Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Son, Østfold, 22. mars -12 Tariff 2012. Disposisjon Tariffområder og forhandlingsordning Lønnsutvikling og lønnsnivå Hovedtariffoppgjøret 2012 utfordringer/forhandlingstema.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Son, Østfold, 22. mars -12 Tariff 2012. Disposisjon Tariffområder og forhandlingsordning Lønnsutvikling og lønnsnivå Hovedtariffoppgjøret 2012 utfordringer/forhandlingstema."— Utskrift av presentasjonen:

1 Son, Østfold, 22. mars -12 Tariff 2012

2 Disposisjon Tariffområder og forhandlingsordning Lønnsutvikling og lønnsnivå Hovedtariffoppgjøret 2012 utfordringer/forhandlingstema UNIO’s inntektspolitiske konferanse 7.mars Tema i ULA 20.mars (KS og Stat) s2

3 Tariffområder der Utdanningsforbundet er involvert KS – ca. 94.000 medlemmer, Utdanningsforbundet er part – Unio er forhandlingssammenslutning (ca. 123.000 medl.) Oslo – ca. 8.000 medlemmer, Utdanningsforbundet er part – Unio er forhandlingssammenslutning (ca. 10.500 medl.) PBL-A – ca. 5.000 medlemmer, Utdanningsforbundet er part – forhandler sammen med Fagforbundet og Delta (ca. 6.000 medl.) Staten – ca. 2.200 medlemmer – Unio er part (ca. 30.000 medl.) Virke – ca. 1.500 medlemmer, Utdanningsforbundet er part – Unio- samarbeid (ca. 6.000 medl.) Spekter – ca. 750 medlemmer (område 10, 9 og 4) ), Unio er part i tariffavtalens del A og A1 (ca. 38.000 medl.) mens Utdanningsforbundet er part i avtalens del A2 og i del B som gjelder den enkelte virksomhet FUS A/S – ca. 550 medlemmer, Utdanningsforbundet er part – Forhandler sammen med Fagforbundet og Delta KA – ca. 200 medlemmer, Utdanningsforbundet er part – Unio-samarbeid (ca. 550 medl.) s3

4 Forhandlingsordning/frontfagsmodell og forholdet mellom de ulike tariffområder Industrien (NHO-området) forhandles først og legger som frontfag de økonomiske rammer for de påfølgende tariffoppgjør. Kronetilleggene som avtales legger i praksis også føringer på profilen for etterfølgende tariffoppgjør. En utvidet frontfagsmodell omfatter også lønnsutvikling for funksjonærer i industrien året før (NHO-området) Staten fungerer i praksis som ”frontfag” for offentlig sektor. Hovedtariffoppgjøret i staten legger den økonomiske rammen og føringer på profilen for tariffoppgjøret i KS-området og det parallelle oppgjøret i Oslo kommune. Hovedtariffoppgjøret i KS legger igjen økonomiske rammer og føringer for profilen for det parallelle tariffoppgjøret i Oslo kommune. s4

5 Tariffkalender 2012 Tariffkrav til Unios forhandlingsutvalg innen 5. mars. Unios inntektspolitiske konferanse 7. mars Unios inntektspolitiske uttalelse 13.mars TBSK lønnsstatistikk primo mars SSB lønnsstatistikk 2011 alle ansatte 28. mars Første forhandlingsmøte i KS 29.mars Tarifforhandlingene mellom NHO og LO avsluttes inn 1.april Tariffoppforhandlingene i offentlig sektor starter enten uken før eller uken etter påske Endelig TBU-rapport ultimo april Tarifforhandlingene i offentlig sektor avsluttet innen 1. mai Eventuell meklingsinnspurt i slutten av mai (pinse 27.-28. mai) s5

