Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsutfordringer sett fra helsemyndighetenes perspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsutfordringer sett fra helsemyndighetenes perspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsutfordringer sett fra helsemyndighetenes perspektiv
Kaia Solheim Hansen seniorrådgiver

2 Samhandlingsreformen
Peker på sentrale utfordringer Identifiserer viktige veivalg og grep Lagt fram av regjeringen i juni 09 Høringer i Stortinget i vinter Behandles 27. april 2010

3 Hvorfor samhandlingsreformen?
For lite koordinerte tjenester For liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Økonomisk bæreevne trues

4 Hvorfor samhandlingsreformen?
Stykkevis og delt Ulike nivå – ulike mål Svikt i samhandling Pasientene rammes

5 Helse og omsorgspersonell i kommunene
2000 2020 50 000 2050 2040 2030 2010 i 2050 Utfordringer Flere eldre i 2009 Sykdomsbildet Kilde: SSB

6 Statsbudsjettet 2002-2010 helse, omsorg og pleie
84 mrd mer på 8 år 250 219 mrd 200 195 mrd 150 135 mrd 100 50 2002 2004 2006 2008 2010

7 Fem hovedgrep i reformen
Kommunerollen Spesialisthelsetjenesten Finansiering Pasientrollen Tydeligere prioritering

8 Ny kommunerolle Ansvar for primærhelsetjenester
Medfinansiere sykehusopphold Strategier og planer Forebygging Dempe press på sykehus Avtaler om samarbeid

9 Kommunale oppgaver Før, istedenfor, etter sykehus Tverrfaglige team
Læring og mestring Forebygging Samfunnsmedisinske oppgaver

10 Spesialisthelsetjenestens rolle
Spesialiserte tjenester Riktigere oppgavedeling Utvikle tjenester som kommunene trenger

11 En klarere bruker- og pasientrolle
Brukermedvirkning Koordinering Gjennomgå lovverket

12 Individuell plan = brukerens plan

13 Økonomiske insentiver
Kommunal medfinansiering Betale for utskrivningsklare pasienter Vekst i kommunens rammer Egne midler til forebygging

14 Samarbeid på langs og tvers

15 Personell og kompetanse
Helse- og omsorgspersonell viktigste innsatsfaktor Strategi for utdanning Riktig fleksibilitet i bruk av arbeidskraft Faglig bredde i tjenesten

16 Personell og kompetanse
Utdanning og forskning som støtter kommunale oppgaver Det skal bli attraktivt å jobbe i kommunen Avtaler med utdanningsfeltet som ivaretar behovet for kompetanse i kommunene

17 Kompetanse og fagutvikling
Rekruttere , beholde og utvikle medarbeidere Attraktivt å jobbe i kommunen Styrke fagutvikling og forskning Utdanning og forskning som støtter kommunale oppgaver

18 Kritisk for å lykkes Rekruttere Beholde Ressursutnyttelse
Riktig kompetanse

19 Konsekvenser for utdanningen
Fra reparasjon til mer forebygging Pasientforløpstenkning Kompetanse i kommunehelsetjenesten Fagutvikling og forskning Praksis Endre oppgavefordeling mellom personellgrupper Tverrfaglig tilnærming Brukerorientering Lovreguleringer

20 Helse- og utdanningsmyndigheter
Helsepolitikk Utdannings-politikk Kompetanse-strategier i tjenesten Personell-planlegging og utdannings-oppgaver

21 Refleksjon Hva er særlig viktig å vektlegge i videre arbeid sett fra deres ståsted?

22 Brikkene faller på plass
Samhandlingsreformen Brikkene faller på plass 2009: Norsk helsenett SF 2010: Stortinget 27. april 2010: Nasjonal helse- og omsorgsplan 2010: Helse- og omsorgslov 2011: Finansieringsmodell 2012: Vi er i gang

23 Samhandlingsutfordringer oppsummert
Rekruttere og beholde Nye krav til kompetanse mer forebygging tverrfaglig team brukermedvirkning samhandling lovreguleringer Krav til omlegging av utdanninger Forskning og fagutvikling Hvem skal gjøre hva


Laste ned ppt "Samhandlingsutfordringer sett fra helsemyndighetenes perspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google