Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demokratireformen i Den norske kirke - Hæ??. Demokratireformen Demokratireformen har som målsetting at flere av medlemmene engasjeres i kirken. Kirkens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demokratireformen i Den norske kirke - Hæ??. Demokratireformen Demokratireformen har som målsetting at flere av medlemmene engasjeres i kirken. Kirkens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Demokratireformen i Den norske kirke - Hæ??

2 Demokratireformen Demokratireformen har som målsetting at flere av medlemmene engasjeres i kirken. Kirkens medlemmer skal være med å bestemme i sin egen kirke. De som er døpt i Den norske kirke er medlemmer.

3 Stat - kirke Omtrent 3,8 millioner nordmenn er medlem i Den norske kirke. Omtrent 3,1 millioner har stemmerett ved Kirkevalget.

4 Hvem skal lede kirka?

5

6 Noen tall •16318 kandidater stiller til valg i 1282 menigheter •260 kandidater stiller til valg til 11 bispedømmeråd •20% av kandidatene er mellom 18 og 30 år

7 Politisk forlik Kirkevalget 2009 er knyttet til det politiske forliket i Stortinget som ble inngått 10.april 2008 om statens forhold til Den norske kirke.

8 Demokratireformen skal føre til •overføring av større myndighet fra staten til kirkelige valgte organer •mer innflytelse til medlemmene i Den norske kirke

9 Kirkevalg samtidig med offentlig valg •Demokratiseringen innebærer at vi får -”reelle valgmuligheter, - økt bruk av direkte valg - og kirkevalg samtidig med offentlig valg”. sitat fra St.meld.nr.17 (2007-2008), s.67

10 Hvordan ser kirkestrukturen ut?

11 Hva skal velges? •medlemmer til menighetsråd •medlemmer til bispedømmeråd / Kirkemøtet

12 Hvem bestemmer hvor? •Menighetsrådet bestemmer hva som skjer lokalt •Bispedømmerådet / Kirkemøtet bestemmer hva som skjer regionalt / nasjonalt •Kirkemøtet består av medlemmer i bispedømmerådene (11 råd i Norge) pluss noen til

13 Hva er nytt? •Alle som fyller 15 år i 2009 og som er døpt i Den norske kirke kan stemme •Valgdagen er samtidig med Stortingsvalget, 13. og 14. september. •Menighetsrådet velges denne gangen for to år, ikke fire som er vanlig

14 Hva bestemmer menighetsrådet? - hvordan gudstjenestene skal være -hvilke tilbud barn og unge kan få -konfirmantopplegg -hvilke tilbud andre aldersgrupper i menigheten kan få -hvilke diakonale tilbud menigheten kan få -oppfølging av frivillige medarbeidere -uttaler seg ved ansettelser -uttaler seg ved endringer i kirkerom og kirkegård

15 Hva bestemmer bispedømmerådet? •Bispedømmerådet har ansvar for blant annet: -tilsetting av prester -vedta strategier og planer -økonomi

16 Hva bestemmer Kirkemøtet? •Kirkemøtet kan ses på som kirkas storting. Alle bispedømmeråd er representert pluss noen til. -Kirkemøtet bestemmer saker på nasjonalt plan, hva kirka mener om ulike spørsmål. f.eks. Vedtar plan for trosopplæring, konfirmasjon, gudstjeneste og diakoni

17 Hvordan kan man stemme? •Medlemmene i Den norske kirke som kan stemme vil få valgkort i postkassa med informasjon om hvor og når de kan stemme

18


Laste ned ppt "Demokratireformen i Den norske kirke - Hæ??. Demokratireformen Demokratireformen har som målsetting at flere av medlemmene engasjeres i kirken. Kirkens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google