Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landsmøte Utdanningsforbundet Bergen. s2 Landsmøte •Saksliste •1. Konstituering •2. Valg •3. Organisasjon (struktur, kontingentfordeling, vedtekter mm)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landsmøte Utdanningsforbundet Bergen. s2 Landsmøte •Saksliste •1. Konstituering •2. Valg •3. Organisasjon (struktur, kontingentfordeling, vedtekter mm)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Landsmøte Utdanningsforbundet Bergen

2 s2 Landsmøte •Saksliste •1. Konstituering •2. Valg •3. Organisasjon (struktur, kontingentfordeling, vedtekter mm) •4. Lærerrollen •5. Profesjonsetikk i praksis •6. Utdanning for et bærekraftig utvikling •Lm2012.udf.no •www.utdanningsforbundet.no

3 Valg •Ragnhild Lied – leder •Terje Skyvulstad – 1. nestleder •Steffen Handal – 2. nestleder •Nina Beate Jensen (bhg) – sentralstyret •Gro Hartveit (FAS) - sentralstyret •Anita Rose Bakke (VGO) – 3.vara (møtende) sentralstyret •John G. Torsvik – rep.skap (som fylkesleder) Mildrid (nestleder) vara •Anita Knapskog (Grs) – rep.skap Kari (VGO) og Torunn (UH) vara Utdanningsforbundet Bergens3

4 Organisasjon •4. årige Landsmøteperioder •Kontingentfordelingen mellom nivåene uendret. Forslag fra Sentralstyret om å redusere fylkes- og lokalnivået til fordel fra fondet falt. •Skal gjøres et arbeid for å bedre vertikal kommunikasjon i organisasjonen •Forslag om å endre formålsparagrafen fra «lønns- og arbeidsvilkår» til «lønns-, pensjons- og arbedisvilkår» falt. Utdanningsforbundet Bergens4

5 Lærerrollen •Utdanningsforbundet sin politikk –Utdanningspolitikk –Lønns- og arbeidsvilkår –Hva var politikken vår 5. november? –Hva med 8. november? –Gjelder vedtakene våre fra 2009 enda? Utdanningsforbundet Bergens5 Handlings- program

6 Lærerrollen •Store og lange diskusjoner •Gruppearbeid og så plenum •To overordnete vedtak –Utdanningsforbundet skal utarbeide et handlingsprogram, denne gangen – vedtak fra 2009 skal innarbeides i vedtak fra 2012 –Kommende landsmøter skal ha egen sak om lønns- og arbeidsvilkår Utdanningsforbundet Bergens6

7 Lærerrollen •Tre hoveddeler 1. Kunnskap-utvikling og kvalitet •Faglige karriereveier •Profesjonskvalifisering (eller sertifisering?) •Kjennetegn på kvalitet 2. Styringsstruktur, utdanningsledelse og medbestemmelse •Arbeid mot privatisering •Nasjonale standarder •Kvalitetsvurderingssystem •Undervisningsvurdering •Krav til kompetanse og praksis for tilsetting i lederstillinger •Finansieringssytem, spesielt i UH området. •Tillitsvalgtes rettigheter Utdanningsforbundet Bergens7

8 Lærerrollen 3. Lønns- og arbeidsvilkår –Utvidet frontfagsmodell –Sentral lønnsdannelse – prosentvise tillegg –Aktivt bruke lokale forhandlingsbestemmelser –Sentrale arbeidstidsavtaler bygget på tillit (ubunden tid) Utdanningsforbundet Bergens8

9 Profesjonsetisk plattform Utdanningsforbundet Bergens9

10 Profesjonsetikk i praksis •Implementering av profesjonsetisk plattform –Hoveddiskusjon: Skal vi gå inn for et profesjonsetisk råd nå, eller skal vi utrede det i perioden? •Vedtak: Sentralstyret skal utrede i perioden –Sentralstyret skal legge frem en handlingsplan for rep.skapet i perioden. –Profesjonsetikk skal inn i tillitsvalgtopplæringen –Profesjonsetisk plattform skal revideres i sammarbeid med andre lærerorganisasjoner. –IKKE egne etikkansvarlige i fylkes- og lokallag, og heller IKKE kommunale etiske komiteer. Utdanningsforbundet Bergens10

11 Utdanning for et bærekraftig utvikling •Bred enighet om at fagbevegelsen og ”vi som utdanner Norge” må gå foran i kampen for et bærekraftig miljø. •Noen ønsket en svært offensiv politikk der vi skal pålegge oss et stort ansvar, andre mente vi måtte være forsiktig med å pålegge oss og våre tillitsvalgte ansvar og arbeid vi ikke har tid og forutsetninger for å lykkes med. –Resultatet ble et sted midt i mellom  Utdanningsforbundet Bergens11


Laste ned ppt "Landsmøte Utdanningsforbundet Bergen. s2 Landsmøte •Saksliste •1. Konstituering •2. Valg •3. Organisasjon (struktur, kontingentfordeling, vedtekter mm)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google