Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommuneoverlege Madli Indseth

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommuneoverlege Madli Indseth"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommuneoverlege Madli Indseth
Oppsummering september 2013 – januar 2014 kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp   8 plasser ved Drammen helsehus, oppstart 2. september 2013 Fra oppstart til og med januar 2014: 64 innleggelser, 182 liggedøgn  Gjennomsnittlig liggetid på snaue 3 døgn 1 plass ved Legevakta i Drammensregionen IKS, oppstart september 2013  Fra oppstart og ut 2013: 160 pasienter fra samtlige kommuner innom sengene beregnet på døgnplasser for øyeblikkelig hjelp – Legevakten har foreløpig ikke god nok statistikk Gjennomsnittlig liggetid under 1 døgn, de fleste ligger bare noen timer. Nasjonalt generelt lav dekning ved oppstart av kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. Det har gått for kort tid til at man kan trekke noen konklusjoner ifht hvordan ordningen kommer til å fungere ifht intensjonen i samhandlingsreformen.  Kommuneoverlege Madli Indseth

2 Statistikk ø-hjelp Drammen Helsehus per ultimo januar 2014
Pasienter innlagt fra: Legevakt 29 Fastlege 15 Akuttmottak (sykehus) 13 Uspesifisert 7 Kommuneoverlege Madli Indseth

3 Kommuneoverlege Madli Indseth
Statistikk ø-hjelp Drammen Helsehus per ultimo januar 2014 Pasienter ble utskrevet til: Sykehus 8 Sykehjem, langtid 2 Hjem uten tjenester 9 Død Videre korttidsopphold 13 Hjem med hjemmetjenester 27 Legevakt Kommuneoverlege Madli Indseth

4 Pasientstrøm for pasienter som legges inn ved døgnplasser for ØH ved Drammen helsehus
Drammen Sykehus Drammen Sykehus Innleggende lege (Fastlege / Legevakt / Akuttmottak) ØH døgnplasser Legevakt Kommunal institusjon ØH døgnplasser Drammen helsehus Hjem Evt. med hjemme-tjenester Kommuneoverlege Madli Indseth


Laste ned ppt "Kommuneoverlege Madli Indseth"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google