Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- mulighetenes senter -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- mulighetenes senter -"— Utskrift av presentasjonen:

1 - mulighetenes senter -
CatoSenteret - mulighetenes senter -

2 Stiftelsen CatoSenteret
- mulighetenes senter -

3 Ukens

4 Stiftelsen CatoSenteret
CatoSenteret ble åpnet i juni 1998 Kompleks rehabilitering (1998) Arbeidsrettet rehabilitering (2003) Utvidet og modernisert 2009/2010 76 pasientrom (sengeplasser) i hovedbygget A+B-boligene (ca. 10 sengeplasser) Totalt 85 senger Dagpasienter ca. 15 Total kapasitet ca. 100 pasienter hver dag - mulighetenes senter -

5 Noen nøkkeltall 2011 77 årsverk (ca. 90 medarbeidere) Omsetning : NOK 62 mill Resultat : NOK 1 mill Ca. 900 brukere hvert år (dag og døgn) CatoSenteret = En relativt stor kompetansebedrift med stabil arbeidskraft - til tross for liten forutsigbarhet og ustabile rammebetingelser.

6 - mulighetenes senter -
Verdigrunnlag Faglighet Forståelse Forutsigbarhet Fellesskap Fleksibilitet - mulighetenes senter -

7 - mulighetenes senter -
CatoSenterets 5 F´er Faglighet - Vi skal formidle vår kompetanse med entusiasme Forståelse - Vi skal møte brukeren med en likeverdig holdning og ivareta brukerens verdighet Forutsigbarhet - Tydelig og gjentatt informasjon om sykdom/ skade, prognose og forløp, samt hverdagens rutiner, timeplan og møter bidrar til forutsigbarhet, noe som igjen påvirker brukerens mulighet til å medvirke. Fellesskap - Vi skal være inkluderende og alliansesøkende Fleksibilitet - Vi skal møte brukeren med fleksibilitet og raushet, men likevel med tydelige grenser. - mulighetenes senter -

8 - mulighetenes senter -
Samarbeidspartnere i dag Helse Sør-Øst ”Rett fra sykehus” ”Raskere tilbake”, arbeidsrettet rehabilitering NAV dag/døgn, arbeidsrettet rehabilitering Forsikringsselskaper Privat rehabilitering/ kommuner som kjøper plasser Sentralt arbeidet står det å ha et godt samarbeid med de avdelinger brukerne kommer fra og med aktørene i kommunen de skal reise hjem til - mulighetenes senter -

9 - mulighetenes senter -
Avtalen med HSØ Avtale for Døgnopphold, dagopphold, ambulant tjeneste Barn, unge og voksne Ulike typer opphold: Primæropphold Sekundæropphold Intensive treningsopphold Dagopphold 5 timer Dagopphold 3 timer Ambulant tjeneste - mulighetenes senter -

10 - mulighetenes senter -
Rett fra sykehus - HSØ Yrkesaktiv alder Multitraume og/eller større ortopediske inngrep Kreft Hjerneskade og hjerneslag Nevrologi/ Ryggmargskade Barn og unge + familier, uavhengig av diagnose CFS/ME barn og unge opp til 25 år Lett psykiatri som en tilleggsdiagnose Rehabilitering med arbeid som mål Individualitet Helhetstanken Opplevelse av mestring => motivasjon Avsporing fra smerte og begrensninger - mulighetenes senter -

11 Kapasitetsutnyttelse
167 brukere fra Østfold hadde opphold på CS i 2011 122 Rett fra sykehus 39 Raskere tilbake 6 NAV døgn Rett fra sykehus (122) var henvist fra: 18 fra OUS 54 fra SeR 20 fra Sunnaas 29 fra Sykehuset Østfold HF 1 fra Ahus - mulighetenes senter -

12 - mulighetenes senter -
Tverrfaglig sammensetning Fysioterapeuter Ergoterapeuter Pleiepersonell (sykepleier, vernepleier, hjelpepleier) Idrettspedagoger Psykiatriske sykepleiere Fritidsleder Ernæringsfysiolog Logopeder Leger; spes.fys.med, spes.almennmed, spes.arbeidsmed, ortoped, spes.barnesykdommer, Nevropsykolog Sosionomer Arbeidskonsulenter DAT instruktør og hund Lærere fra Akershus Fylkeskommune tilknyttet CS Individualitet Helhetstanken Opplevelse av mestring => motivasjon Avsporing fra smerte og begrensninger - mulighetenes senter -

13 - mulighetenes senter -
Organisering Adm. Direktør Avd. 1 B&U Avd. 2 RMS Avd. ARR Døgn /dag Kvalitet og utvikling Økonomi/ adm Tverrfaglig organisering - mulighetenes senter -

14 - mulighetenes senter -
Hvordan søke? Fastlege kan søke via SeR, Sunnaas sykehus Spesialist kan søke direkte til CS NAV søker direkte til CS - mulighetenes senter -

15 - mulighetenes senter -
Hva kan vi tilby? Høy faglig kvalitet og helhetlig tilnærming i spesialisert rehabilitering Stor bredde i diagnosegrupper og funksjonsnivå Moderne lokaler og utstyr - tilpasset formålet Kostnadseffektivt tilbud ”Kostnadsnivået i rehab.institusjonene er ekstremt lavt og de private leverer tjenester med svært høy kvalitet til en lav pris” (Ref. SINTEF) Et opplegg med langsiktige effekter Bedrer kondisjon, styrke, koordinasjon og styrker den indre motivasjon, øker mestringsevnen og bedrer selvfølelsen Tett samarbeid med sykehus i forkant - og oppfølging i etterkant av opphold (ART) - mulighetenes senter -

16 - mulighetenes senter -
Veien videre Videre satsing på spesialisert rehab. (bla. RMS, kreft og Barn&Unge) Flere standardiserte rehabiliteringsforløp (BHL) Videre satsing på Ambulant Rehabiliterings Team (ART) Videre satsing på dag-rehabilitering Arbeid/skole og frisklivsfokus I samhandling med sykehus og kommuner ! - mulighetenes senter -

17 - mulighetenes senter -
Takk for oss! Noen spørsmål? - mulighetenes senter -


Laste ned ppt "- mulighetenes senter -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google