Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storkurs Utdanningsforbundet Halden 10. Nov 2011 Reidun Hansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storkurs Utdanningsforbundet Halden 10. Nov 2011 Reidun Hansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Storkurs Utdanningsforbundet Halden 10. Nov 2011 Reidun Hansen

2 Reidun Hansen, Utdanningsforbundet Østfolds2 Arbeidstid. Nåværende innhold i avtalen: Den ordinære arbeidstid er 37,5 timer pr. uke, hvorav 33,5 timer pr uke skal være lagt til institusjonen. For- og etterarbeid samt foreldrekontakt som ikke kan utføres innenfor rammen av de 33,5 timene, gir ikke rett til overtidsgodtgjørelse. Når foreldremøter og andre møter pålegges utenom arbeidstid, skal medgått tid enten kompenseres med tilsvarende fritid eller med overtidsbetaling. Dersom denne kompenseres med fritid, skal overtidstillegget utbetales.

3 Arbeidstid. Leder av nemnda, Dag Nafstad hadde disse bemerkningene å komme med: -Barnehagesektoren har i de senere år vært i stor vekst og omstilling. -Denne utviklingen stiller krav til muligheter for omstillinger. -Det bør være samarbeidsprosesser mellom partene om all disponibel arbeidstid. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 Arbeidstid -Ingen av partene mener at snittiden på nåværende 4 t/uke til planleggingsaktiviteter m.m kan reduseres, og tiden bør heller ikke begrenses til 4 timer. -Nemndas leder forutsetter at endringene er å betrakte som en forsøksordning. -Forsøksordningen tas opp til vurdering og fornyet evaluering ved neste revisjon av SFS 2201. -Det opprettes et partssammensatt utvalg i denne forbindelse. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Arbeidstid. Fra 01.08.2012 - Pedagogisk personale i barnehager Den ordinære arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke. Av denne avsettes minst 4 timer i gjennomsnitt pr uke til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende. Bruken av tiden skjer etter drøftinger med de ansatte. Plan for bruk av tiden skal nedfelles i for eksempel kvartalsvise eller halvårige planer, og skal innbefatte tid både i og utenfor institusjonen. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Hva nå da? Organisering av arbeidstid skal drøftes mellom styrer og tillitsvalgt i UDF på arbeidsplassen. Alle arbeidsoppgaver skal løses innenfor rammen av 37,5 timer pr uke. Det skal avsettes minimum 4 timer til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og lignende. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Samarbeid om arbeidstid. Endringene er ment å bidra til bedre kvalitet og en mer veldrevet barnehage til barnas og de ansattes beste. Endringene er ikke ment å bidra til økonomisk innsparing for barnehageeier. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Mål for arbeidet med arbeidstid for førskolelærere. Å befeste og utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet med høy kvalitet ved -Å gi førskolelærere individuelt og kollektivt handlingsrom -Å legge til rette for gode samarbeidsarenaer for personalet -Å klargjøre grenser mellom styrers faglige og administrative oppgaver og faglige oppgaver som ligger til pedagogisk leder. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 Mandatet – barnehagens kvalitetskontrakt. Barnehagen er gitt et mandat – som beskriver hvilke mål man skal arbeide mot – og hva barnehagen skal gi til barn. Mandates rammer er gitt gjennom barnehageloven og rammeplan for barnehagen – og er underlagt demokratiske prosesser. Bare demokratiske prosesser kan oppheve dette mandatet. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 Videre fokus i Utdanningsforbundet. Skolering av HTV Skolering av ATV Økt bevissthet rundt hva vi har behov for av inndeling i vår arbeidstid i hver enkelt barnehage. Gjennomfør klubbmøter, diskuter behov og mulige løsninger. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 Profesjonsetiske retningslinjer. Utdanningsforbundet tar nå ansvaret for å utvikle en profesjonsetisk plattform for alle førskolelærere, lærere og ledere i barnehage og skole. Du kan bidra! Yrkesutøvelsen er full av etiske utfordringer. Hva er våre felles grunnlagsverdier? Hva må med i plattformen? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11


Laste ned ppt "Storkurs Utdanningsforbundet Halden 10. Nov 2011 Reidun Hansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google