Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapport Nr. 5 - 2011 Ann Margareth Aasen og Kristin Søby ”Vi ser at det funker” En kvalitativ og kvantitativ evaluering av arbeidet med LP-modellen 2008-2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapport Nr. 5 - 2011 Ann Margareth Aasen og Kristin Søby ”Vi ser at det funker” En kvalitativ og kvantitativ evaluering av arbeidet med LP-modellen 2008-2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapport Nr. 5 - 2011 Ann Margareth Aasen og Kristin Søby ”Vi ser at det funker” En kvalitativ og kvantitativ evaluering av arbeidet med LP-modellen 2008-2010 (LP3) Høgskolen i Hedmark

2 Raufoss skole •1-7 skole •250 elever •47 ansatte hvorav 23 pedagoger •23% ikke etnisk norske elever fra 19 nasjoner •Tilknyttet Vestre Toten asylmottak med egen innføringsklasse på skolen •En del utfordringer i skolekretsen i.f.t. sosiale/økonomiske/kulturelle forhold •Ingen enkeltvedtak på atferd i.f.t. §5.1 når det gjelder spesialundervisning

3 Initieringsfasen •Våren 2008 •Skolesjefinitiativ – drøfting med rektorene •Krav om 70% oppslutning fra ansatte på skolen •Rektor motiverte – skape eierforhold –kollektive drøftinger i team •Tydelig ledelse •Tydelig på betydningen av JA til LP-modellen •Vi må ”ha trua” kollektivt •Vi på Raufoss skole er kulturbyggere

4 Implementeringsfasen •Skoleåret 2008-2009 2009-20103år 2010-2011 •Studiesirkler med LP-heftene i LP-gruppene parallelt med å lære modellen i.f.t. saker •LP-koordinator og rektor valgte ut 3 LP-grupper på tvers •Satte av økonomiske midler til støttende faglitteratur •Lojalt arbeid og tro mot modellen i opplæringsfasen •Tillit til ledelsen i.f.t. LP-arbeidet •Observasjoner ble iverksatt, satt i system og tilrettelagt for

5 Implementeringsfasen forts. •Rektor hadde en aktiv og synlig rolle. Var tydelig, motiverte og viste engasjement. Var passiv lytter i gruppene. •Budsjett for innkjøp ”noe å bite i og drikke” i LP- gruppemøtene •Dyktige nøkkelpersoner håndterer ledelsen av gruppene, og koordineringen •Overordnet kommunenivå var støttende - skoleledelsen - LP-koordinator, LP-gruppeledere •PPT – nyttig, nøytral veiledning, men ustabil

6 Institusjonaliseringsfasen 2011-2012 2012-2013 2013 Hva ser vi av resultater, positive forandringer? Hovedkonklusjon: En skolekultur i positiv endring •Etter 5år fortsatt trykk på modellen, lojalitet •Arbeidet har vært holdningsskapende •Vi har gått dypere i oss selv •Tør å snakke mer om egen praksis •Fått et sterkere faglig søkelys på oss selv

7 Institusjonaliseringsfasen forts. •Bedre kollektivt fagspråk, tydeliggjort lærerrollen •Gjør bedre kvalifiserte valg, endret syn på lærerrollen •Betydningen av kollektive handlinger systemsatt •Bruker modellen i nye sammenhenger •Opplever at LP-modellen er et godt verktøy •Lærerne ser resultater av tiltak som er satt i gang •Kollektiv bevisstgjøring, ansvarliggjøring •Bedre læringsmiljø gir mindre bråk, uro, konflikter •Mer fokus på læring i klasserommet: oppstart/forkunnskaper/forventninger/underveisvurdering /oppsummering

8 Institusjonaliseringsfasen forts. •Stiller spørsmål på en annen måte •Viser en god samarbeids- og endringskultur •Økt trivsel hos lærere og elever •Klar sammenheng mellom skolens innsats i LP-arbeidet og resultatene i.h.t evalueringsrapport 2008-2010(LP3) ”Vi ser at det funker” - vært effekt på de fleste målte områder - særlig gode resultater innenfor skolekulturen - viktig med tydelig og positiv skoleledelse med klare forventninger - stor lojalitet i prosjektet

9 Institusjonaliseringsfasen forts. - velfungerende nøkkelpersoner - opplevelse av stor nytteverdi - lærernes økte fokus på endring av egen praksis - lærerne trives, er glade i jobben sin - blitt mer bevisste på forskning som sier noe om hva som har effekt for å skape et godt læringsmiljø

10 Avslutning Jeg tror at det å få til varige endringer i en skolekultur er et resultat av systematisk hardt arbeid over tid – tett på egen praksis med et godt arbeidsverktøy Derfor sier jeg: ”En gang LP-skole - alltid LP-skole” Lykke til med LP-arbeidet!


Laste ned ppt "Rapport Nr. 5 - 2011 Ann Margareth Aasen og Kristin Søby ”Vi ser at det funker” En kvalitativ og kvantitativ evaluering av arbeidet med LP-modellen 2008-2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google