper 2 år, med læringskontrakt og evalueringsprosedyrer, 33 timer pr år Profesjonsgrupper og tverrfaglige grupper Grupper for nytilsatte, eldre osv… Individualveiledning over 2 år (22 timer pr år) Brita Hardeberg, AVU, , kursuke 6

12 ”Korttidsveiledning”
Arbeidsgiver tildeler veiledning ut fra de ansattes særlige behov. Type veileder/veiledning tilpasses situasjonen. Individualveiledning Antall timer avtales Ofte brukes ABV-veileder. Men også psykolog, familieterapaut osv brukes. Brita Hardeberg, AVU, , kursuke 6

13 Åndelig veiledning, veileder har spes kompetanse og er godkjent
Erfaringsbasert selvrefleksjon sammen med veileder med utgangspkt i personlig bønn Målsetting ifølge ”å oppdage hvor og hvordan Gud er virksom i livet”. Vil ”øve opp en varhet for hvordan Gud beveger og leder og hvordan dette påvirker samspillet med andre mennesker.” Bygger på Ignatius av Loyolas ”Åndelige øvelser”. Brita Hardeberg, AVU, , kursuke 6

14 Åndelig veiledning, ”kontrakt”
Fast daglig bønnetid med etterfølgende refleksjon Regelmessig møte med veileder Vanlige spørsmål: Hvem er Gud for deg? Hvordan opplever du Gud (nærvær/fravær)? Hva er din dypeste lengsel i forhold til Gud? Hva er Guds lengsel for deg? Hvilke impulser fører deg nærmere Gud/bort fra Gud? Brita Hardeberg, AVU, , kursuke 6

15 Kollegaveiledning – nyttig og krevende. Ingen veileder.
Sporadisk i kirken fra 80-tall, ofte organisert av arbeidstakere. Mye brukt blant sykehus/institusjonsprester Mye brukt utenfor kirken: Skole. Praktiske fag. Opplærling av nye medarbeidere 2011: Oslo bd inviterer jevnlig. ”Flate” smågrupper dannes Marit/TF initiativtaker i nyere tid Brita Hardeberg, AVU, , kursuke 6

16 Mentorprosjekt i Oslo bd – Prosjekt Ressursprest
Initiativ fra Teologene og Østre Aker prosti, støtte fra dep. Bakgrunn prestemangel. Oppstart Fra 2010 til 4 nye bd En eldre prest, gjerne trått ut av prestetjeneste, skal være mentor for yngre prest, med den hensikt at den yngre blir værende prest og den eldres erfaring blir brukt. Nettsted: Brita Hardeberg, AVU, , kursuke 6

17 Mentor i trosopplæring
Trosopplæringsprosjekter har hatt mentorer som veileder prosjekt slik at styringsgruppe/ansatte kan hjelpes til å nå prosjektets mål. Mentorer med ulik bakgrunn engasjeres og kurses. Kostbar ordning. Rapporter mm finnes på Det legges opp til at trosopplæring i fast drift skal ha mentorordning. Brita Hardeberg, AVU, , kursuke 6

18 Obligatorisk eller frivillig veiledning?
Studentveiledning er obligatorisk. Viktige klargjøringer: Evaluering, arbeidsgivers innsyn i veiledningen, frivillighet….. Arbeidsgiver kan pålegge ansatt å gå i veiledning ut fra avvik i yrkesutøvelse, manglende kompetanse, krav i utlysningstekst Hva blir forskjellig når man er ”tvunget”? Brita Hardeberg, AVU, , kursuke 6

19 ABV-veiledere brukes på ulike måter
Ordinær ABV i alle former Kortidsveiledning for biskop, vanligvis individuell Mentor i trosopplæringen Studentveiledning Utenfor kirken Dere er kvalifisert til å kunne brukes på ulike måter Brita Hardeberg, AVU, , kursuke 6

20 Brita Hardeberg, AVU, 2009-2012, kursuke 6
Fordi dere benytter reflekterende prosesser som arbeidsform skaper dialogisk rom og leder og deltar i dialogiske prosesser blir trygge på å lede grupper fungerer godt i ulike faglige og praktiske settinger med ulike økonomiske rammer Brita Hardeberg, AVU, , kursuke 6


Laste ned ppt "Arbeidsveilederutdanning AVU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google