Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11. desember 2013 Opplæring for tillitsvalgte 12.15 – 13.00 Aktuelt fra klubbene Oppfølging av saker fra klubbmøtereferatene 13.00 – 13.15 – Pause 13.15-14.00.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11. desember 2013 Opplæring for tillitsvalgte 12.15 – 13.00 Aktuelt fra klubbene Oppfølging av saker fra klubbmøtereferatene 13.00 – 13.15 – Pause 13.15-14.00."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 11. desember 2013 Opplæring for tillitsvalgte

3 12.15 – 13.00 Aktuelt fra klubbene Oppfølging av saker fra klubbmøtereferatene 13.00 – 13.15 – Pause 13.15-14.00 Aktuelt fra Utdanningsforbundet Aktuelt fra Utdanningsforbundet Grimstad 14.00 – 14.15- Pause 14.15-15.30 Aktuelt fra Grimstad kommune s2 Utdanningsforbundet Grimstad

4 s3 Utdanningsforbundet Grimstad

5 Arbeidstid Barnehagedagen 2014 Profesjonsetikk Pisa 2012 «Best Sammen» s4 Utdanningsforbundet Grimstad

6 Barnehage Vi venter på domsavgjørelsen Viktig å understreke at dette ikke lenger er en forhandling! Skole Pause i forhandlingene til etter nyttår Partene er uenige, men sier at det fremdeles er grunnlag for videre forhandlinger Mobilisere! s5 Utdanningsforbundet Grimstad

7 s6 Utdanningsforbundet Grimstad

8 Utdanningsforbundet utvikler en profesjonsetisk plattform for å: videreutvikle etisk forsvarlig praksis i barnehage og skole fremme felles ansvar for beslutninger, slik at ikke førskolelærere, lærere og ledere blir stående alene i møte med dilemmaer og vanskelige valg i yrkeshverdagen høyne profesjonens etiske bevissthet høyne tilliten mellom profesjonen og samfunnet i større grad stå for, og begrunne valgene vi tar s7 Utdanningsforbundet Grimstad

9 Hovedbildet er at norske elever presterer på gjennomsnittet i OECD. Resultatene viser en liten tilbakegang for norske 15-åringer i matematikk sammenliknet med 2009. I lesing og naturfag presterer norske elever omtrent som i 2009. Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år, og i 2012 ble det lagt særlig vekt på matematikk. - Norges plassering på de internasjonale rangeringslistene er av mindre betydning. Sammenlikningen med oss selv er viktigere. Derfor skulle vi gjerne sett noe bedre resultater. Vi ønsker å spille på lag med myndighetene slik at flere elever kan oppnå gode resultater, spesielt i matematikk. Samtidig må vi minne om at PISA ikke er en dom over norsk utdanning. PISA viser ikke hele bildet av det elevene lærer og vi må huske på det brede samfunnsmandatet skolen har, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal. s8 Utdanningsforbundet Grimstad

10 Noe av det aller mest grunnleggende som skal til for å gjøre skolen bedre er at det faktisk er kvalifiserte lærere i alle klasserom, i alle skoletimene og i alle fag. Mer etter- og videreutdanning er et godt tiltak som vi stiller oss bak. Lærerne er motiverte for faglig utvikling og klare for lærerløftet. Regjeringen må samtidig huske at dersom lærerne virkelig skal få utnyttet kompetansen sin på en god måte, må det også settes av tid til å ta den i bruk. Det må være reelle muligheter til å skape den gode og spennende undervisningen, påpeker Handal. I dag jobber 15.000 personer som lærere i norske skoler uten å være kvalifisert s9 Utdanningsforbundet Grimstad

11 Best sammen er et samarbeid mellom partene i KS- området om IA-avtalens delmål om å redusere sjukefraværet, økt inkludering av funksjonshemmede og lenger yrkesaktivitet i kommuner og fylkeskommuner. Kampanjen går i dagene 2.–13. desember. Det legges ut nye artikler hver dag som belyser ulike sider av dette arbeidet. s10 Utdanningsforbundet Grimstad

12 Arbeid med private barnehager Refusjoner for klubbledere 2013 Fylkets kursplan for våren Opplæring for tillitsvalgte våren 2014 kommer i januar Kartlegging - bruk av ufaglærte vikarer Medlemsmøte om pensjon, 30. januar Medlemsmøte med Sylfest Lomheim, 19. mars Årsmøte 2014 Besøk på klubbene s11 Utdanningsforbundet Grimstad

13 Kommunestyresalen, fra kl. 18-20 Påmeldingsfrist fredag 24. januar Vi oppfordrer alle aldersgrupper om å stille! s12 Utdanningsforbundet Grimstad

14 Uke 49 og 50 Frist for innsending er onsdag 18. desember s13 Utdanningsforbundet Grimstad

15 Januar og februar – holde klubbmøter med fokus på saker/resolusjoner og valg I løpet av februar– saker/resolusjoner sendes til lokallagsstyret i Grimstad Innspill til valgkomitéen innen 7. februar Februar/mars – spissing av sakene Årsmøte i Grimstad torsdag 3. april på Dahlske vgs s14 Utdanningsforbundet Grimstad

16 lokallagsstyret I tillegg trenger vi kandidater til valgkomite for 2014 - 2016 s15 Utdanningsforbundet Grimstad

17 s16 Utdanningsforbundet Grimstad

18 Revidering av Spes.ped.planen Arbeid for enkeltmedlemmer Arbeidsmiljøprosesser Budsjett 2014 EM arbeid Politiske utvalg Fellesskolering av leder og tillitsvalgt skole Arbeidsgiverstrategi, Kommuneplan Fjære - Fevik s17 Utdanningsforbundet Grimstad

19 s18 Utdanningsforbundet Grimstad

20 s19 Utdanningsforbundet Grimstad

21 s20 Utdanningsforbundet Grimstad


Laste ned ppt "11. desember 2013 Opplæring for tillitsvalgte 12.15 – 13.00 Aktuelt fra klubbene Oppfølging av saker fra klubbmøtereferatene 13.00 – 13.15 – Pause 13.15-14.00."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google