Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læringsmiljø og pedagogisk analyse En strategi for skoleutvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læringsmiljø og pedagogisk analyse En strategi for skoleutvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Læringsmiljø og pedagogisk analyse En strategi for skoleutvikling
Torunn Tinnesand

2 Hva er LP-modellen? En innovasjonsstrategi med tre faser:
initiering, implementering og institusjonalisering En strategi som er basert på forskning og erfaring om hva som bidrar til elevers faglige og sosiale læring. skolene som deltar får evaluert egne resultater sammenlignet med andre (landsgjennomsnitt). En organisering av samarbeid mellom viktige aktører i en 2-årig utviklingsprosess (skole, PPT-OT, skoleeier) En analysemodell og et verktøy til bedre forståelse og håndtering av utfordringer i skolehverdagen.

3 Initieringsfasen: Analyse av hovedutfordringer – erkjenne utviklingsbehov ledergruppe, tillitsvalgte, avdelinger, lærere Valg av utviklingsstrategi – forankre i eksisterende planer, tydelig begrunnelse Eierforhold i hele ledergruppa Minimum oppslutning i personalet 75 % Klargjøring av ressursbruk gjennom hele prosessen Ressurspersoner til sentrale roller Organisering og tilpasning til lokal kultur

4 Organisering/roller Lærergrupper, på tvers av etablerte team/avdelinger, 5 – 7 personer med fast gruppeleder LP-koordinator skole: følger opp gruppeledere, kontaktperson internt og eksternt Skolens prosjektgruppe – rektor, avd.ledere, koordinator, gruppeledere, veileder: løfte enkelte utfordringer til skolenivå, sørge for forankring og spredning av erfaringer PPT-OT: Veiledning lærergrupper og prosjektgruppe Skoleeier/koordinator fylke: Forankring, legitimitet, spredning? Lillegården kompetansesenter: Opplæring Veiledning av lærergrupper, veiledning/oppfølging PPT-OT og gruppeledere Nettverk: prosjektgrupper fra flere skoler HiHm, SePU: Evaluering

5 TEORI Systemteori: handlinger/atferd må forstås i lys av forhold i systemene de viser seg i. Innovasjon, endring, lærende organisasjoner. Skolekultur og ledelse: betydning for utviklings- og endringsprosesser Kommunikasjon og samhandling i grupper.

6 System Individ Ulike perspektiver på elevenes
handlinger og læring i skolen Kontekst System Individ Aktør

7 Analysemodellen Formulering av problemstilling Målformulering Informasjon Analyse av opprettholdende faktorer Utvikling av strategier og tiltak Gjennomføring av valgte tiltak Evaluering Revidering

8 Systemanalyse Tiltak Tiltak Elever viser lav innsats Opprett- holdende
faktor Opprett-holdende faktor Tiltak

9 Noen vanlige utfordringer
Uro som hindrer undervisning og læring Elever viser lav motivasjon og innsats Elever kommer for sent til timer Fravær fra undervisning og prøver Høyt fravær gjør grunnlaget for vurdering vanskelig Yrkesfagelever viser lav motivasjon for fellesfag Elevers bruker PC til sosiale medier i timer

10 Mulige opprettholdende faktorer mht Dale/Wærness
Mange jobber mye utenom skolen og har liten tid til skolearbeid Lærere stiller små krav til elevene Urealistiske forventninger til egne resultater ift innsats Skoleinnsats har lav status i ungdomsmiljøet Lav elevaktivitet, mye instrumentell og fragmentert formidling av kunnskap Mange elever viser lav motivasjon for skolearbeidet Elevkulturen er preget av selvsentrering og små forventninger til fellesskapet Undervisningen er preget av ettergivenhet for å unngå bråk Lærere gir lite konkret og læringsstøttende tilbakemelding på arbeidet Lite differensierte læringsarenaer og arbeidsmåter Lærernes holdning til lærer og elevrolle Elevene opplever at de har liten innflytelse Elevene kjenner ikke målene i læreplanen

11 Mange takk til deltakerne!
Buskerud fylkeskommune: Lier videregående skole Rosthaug videregående skole Utdanningsavdelingen, PPOT Hordaland fylkeskommune: Tertnes videregående skole Voss jordbruksskule Opplæringsavdelinga, OT-PPT, Statped Vest Møre og Romsdal fylkeskommune: Borgund vidaregåande skole Ørsta vidaregåande skole Utdanningsavdelinga, PPT, Statped Vest Oslo kommune: Bjerke videregående skole


Laste ned ppt "Læringsmiljø og pedagogisk analyse En strategi for skoleutvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google