Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innleiing til kurs for tillitsvalde, Loen 17.10.13 Jarle Hessevik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innleiing til kurs for tillitsvalde, Loen 17.10.13 Jarle Hessevik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innleiing til kurs for tillitsvalde, Loen 17.10.13 Jarle Hessevik

2 Arbeidstidsforhandlingane •Situasjonen for SFS 2201 – barnehagetilsette •Situasjonen for SGS 2213 – undervisningsstillingar •Fylkeslaget sitt brev til ordførarane. Kva har vi gjort i etterkant av det? Kurs for tillitsvalde okt.2013s2

3 Satsingsområde for landsmøteperioden (2013) Kunnskap, utvikling og kvalitet •Starte arbeidet med å beskrive kjennetegn ved utdanningskvalitet og trekke opp rammene for et kvalitetssystem for barnehage og skole. •Definere retning og formål for faglige karriereveier som kan utvikle barnehage og skole. Organisasjonsutvikling og påvirkningsarbeid •Rekruttere tillitsvalgte på alle arbeidsplasser med medlemmer. I tillegg skal det bygges nettverk for tillitsvalgte på tvers av arbeidsplassene der det er nødvendig. •Etablere flere møtearenaer for vertikal kommunikasjon mellom sentralstyret og lokalleddet. Kurs for tillitsvalde okt.2013s3

4 Målformulering Faglige karriereveier skal gi lærere som arbeider direkte med barnehagebarn og elever muligheten til å fordype og spesialisere seg gjennom en systematisk kobling av erfaringsbasert og formell kompetanse. Dette skal stimulere til vekst og utvikling både for den enkelte og for profesjonen. På denne måten vil faglige karriereveier: •fremme kvalitet i utdanningen •fremme samarbeid og erfaringsdeling blant lærere •bidra til å beholde og rekruttere lærere til barnehage og skole •styrke lærerprofesjonens faglige autonomi og status Kurs for tillitsvalde okt.2013s4

5 Satsingsområde – for fylkeslaget Styrevedtak for 2013-14: •Profesjonsetikk •Lokale partnarskap •Følgje opp særlege tema i avtaleverket Kurs for tillitsvalde okt.2013s5

6 Profesjonsetikk •Implementere Lærarprofesjonen si etiske plattform i perioden 2013-15 •Kva vert forventa av lokalnivået? •Vårt lokale debatthefte •Ressursar på Utdanningsforbundet si nettside Kurs for tillitsvalde okt.2013s6

7 Debatthefte Kurs for tillitsvalde okt.2013s7

8 Lokale partnarskap Lokale, faglege samarbeidsarenaer for leiarar og tillitsvalde •Vi ønskjer å vidareføre kunnskap og erfaringar frå «Profesjonsprosjektet» •Vi ønskjer å ha fokus på partnarskapstanken, som i Forum •Meld. St. 20 – føreset implementering av utdanningspolitikk gjennom partssamarbeid. •Merk: «Plattform for tillitsvalde» Kurs for tillitsvalde okt.2013s8

9 Kurs for tillitsvalde okt.2013s9

10 Følgje opp særlege tema i avtaleverket •Konkret satsing på arbeid med lønspolitiske planer •Fellesskulering i avtaleverket: leiarar og tillitsvalde •Halde fram «kampanjen» om delt dagsverk og SFS 1010 •Nye innspel – tema i gruppearbeid fredag Kurs for tillitsvalde okt.2013s10


Laste ned ppt "Innleiing til kurs for tillitsvalde, Loen 17.10.13 Jarle Hessevik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google