Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lektor 2 på Vardal ungdomsskole 5. mars 2013. Lektor 2 - ordning Fagpersoner fra industri og øvrig arbeidsliv utenfor skolen deltar aktivt i undervisningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lektor 2 på Vardal ungdomsskole 5. mars 2013. Lektor 2 - ordning Fagpersoner fra industri og øvrig arbeidsliv utenfor skolen deltar aktivt i undervisningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lektor 2 på Vardal ungdomsskole 5. mars 2013

2 Lektor 2 - ordning Fagpersoner fra industri og øvrig arbeidsliv utenfor skolen deltar aktivt i undervisningen på ungdomstrinnet. Arbeidsliv og skole utarbeider i samarbeid læreplanrettede undervisningsopplegg i realfagene som holdes av fagpersonen. Mål: –Ordningen skal bidra til rekruttering og gode relasjoner mellom skole og arbeidsliv: –Pedagogisk aspekt: Relevant og praksisnær opplæring og innføring i realfagene. –Rekrutteringsaspekt: Skape en rekrutteringsgrena for videre utdanningsvalg og yrke –Samarbeidsaspekt: Bidra til erfaringsutveksling og samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Fag: Naturfag og matematikk (www.lektor2.no)www.lektor2.no

3 Historikk Ordningen initiert av Nasjonalt forum for realfag 2009. 2009-2011: 43 skoler i Norge, hvor av 16 ungdomsskoler. (Vardal en av disse) 2011/2012: Invitasjon gått ut til alle skoler med ungdomstrinn videregående skoler: 133 skoler er med. Er nå en del av strategiperioden for KD`s Realfag for framtida fram til 2014. Filmsnutt (Snøball)

4 Ledelsens fokus på Vardal ungdomsskole ”MYE ER MULIG, MEN ALT ER IKKE MULIG SAMTIDIG!”

5 Pilotprosjektet Skolen må definere hvilke områder i læreplanen vi ønsker å trekke inn fagpersoner i. –Innholdet skal forankres i læreplanmålene Skolen må legge til rette for samarbeid med næringslivet –Fleksibel organisering

6 Rolleavklaringer Lærerrollen = eksperten på pedagogikk Lektor 2- rollen = eksperten på et bestemt fagområde Lærer og Lektor 2 lager undervisingsopplegg sammen, forankret i læreplanen. Lektor 2 kommer inn i skolen, eller inviterer til bedriften, for å gjennomføre undervisningsopplegg

7 Forankring av Lektor 2 i skolens Virksomhetsdokument 2012-2013 ” Deltakelse i prosjekt Utprøving av Lektor 2-ordning” fra høsten 2009 Videreføring av Lektor 2-ordning ”Elevene opplever et læringsmiljø med varierte utfordringer” ”Utvikle elevenes evner til å lære” Elevundersøkelsen tilsier for liten pratisk tilnærming i undervisningen.

8 Forankring, forankring og forankring.... Forankring i læreplanene/fagplanene Forankring i Virksomhetsdokumentet for skolen Forankring i ledelsen Forankring hos lærerne Forankring hos samarbeidspartnere =Suksessfaktorer

9 Strategi for forankring av prosjektet på lærerteamene og i ledelsen Prosjektplan fra prosjektgruppe på regionalt nivå Nettverk på regionnivå Hvordan vil vi forme dette prosjektet på vår skole? Hvilke tiltak blir nødvendige? Tett oppfølging fra ledelsen

10 Organisert fleksibilitet... Fleksibel timeplan – samarbeid med bedrifter Fleksible undervisningsrom Fleksible lærere Fleksibel skoleledelse

11 Samarbeidspartnere i Lektor 2- prosjektet på Vardal ungdomsskole Sparebanken Hedmark (Personlig økonomi Matematikk 10. trinn) Gjøvik Elektro & Automasjon (Elektrisitet naturfag 9. trinn) Intek Engineering Raufoss (Valgfag Teknologi i praksis) Mustad Longline (Valgfag Teknologi i praksis/Forskning i praksis) NAMMO Raufoss? (Valgfag Forskning i praksis).

12 Planlegging med bedriften Kontaktperson på hvert trinn (8.-10. trinn). Kontaktperson i bedrift (Lektor 2) Prosjektleder i skolens ledelse som samarbeider med regional koordinator Planleggingsmøte –Gjennomgang av kompetansemålene –Planlegging av undervisningsopplegget Gjennomføring av undervisningsopplegget Spørreundersøkelse med elever og Lektor 2 Evalueringsmøte med bedriften Profileringsvideo (Snøball)

13 Veien videre.... Konsolidering av prosjektet på egen skole og med samarbeidspartnerne Utvikle et felles fagspråk med Lektor 2 Spredning av prosjektet Virker det? –Elevene er positive til opplegget på skolen (Questback-undersøkelse) –Evaluering etter prosjektperioden 2014, som en del ”Realfag for framtida”:


Laste ned ppt "Lektor 2 på Vardal ungdomsskole 5. mars 2013. Lektor 2 - ordning Fagpersoner fra industri og øvrig arbeidsliv utenfor skolen deltar aktivt i undervisningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google