Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MaHa 13112007 DELT RÅDGJEVING Rådgjevarsamling 13.11.2007 I Magnus Barfot.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MaHa 13112007 DELT RÅDGJEVING Rådgjevarsamling 13.11.2007 I Magnus Barfot."— Utskrift av presentasjonen:

1 MaHa 13112007 DELT RÅDGJEVING Rådgjevarsamling 13.11.2007 I Magnus Barfot

2 MaHa 13112007 Bakgrunn  Forsøk – prosjekt i 4 fylker 2000-2003  Stortingsmelding nr. 30 (2003-2004)  OECD rapport om rådgiving –Kvalitet på tjenesten –kompetansekrav

3 MaHa 13112007 Overordnet mål for prosjektet:  Styrke yrkes- og utdanningsrådgivningen gjennom forsøk med delt rådgivnings- tjeneste slik at elever i grunnopplæringen skal settes bedre i stand til å foreta bevisste utdanningsvalg uten at den sosialpedagogiske rådgivningstjenesten svekkes

4 MaHa 13112007 Fokus på yrkes- og utdanningsveiledning – både internasjonalt og nasjonalt, fra politikere, foreldre, elever og arbeidsliv Sees i sammenheng med Satsing mot frafall og feilvalg

5 MaHa 13112007 Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007) ”…og ingen sto igjen” - tiltak for å fremme delt rådgivning  Endring i opplæringsloven – beskrive formålet med sos.ped. Rådgivning og yrkes- og utdanningsrådgivning  Vurdere nasjonal mal for individuell utviklingsplan  Lage veiledende kriterier for kompetansekrav

6 MaHa 13112007 ”En god rådgivningstjeneste vil redusere sannsynlighet for frafall og feilvalg. Utdanning- og yrkesrådgivning er spesielt viktig for elever med foreldre som av ulike grunner har lite kjennskap til utdannings- systemet og mulighetene videre. Sosialpedagogisk rådgivning er spesielt viktig for de elevene som p.g.a. Problemer hjemme eller i nærmiljøet har vansker med fullt utbytte av undervisningen” (s.82)

7 MaHa 13112007 Evaluering av SINTEF 2001 Den mest vellykkede modellen er der  skolene har delt hovedansvar med en viss mulighet for overlapping  Rådgiver har et koordineringsansvar og virksomheten er integrert i hele skolesystemet  Gjennomgang av ansvars- og arbeidsområder – trekke inn kontaktlærerne

8 MaHa 13112007 Prosess i Hordaland Etablert et prosjekt m/arbeidsgruppe som besto av rådgivere fra grunn- og videregående skoler samt OT/PPT. Ledet av opplæringsavdelingen Politisk sak etter høring i juni 2006

9 MaHa 13112007 Vedtak oktober 2006 :  Rådgjevingstenesta i Hordaland blir delt i to hovudområde; sosialpedagogisk rettleiing og utdannings- og yrkesrettleiing  Hordaland fylkeskommune etablerer eit program for kompetanseutvikling for rådgjevargruppa  Nytilsette rådgjevarar frå hausten 2008 vert pålagte å gjennomføre vidareutdanning innan tre år  Utprøving av samarbeidstiltak grunnskole og vidaregåande skole vert sett i gang hausten 2006

10 MaHa 13112007 I Hordaland er hovedansvar fordelt mellom rådgivere, på små skoler fordelt mellom rådgivere og elevinspektør. Kontaktlærer skal ha viktig funksjon I juni 2007 – kartlegging av fordeling av oppgaver – 15 skoler har svart

11 MaHa 13112007 Kompetanseutviklingsprogram etablert  Etterutdanning – 4 – 5 samlinger pr. år for rådgivere i hele grunnutdanningen -Videreutdanning – to moduler Etablert i samarbeid med Høyskolen i Bergen – to kull er i gang

12 MaHa 13112007 Senter for yrkesrettleiing er etablert Partnerskap for karriereveiledning skal styrkes Prosjektet gjennomført 2007 Permanent etablering fra 2008 Utdanningsdirektoratet har etablert en koordineringsansvarlig i hvert fylke, men denne er knyttet til videregående opplæring

13 MaHa 13112007 Oktober 2007 Fokus på sosialpedagogiske rådgivning Midler til kompetanseheving på dette området fra 2008 – innkalt til møte 15.11 Frist for plan 20.11.07


Laste ned ppt "MaHa 13112007 DELT RÅDGJEVING Rådgjevarsamling 13.11.2007 I Magnus Barfot."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google