6 Fra UNIO’s tariffkonferanse 7. mars Anders Folkestad innledet med signaler om at moderasjonskravet i år ikke kan gjelde i offentlig sektor, og spesielt ikke for de langtidsutdannede. Prognosene i privat sektor (frontfaget) er blitt sprengt hvert år, og dette har ført til et tap tilsvarende 1,5 lønnsoppgjør i offentlig sektor. Direktør i arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen hadde innlegg om forholdet mellom AML og arbeidstid/fleksibilitet – rom nok i loven for fleksibilitet, men nødvendige vernebestemmelser. Adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, hadde innlegg om lønn og frontfag – Norge har de høyeste lønnskostnadene blant de land vi konkurrerer med (Danmark, Sverige og Tyskland). Signaliserte at et løft for enkelte grupper i off. sektor ikke vil skade frontfagsmodellen. s6

7 UDF’s innspill til inntektspolitisk uttalelse Må baseres på det utvidete frontfaget Varige grep for å ta igjen etterslepet for skoleverket Frontfagsmodellen er til hinder for likelønn Kronetillegg er lavtlønnstillegg og gagner ikke de langtidsutdannede Vi støtter kampen mot sosial dumping s7

8 Andre UNIO – organisasjoners innspill NSF: Likelønn / arbeidstid / sosial dumping FF: Høyskolelektor / %-vise tillegg / sentrale justeringer /lokal pott PF: Konkurransedyktig lønn (ramme ca. 4,9%) / kr -%- kr modell NFF: sysselsettingspolitikk / lønn for videreutdanning / lokal pott AF: Ramme 4,7% / Utdanning må lønne seg / lokal individuell SRF: Generelt kr/% / justering / definere ”utdanningsgruppe” Presteforeningen: Ubekvem arb. tid. / kvalitet og kompetanse s8

9 Forhandlingslederne: Stat: Resultatet bør ligge på 4,5% og kravene på minst 5%. Mest mulig %. KS: Være både ansvarlige og offensive. Penger, prioriteringer, profil. Turnustjeneste. Profiler skal ikke kopieres. Det er vår kompetanse arbeidsgiver skal levere i velferdssamfunnet. Spekter: Arb. tid er en utfordring. Lønn for å rekruttere og beholde ikke import av billig arbeidskraft. Helgefloke /ubekvem. Oslo: Forhandler direkte med budsjettansvarlig arbeidsgiver. Dragkamp med andre org. Er inne i særavtaleforhandlinger. s9

10 Unios inntektspolitiske uttalelse Offentlig sektors bidrag til verdiskapningen i samfunnet Rettferdig del av verdiskapningen må tilfalle utdanningsgruppene Inntektspolitisk samarbeid mellom troverdige og likeverdige parter Både arbeider og funksjonær lønn i privat sektor legges til grunn Likelønn – fjerne verdsettingsdiskrimineringen Kollektive og sentrale løsninger som bærebjelke Bestemmelser i hovedtariffavtalen som hindrer sosial dumping s10

11 Tariffinfo nr. 1 TBSK statistikk Foreløpig rapport fra TBU ble lagt frem 21.feb. endelig rapport kommer 28.mars. Her vil også lønn fordelt på kjønn fremkomme TBSK – rapporten ble lagt frem 13. mars og her fremkommer det at skoleverket har hatt en årslønnsvekst 2010 – 2011 på linje med snittet i KS (4,3 %) – altså er mindrelønnsutviklingen stoppet opp dette året Dette har sammenheng med positiv glidning (bl.a. kompetanse), og lønnsmessige tiltak i 2010 oppgjøret (1,15 % 4C) s11

12 Tema under sak om tariff-12 i ULA 21.mars KS: Unio’s krav skal leveres 29.mars – hvor stor skal detaljeringsgraden være? Hvordan få til varige grep for å sikre lønnsutviklingen i skoleverket? Er det positivt at lokale tillegg skal «flyte oppå» når sentral minstelønn justeres? Viktigheten av redigering av vedlegg 3 Stat: Felleskrav Unio, LO og YS ? Kr./%, Sentralt, justering og lokalt s12


Laste ned ppt "Son, Østfold, 22. mars -12 Tariff 2012. Disposisjon Tariffområder og forhandlingsordning Lønnsutvikling og lønnsnivå Hovedtariffoppgjøret 2012 utfordringer/forhandlingstema."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google