Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karriererettleiing – fokusområder og veien videre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karriererettleiing – fokusområder og veien videre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Karriererettleiing – fokusområder og veien videre
Rose Mari Skarset – Rådgivingskonferansen i Geiranger

2 Karriereløypa 1 Hva er Karriereløypa?
Informasjon til elever, foresatte, skolene og næringslivet om karriereveiledningen som foregår i løpet av det 13-årige skoleløpet En ressursbank for tips til materiell og metoder for å jobbe med karriereveiledning Et grunnlag for kvalitetsarbeid med karriereveiledning Rose Mari Skarset

3 Karriereløypa 2 Hvem bestemmer innholdet i karriereløypa?
Hvordan vil den se ut? Media/Files/Filer-utdanning/Oppfoelgingstenesta/Plan-for-rusarbeid Hvor finner jeg Karriereløypa? Hvem skal oppdatere den? Når kommer den? Rose Mari Skarset

4 Utprøving i videregående skole
Uke 45 og 46 (47) Gjennomføring – etter samme lest som før. Forbedringer på skolene Nyheten: Endelig digital påmelding og behandling av lister. Valg av leverandør, kravspesifikasjon, programmering, opplæring, innlegging av data, opplæring av usk/vgs. Hospitering eller utprøving? Rose Mari Skarset

5 Utprøving/karrieredagene
Vi utarbeider nytt materiell som vil sendes ut til skolene til skolestart. Forberedelse til utprøving og karrieredagene Regionale fasiter til oppgavene i heftene Samarbeid med UE Rose Mari Skarset

6 Rådgivingsundersøkelsen 1
Målsetningen: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommuner skal gjennomføre en grundig, forskningsbasert evaluering av rådgivertjenesten i grunnopplæringen i de 3 fylkene. Hensikten med prosjektet er å ha et forskningsbasert bakteppe for utarbeiding av en framtidsrettet strategi for rådgivingstjenesten i de 3 fylkene. Resultatene fra undersøkelsen skal også danne et grunnlag for videre politikkutforming for å sikre grunnlaget for samordning, kvalitet og tilgang på utdannings- og yrkesveiledning/karriereveiledning for alle innbyggere gjennom ulike livsfaser lokalt, regionalt og nasjonalt. Rose Mari Skarset

7 Rådgivingsundersøkelsen 2
Framdriften i undersøkelsen: August 2013 – Kick-off mellom prosjektledelse, forskere og styringsgruppe. Desember 2013 – Underveisrapportering til styringsgruppa Januar 2014 – Presentasjon av første inntrykk Juni 2014 – Sluttrapport presenteres, tilbakemeldingsperiode August 2014 – Sluttrapporten foreligger Presentasjon av funnene – seminar i Nord-Trøndelag Veien videre Rose Mari Skarset

8 Rådgivingsundersøkelsen 3
Gjennomføring – innhenting av data: Breddeundersøkelse – digital: Alle ungdomsskoler og videregående skoler i fylkene Rektorer, skolerådgivere, kontaktlærere, avdelingsledere Elevundersøkelsen: Vgs pålagt spørsmålssett, ungdomsskolene oppfordret til å benytte spørsmålssett Casestudier: 6 case, 2 i hvert fylke, besøkt 12 skoler Mange intervjuer og observasjoner Rose Mari Skarset

9 Rådgivingsundersøkelsen 4
Svarprosenten: Mellom 33 og 49 prosent – det er (visst) bra. Rektor sitt engasjement er ulikt, forover/tilbakelent Skoleeier oppleves fjern, selv om det rapporteres mye om nettverksarbeid og samarbeid på tvers som er initiert av skoleeier. Elever på stusp. er svært opptatt av å få vite mer om yrker, om hva de kan bli. «Happenings» Elevene i 10. klasse sier det er krevende å skulle orientere seg og ta valg i løpet av få måneder. Mye bra tilbakemelding rådgiving og veiledning Hele skolen sitt ansvar – i praksis er rådgiver viktig Faget utdanningsvalg – variasjon i organisering og prioritering Variasjon mellom fylker, og innad i fylkene (skoler, næringsliv) Rose Mari Skarset

10 Karrieredagene 2014 Nordmøre 17. og 18. september
Romsdal 9., 10. og 11. september Nordre Sunnmøre 24. og 25. september Søre Sunnmøre 1. og 2. oktober Se aktivitetskalenderen på fylket sin hjemmeside (september) Invitasjon er sendt til skolene per brev Påmeldingsfrist 10. juni Rose Mari Skarset

11 Karriere Møre og Romsdal
Målsetning: Etablere et tilbud for voksne som har behov for karriereveiledning/informasjon – et tilbud for alle. Styrke eksisterende strukturer Starte i det små Prosjektgruppe med NAV, Astero AS og fylket Tilbud i løpet av 2014 Partnere og samarbeidspartnere Karriereveiledning i grupper eller individuelt Kompetanseheving av rådgivere i skolen og NAV Kurs for bedrifter sine ansatte i omstillingsfaser Rose Mari Skarset

12 Rådgivingskonferansen neste år
Samordne konferansen med andre aktører Fokus på psykisk helse 1 felles dag for rådgivere, PPT og OT, helsesøstre ++ 1 dag for oss selv Mandatet for vårt arbeid er sosialpedagogikk og karriereveiledning Rose Mari Skarset

13 Nettverksmøtene Nettverksmøter høsten 2014: 3. desember – slå sammen regioner (2 møter) Karriereveiledning, rådgivingsundersøkelsen, utprøving – nytt verktøy, sosialpedagogikk, andre tema. Meld inn ønsker! HOLD ONSDAGER LEDIGE OM DERE KAN Rose Mari Skarset


Laste ned ppt "Karriererettleiing – fokusområder og veien videre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google