Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs Utdanningsforbundet Halden Vann 07.12.12 Landsmøte 2012 Kvalitet i utdanning. Hva dreier det seg om? Dagrun Lunsvoll.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs Utdanningsforbundet Halden Vann 07.12.12 Landsmøte 2012 Kvalitet i utdanning. Hva dreier det seg om? Dagrun Lunsvoll."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs Utdanningsforbundet Halden Vann 07.12.12 Landsmøte 2012 Kvalitet i utdanning. Hva dreier det seg om? Dagrun Lunsvoll

2 Landsmøtedelegasjonen fra Østfold Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2

3 Arbeid i perioden 2012 – 15 • Saker / vedtak Årsmøte 2012: -Elevenes rett til et godt læringsmiljø og en forsvarlig opplæring - Utdanningspolitikk: Profesjonell, Respektert, Engasjert, Sterk, Solidarisk - Strategier for utvikling av et godt arbeidsmiljø - Vedtekter: kjønnskvotering i Utdanningsforbundets valgte organisasjonsledd - Tariff - lokale forhandlinger Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 Arbeid i perioden 2012 – 15 -Nasjonale prøver i grunnskolen – et godt pedagogisk verktøy? -Lønn- og ansettelsesforhold ved høyere utdanning - Urovekkende vikarpraksis i grunnskole og vgs Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 LM-sak 4/12 Lærerollen samfunnsmandatet, ansvaret og vilkåra Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Del 1 Lærerrollen - Kunnskap, utvikling og kvalitet: • Krav om mastergrad • Faglige karriereveier i barnehage og skole • Profesjonskvalifisering (jfr profesjonssertifisering) • Kjennetegn på kvalitet i profesjonen Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Del 2 Lærerrollen – styringsstruktur, utdannelsesledelse og medbestemmelsesrett: • Like og gode nasjonale standarder i hele landet, med sanksjonsmuligheter • Sterkere signal mot konkurranseutsetting av offentlige tjenester • Kvalitetsvurdering i barnehage og skole – være varsomme på økt bruk av ulike undersøkelser, tester, mv • Videreutvikle undervisningsvurdering • Krav om pedagogisk utdanning for ledere i skole og barnehage • Gode rammer / vilkår for tillitsvalgte • Økning i minsteressurs til ledelse Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 Del 3 Lærerrollen – lønns- og arbeidsvilkår: • Tilsvarende økonomiske rammer i offentlig som i industrien • Sentral lønnsdannelse og kollektive avtaler skal være bærebjelken • Bruke forhandlingsordningene aktivt for å oppnå høyere lønn • Sentrale arbeidstidsavtaler • Se sammenhenger mellom lov- og avtaleverk • Rekruttering vs lønn Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 Sak 5/12 Profesjonsetikk i praksis: • Profesjonsetikken skal forvaltes og videreutvikles -alle nivåer i organisasjonen bidrar inngår i tillitsvalgtsopplæringen - Mandatet og sammensetning av et profesjonsetisk råd utredes i inneværende landsmøteperiode og behandles på landsmøte i 2015 • Vi skal sørge for at Profesjonsetisk platform lever i barnehage og skole Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11

12 Sak 6/12 Utdanning for bærekraftig utvikling Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s12


Laste ned ppt "Kurs Utdanningsforbundet Halden Vann 07.12.12 Landsmøte 2012 Kvalitet i utdanning. Hva dreier det seg om? Dagrun Lunsvoll."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google