Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ASVL Fagkonferanse Hotell Bristol Oslo 20. – 21. oktober 2010 Læringsrommet – individuell kompetanseutvikling gjennom nettstudier og støtte i lokal attføringsbedrift.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ASVL Fagkonferanse Hotell Bristol Oslo 20. – 21. oktober 2010 Læringsrommet – individuell kompetanseutvikling gjennom nettstudier og støtte i lokal attføringsbedrift."— Utskrift av presentasjonen:

1 ASVL Fagkonferanse Hotell Bristol Oslo 20. – 21. oktober 2010 Læringsrommet – individuell kompetanseutvikling gjennom nettstudier og støtte i lokal attføringsbedrift Øyvind Tingstad, Regionleder NKI Nettstudier

2

3

4 Vedr.: tidligere skolegang og holdning til fjernundervisning (Utdrag fra rapporten) • Erfaringer viser at mange, eller de fleste av disse brukerne, vil ha store problemer med å organisere sin hverdag og sitt studiearbeid som rent individuelt fjernstudium.

5 Skolevegring • Andre grunner kan være at den potensielle deltakeren har dårlig erfaring med tidligere skolegang, slik at det å begynne som elev i ordinær voksenopplæring eller skole ikke oppfattes som et aktuelt alternativ. Situasjonen er også ofte slik at deltakeren har fysiske, psykiske eller sosiale problemer som gjør at vedkommende er helt avhengig av å kunne studere i eget tempo avhengig av dagsform etc.

6

7

8 – Internett vil gjøre skolen overflødig Bill Gates mener at Internett vil demokratisere nettet, slik at formell undervisning blir stadig mindre viktig

9

10 Hva motiverer?

11 Hvordan tilpasse?

12 Hvordan tilpasse og motivere? Omskoleres? Æ som it`j ein gong e skolert!

13 Læringsrommet, et kompromiss som fungerer?

14

15 Læringsrommet Tydelig ansvarsfordeling Pensum Oppgaver Faglig veiledning Informasjon Oppfølging Tilgjengelighet Bestiller- kompetanse Godkjenne Søke inn Finansiere Lese Løse Møte Følge Innkjøp Tilrettelegge Systematisere Motivere Oppfølging Dialog Progresjon Arbeidspraksis Dokumentere Attføringsbedriften

16

17

18 Avtale med ASVL E-post: teamasvl@nki.no

19 nki.no

20 ”Kvart menneske har sine stunder i tvil, og dess større menneske dess større stunder.” (Olav Duun) Takk for oppmerksomheten

21 Intervjuundersøkelse (VOX) En landsdekkende intervjuundersøkelse blant deltakere, representanter for attføringsbedrifter og NAV konsulenter Tilbakemeldinger fra 30 DELTAKERE  Deltakerne er meget fornøyd med sine opplevelser i studieopplegget med Læringsrommet  Det er liten tvil om at deltakerne opplever at struktur, veiledning, sosial støtte og motivering gjennom Læringsrommet er av stor betydning for å lykkes  Fleksibiliteten i nettstudiene kombinert med lokal tilrettlegging oppfattes som særdeles viktig. Mange gir uttrykk for at fleksibiliteten er helt avgjørende  Mange mener det er positivt med andre deltakere, spesielt på samme kurs, men også om de er på forskjellig sted i kurset. Flere mener også det sosiale miljøet med andre som studerer andre kurs er positivt og motiverende

22 Intervjuundersøkelse En landsdekkende intervjuundersøkelse blant deltakere, representanter for attføringsbedrifter og NAV konsulenter Tilbakemeldinger fra 25 ANSATTE i 25 ATTFØRINGSBEDRIFTER  Attføringsbedriftene gir entydig tilbakemelding om at deltakerne synes å være fornøyd og til dels meget fornøyd både med fjernundervisningsoppleggene og med lokal tilrettlegging  Attføringsbedriftene har stor tro på at løsningen med Læringsrommet vil ha fremtiden for seg i arbeidet med attføringsbrukerne  Generelt mener representantene for attføringsbedriftene at det er lite, til dels svært lite frafall blant deltakere i Læringsrommet. *

23 *Sitater fra attføringsbedrifter vedrørende fullføring • Vi har hatt ca 300 studenter på 3 år. Av dem som har vært ut tiden, er det bare 4 som ikke har mestret. Noen har sluttet pga. sykdom. • De to siste årene har alle fullført. • Gjennomføringen har vært 100 prosent bortsett fra en som sluttet pga. alvorlig sykdom. • Det er langt bedre fullføring i Læringsrommet enn i andre løsninger. Jeg har tidligere jobbet i NAV og vet at mange faller fra i andre løsninger. Det blir god struktur på opplæringen. Like god som klasseundervisning. Vi har ikke hatt frafall blant studenter som har begynt i Læringsrommet, bortsett fra ved sykdom.

24 Intervjuundersøkelse En landsdekkende intervjuundersøkelse blant deltakere, representanter for attføringsbedrifter og NAV konsulenter Tilbakemeldinger fra 12 NAV KONSULENTER PÅ 11 STEDER Det er et gjennomgående inntrykk at de NAV-konsulentene som har erfaring med Læringsrommet oppfatter løsningen positivt. Følgende forhold vektlegges:  Læringsrommet – individuell nettbasert opplæring kombinert med oppfølging, støtte, veiledning og sosial deltakelse med andre nettstudenter fungerer vesentlig bedre enn ren fjernundervisning for attføringsbrukerne  Læringsromløsningen er bedre enn klasseromsundervisning for mange fordi løsningen faktisk gir bedre oppfølging enn i klasseromsløsninger og fordi mange har uheldige erfaringer fra skolen med påfølgende uvilje/angst for skolesituasjonen.  Oppfølgingen i attføringsbedriften samkjørt med andre tiltak som jobbsøk og arbeidspraksis er et godt grunnlag for suksess med tilbakeføring til arbeidslivet


Laste ned ppt "ASVL Fagkonferanse Hotell Bristol Oslo 20. – 21. oktober 2010 Læringsrommet – individuell kompetanseutvikling gjennom nettstudier og støtte i lokal attføringsbedrift."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google