Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akershus, 16. januar 2014 Lene Stegarud Ryland advokatfullmektig

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akershus, 16. januar 2014 Lene Stegarud Ryland advokatfullmektig"— Utskrift av presentasjonen:

1 Akershus, 16. januar 2014 Lene Stegarud Ryland advokatfullmektig
Tilsetting Akershus, 16. januar 2014 Lene Stegarud Ryland advokatfullmektig

2 Tilsetting Tema Regelverk som regulerer tilsetting
Hvordan skal tilsettingsprosessen foregå? Hvem skal ansettes? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

3 Tilsetting www.lovdata.no Forvaltningsloven Forvaltningslovforskriften
Arbeidsmiljøloven Opplæringslova Forskrift til opplæringslova Barnehageloven Diskrimineringslovene Sivilombudsmannsloven Offentleglova Tariffavtale Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

4 Tilsetting Disposisjon for innlegget:
Midlertidig eller fast tilsetting Informasjon om ledige stillinger Fortrinnsrett Utlysning av stilling Søkerliste, intervju, referanser, innstilling, tilsettingsvedtak Kriterier ved rangering Overprøving – følger av feil Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

5 Tilsetting Tillitsvalgtes rettigheter, oppgaver i tilsettingssaker
Hovedavtalen KS området, del B Privat sektor, flere tariffområder PBL Hovedavtale pkt. 3 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

6 Tilsetting Før utlysning: Analysere behovet
Midlertidig eller fast tilsetting Hovedregel: Fast ansettelse, arbeidsmiljøloven § 14-9 Unntak: Midlertidig tilsetting, arbeidsmiljøloven § 14-9 Midlertidig tilsetting når søkere ikke fyller kompetansekravene, opplæringslova § 10-6 Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og ped. leder, forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og ped. leder § 1 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

7 Tilsetting Informasjon om ledige stillinger, arbeidsmiljøloven § 14-1
Fortrinnsrett, Oppsagt, arbeidsmiljøloven § 14-2 Midlertidig ansatte, arbeidsmiljøloven § 14-2 Ansatte med redusert arbeidstid ved driftsinnskrenkning, arbeidsmiljøloven § 14-2 Deltidsansatte, arbeidsmiljøloven § 14-3 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

8 Tilsetting Prioritet mellom ulike former for fortrinnsrett, arbeidsmiljøloven § 14-3 Oppsagt Ansatt med redusert arbeidstid Deltidsansatte Midlertidig ansatt Ny ansatt Dersom flere fortrinnsberettigede til en stilling, arbeidsmiljøloven § 14-2 (6). Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

9 Tilsetting Utlysning Undervisningsstilling og rektorstilling lyses ut offentlig, opplæringslova § 10-4. Utlysningsteksten – arbeidsavtalen viktig at annonseteksten gir et korrekt inntrykk av stillingens innhold Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

10 Tilsetting Innhold i utlysningsteksten
Må være med: politiattest, søknadsfrist, arbeidsgiver og adressat Bør være med: stillingsbetegnelse, forhold som vil vektlegges ved utvelgelse, fast eller midlertidig stilling, vilkår Kan ikke være med/begrensninger: diskrimineringsregler, helseopplysninger Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

11 Tilsetting Søkerliste, Offentleglova § 25, utvidet søkerliste, forvaltningslovforskriften § 15 Intervju Referanser Innstilling Tilsettingsvedtak Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

12 Tilsetting Kriterier ved rangering:
Kvalifikasjonsprinsippet, opplæringslova § 10-5, samt tariffavtaler (bl. a. KS, PBL) Objektive kriterier Utdanning Arbeidserfaring Subjektive kriterier Personlig egnethet Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

13 Tilsetting Personlig egnethet: Eksempel på relevante hensyn
Klasseledelse Samarbeidsevner/arbeidsmiljø Lojalitet Barn og ungdom Opptreden utenfor skolen? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

14 Tilsetting Overprøving – følger av feil Tvisteløsningsnemnda
Sivilombudsmannen Likestillings- og diskrimineringsombudet Domstolsprøving Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Laste ned ppt "Akershus, 16. januar 2014 Lene Stegarud Ryland advokatfullmektig"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google