Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan og rutiner for samarbeid og sammenheng mellom barnehager og skoler i Sandnes kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan og rutiner for samarbeid og sammenheng mellom barnehager og skoler i Sandnes kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan og rutiner for samarbeid og sammenheng mellom barnehager og skoler i Sandnes kommune

2 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2 Planens 5 deler: • Planens hensikt • Forpliktelser til samarbeid • Mål • Rutiner for overgang fra barnehage til skole • Kjennskapsbygging mellom barnehager og skoler med barnet i fokus

3 Planens MÅL •Å skape en helhetlig og sammenhengende opplæringsløp for barn og unge i Sandnes kommune. Viktige suksessfaktorer: planen peker på flere * Barnehage- og skoleeier har det overordnende ansvaret for å legge til rette for Samarbeid Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 Hensikten med planen •Gjennom planen vil Sandnes kommune sikre at: •Barnehagetiden avsluttes på en god måte og skolen og sfo forbereder seg på å ta imot barnet •Barnet blir kjent med skolen i god tid før skolestart •Det er sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole •Foreldre godkjenner informasjonsoverføring fra barnehage til skole og har muligheter til aktiv medvirkning i denne •Barnehage og skole har felles møteplasser for forventningsavklaring og felles planlegging Tittelen endren i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Forpliktelser til samarbeid •Alle barnehager er i lov med forskrifter pålagt å arbeide med samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole •Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver •I prinsippene for opplæringen (Læringsplakaten) •Barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte ulikheter med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Rutiner for overgang fra barnehage til skole •Rutinene for overgangen starter januar nest siste barnehageår •Rutinebeskrivelsen er inndelt i tidspunkt, tiltak og ansvar •Omfatter forberedelser omkring overgang for barn med særskilte behov, innhenting av samtykke fra foresatte om overlevering av informasjon, innskriving i skolen, informasjon om minoritetsspråklige barn, vedtak om skoleplassering, samarbeidsmøter, besøksdag for elever og foresatte på skole og sfo, foreldremøte og tilvenning til sfo Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Kjennskapsbygging mellom barnehager og skoler med barnet i fokus •Felles kompetanseutvikling •Samarbeidsgrupper –Skolen har ansvar for å innkalle sine samarbeidsbarnehager i løpet av oktober for å lage et årshjul for hvordan samarbeidet mellom barnehage og skole skal være kommende skoleår –Planen inneholder forslag til tiltak: •5 åringene besøker en første klasse, får være med i en skoletime •Skolebarn besøker barnehagen og forteller om skolen • Lesegrupper, foreldremøte m.m Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7


Laste ned ppt "Plan og rutiner for samarbeid og sammenheng mellom barnehager og skoler i Sandnes kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google