Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMPETENTE MEDARBEIDERE NØKKELEN TIL SUKSESS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMPETENTE MEDARBEIDERE NØKKELEN TIL SUKSESS"— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMPETENTE MEDARBEIDERE NØKKELEN TIL SUKSESS
Bufdirkonferanse 14.september 2011 Jarle Raknes og Sissel Bye Ytteborg Bufdir Avdeling for kvalitet i barnvernet Seksjon for atferd og rus

2 Kvalitet krever høy kompetanse og....
…erfarings- basert praksis Erfaring med… - sosialt arbeid/behand- ling generelt - målgruppen Trening i… - metoder, handte- ring av målgruppen - organisering, koordine- ring og planlegging - Kommunikasjon Grunnutdanning, veiledning MÅL: Learning by doing ...kunnskaps basert praksis Retningslinjer Hvilke prinsipper? Hvilke metoder? Kunnskap om forskning MÅL: Øke kunnskap og ferdigheter …organisatorisk praksis Ledelse og ansvarslinjer. Gode og effektive beslutningsprosesser Kapasitet - Inntakskapasitet - Gjennomstrømnings-kapasitet - Selvevaluering. Arbeidsklima og høy trivsel Ressurser/lønnsforhold Med mere MÅL: Øke den organi-satoriske kompetanse Kvalitetsikringsteamet MultifunC

3 Kunnskapsbasert praksis er beskrevet i MultifunC’s retningslinjer
Teoretisk grunnlag Beskriver hva Retningslinjer for Utredning som skal Retningslinjer for miljøarbeid kvalitetssikres Retningslinjer for pedagogisk arbeid Retningslinjer for familiearbeid Retningslinjer for bruk av forsterkningssystemer Retningslinjer for kvalitetssikring Beskriver ”kjernekomponenter” i MultifunC Kvalitetsikringsteamet MultifunC

4 Enkelte prinsipper og komponenter er mer sentrale enn andre
Målgruppe: Tar MultifunC imot ungdommer med høyt risikonivå? Behandlingsmål: Holdes fokus for forandringsarbeidet med ungdommen mot risikofaktorer ved ungdom, skole, familie og relasjoner til jevnaldrende? Metoder: Får ungdommene den behandlingen de er lovet gjennom MultifunC programmet f.eks ART-trening og gjennomføres forsterkningssystemer som planlagt, har ungdommen dagtilbud( skole ,jobb) o.s.v? Mottar foreldrene og familie og nettverk samtidig hensiktsmessig behandling, støtte og opplæring som beskrevet i retningslinjene? Taes det individuelle hensyn ved planlegging og gjennomføring av behandlingen både av ungdom og familien og nettverk? (Skreddersøm) Er intensiteten i behandlingen hver uke høy? (ukemål, ukentlige evalueringer, analyser og intervenjoner) Gjennomføres hensiktsmessig motiveringsarbeid både av ungdom og familien og andre involverte basert på prinsipper fra MI? Møtes truende/voldelig atferd på hensiktsmessig måte? Involveres ungdommene og foreldrene kontinuerlig i behandlingen? Kvalitetsikringsteamet MultifunC

5 Kvalitetssikringsteamets rolle
Driftsfase Implementerings- fase - Vedlikehold - Støtte og konsultasjon - Korrigering av avvik Støtte og konsultasjon Opplæring Kvalitetsikringsteamet MultifunC

6 Kvalitetssikringsteamets funksjon og oppgaver i kompetansebygging
Bidra til at praksis i størst mulig grad er i samsvar med skriftlige retningslinjer utarbeidet fra forskning gjennom: Grunnopplæring av alle nytilsatte Påfyllingskurs for alle team innen ulike temaer Mest fokus på å heve den kliniske kompetansen i møte med ungdom og familie Besøk på institusjonen ( hands on) Ukentlige telefonkonsultasjoner Særskilt bistand ved behov Videreutvikling av retningslinjer ut fra personalets kliniske erfaringer (rus, familiearbeid, etc.) Kvalitetsikringsteamet MultifunC

7 Ukentlige telefonkonsultasjoner
Sakspapirer og dokumentasjon legges ut på forhånd (ukeplaner, uke-evalueringer, analyser,intervensjoner etc.) Eventuelle problemstillinger institusjonen ønsker å drøfte sendes ut på forhånd I konsultasjonen drøftes problemstillinger og dokumentasjon. Måloppnåelse den siste uken blir evaluert videre analyser, tiltak, men også fokus på involvering av ungdom og foreldre, osv. Skal bidra til å sørge for at vi alle arbeider mot samme mål og heving av kvaliteten ved det praktiske arbeidet og møtet med den enkelt ungdom og familie hver uke. Kvalitetsikringsteamet MultifunC

8 Forts. telefonkonsultasjoner
Skal være til støtte og hjelp for å implementere teori til praksis Skal også kontrollere og avdekke avvik fra modellen Skal vare ”evig” – ikke bare i implementeringsfasen, men for vedlikehold og videreutvikling og stadig høyne kompetansen til personalet Kvalitetsikringsteamet MultifunC

9 Kompetente medarbeidere er en av nøklene til suksess.
For å utvikle kompetente medarbeidere trenger vi både erfaringsbasert praksis og kunnskapsbasert praksis. I tillegg trenges en godt fungerende organisasjon med gode ledere både lokalt, regionalt og sentralt.

10 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "KOMPETENTE MEDARBEIDERE NØKKELEN TIL SUKSESS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google